Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Quy trình thủ tục thành lập công ty mới nhất.

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Nam Viet Luat VN
  • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Hiện nay với những loại hình doanh nghiệp như: công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH MTV, công ty cổ phần thì quy trình về thành lập công ty sẽ gồm có 04 giai đoạn theo luật doanh nghiệp năm 2015:

I/ Giai đoạn cần chuẩn bị đầy đủ những thông tin có liên quan để tạo hồ sơ về thành lập công ty:

1/ Chọn lựa các loại hình công ty để bắt đầu việc thành lập. Đối với chủ doanh nghiệp thì cần phải hiểu rõ về đặc điểm của mỗi loại hình công ty nhằm có thể chọn lựa và xác định loại hình công ty phù hợp một cách tốt nhất với định hướng về phát triển của doanh nghiệp. Các yếu tố chính để chủ doanh nghiệp cân nhắc về việc chọn lựa loại hình cho tổ chức một cách phù hợp: trách nhiệm về pháp lý, thuế, khả năng bổ sung, chuyển nhượng, quy mô, thay thế của công ty nhằm thu hút những nhà đầu tư khác. Những loại hình công ty phổ biến tại Việt Nam gồm có: Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH có từ 02 thành viên trở lên, công ty TNHH MTV.

2/ Cần chuẩn bị về bản sao của hộ chiếu hay CMND của các thành viên/ cố đông. Về việc lựa chọn ai sẽ là thành viên/ cổ đông của doanh nghiệp sẽ được quyết định từ chủ công ty, nhưng số lượng các thành viên/ cổ đông sẽ được quy định dựa vào loại hình công ty.

Chú ý rằng: bản sao có chứng thực của CMND phải chưa quá 03 tháng và thời gian hết hạn của CMND không quá 15 năm.

3/ Thực hiện chọn lựa việc đặt tên doanh nghiệp, nên chọn lựa đặt tên doanh nghiệp một cách ngắn gọn, dễ phát âm, dể nhớ là tốt nhất và tên doanh nghiệp phải không bị trùng với tên của các doanh nghiệp đã thành lập trước đó được áp dụng trong phạm vi toàn quốc. Khách hàng nên truy cập đến hệ thống tin tin ĐK doanh nghiệp quốc gia nhằm tra cứu và xác định tên doanh nghiệp của mình có bị trùng với những doanh nghiệp khác hay là không.

4/ Cần xác định về địa chỉ của trụ sở có thuộc quyền sử dụng một cách hợp pháp của doanh nghiệp hay không. Với trụ sở chính của công ty chính là nơi liên lạc của công ty ở trong nước Việt Nam, thông tin của địa chỉ sẽ đươc4 xác định bao gồm: ngách, số nhà, ngõ phố, hẻm, đường, phố hay xóm, thôn, xã, ấp,thị trấn, phường, quận huyện, thành phố, thị xã trực thuộc của trung ương, thư điện tử, số fax, số điện thoại.

5/ Xác định về mức vốn điều lệ để đưa ra hoạt động kinh doanh. Vốn điều lệ là vốn của những cổ đông, thành viên cam kết góp hay góp trong 01 thời gian có hạn nhất định và sẽ được ghi vào trong điều lệ của doanh nghiệp.

6/ Xác định về chức danh của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Đối với chức danh của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thì nên lấy chức danh là giám đốc hoặc tổng giám đốc.

7/ Xác định về những ngành nghề kinh doanh được chuẩn hóa đúng quy định theo pháp luật trong việc đăng ký kinh doanh.

II/ Giai đoạn tiến hành nộp và soạn thảo hồ sơ về việc thành lập công ty:

1/ Cần chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ theo Điều số 20 thuộc Nghị định số 43 đã quy định khi tiến hành soạn thảo về sơ của doanh nghiệp.

2/ Thực hiện nộp hồ sơ cho Phòng đăng ký kinh doanh thuộc cấp tỉnh ở nơi công ty đặt trụ sở chính ( trong Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ở Điều số 25 ngày 15-4-2010).

Chú ý: Không cần thiết phải đưa người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp đi nộp hồ sơ, ngời đại diện pháp luật cho doanh nghiệp có thể được ủy quyền người khác thay thế đi nộp, người được ủy quyền phải có giấy tờ ủy quyền một cách hợp lệ theo Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ở Điều số 09 ngày 21-1-2013 thuộc Bộ KH và đầu tư).

Sau thời gian là 3 ngày làm việc tính từ ngày hồ sơ được tiếp nhận một cách hợp lệ thì sẽ được cấp giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

III/ Giai đoạn thực hiện làm con dấu pháp nhân cho doanh nghiệp:

1/ Cần 01 bản sao của giấy CN đăng ký doanh nghiệp cho cơ sở khắc dấu để tiến hành việc làm con dấu pháp nhân cho doanh nghiệp.

2/ Khi đi đến nhận con dấu thì đại diện của công ty cần mang theo bản gốc của giấy CN đăng ký doanh nghiệp. Nếu như đại diện của công ty không trực tiếp đến nhận con dấu thì có thể ủy quyền phải có công chứng cho người khác đi nhận con dấu.

IV/ Giai đoạn tiến hành các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp:

Sau khi đã đăng ký kinh doanh và con dấu thì công ty có thể thực hiện những hoạt động kinh doanh của mình theo Điều số 08 của Luật doanh nghiệp đã quy định. Nhưng sau khi công ty đã đăng ký kinh doanh công ty thì cần phải tiến hành những công việc theo pháp luật quy định sau:

1/ Thực hiện đăng ký về khai thuế ban đầu đến cơ quan thuế ở nơi đăng ký kinh doanh quy định trong thời gian có hạn.

2/ Thực hiện việc đăng ký về kê khai thuế trên mạng điện tử bằng dịch vụ của chữ ký số. Bắt đầu từ ngày 1-7-2013 thì tất cả công ty cả nước cần phải thực hiện kê khai và nộp tờ khai của thuế trên mạng, về nội dung này theo luật 21/2012/QH13 đã quy định trong việc bổ sung, sửa đổi một vài điều trong luật quản lý của thuế.

3/ Công bố trong luật doanh nghiệp ở Điều số 28:

4/ Thực hiện nộp thuế môn bài và tờ khai dựa theo mẫu 01/MBAI được ban hành và kèm theo nội dung Thông tư 156/2013/TT-BTC vào ngày 6-11-2013 thuộc Bộ Tài Chính.

5/ Thực hiện nộp thông báo về áp dụng phương pháp việc tính thuế GTGT dựa vào Mẫu 06-GTGT được ban hành và kèm theo nội dung Thông tư 156/2013/TT-BTC thuộc Bộ Tài Chính.

6/ Tiến hành các thủ tục tự in hóa đơn, đặt in, mua hóa đơn dựa vào thông tư số 39/2014/TT-BTC các chứng từ hóa đơn sẽ có hiệu lực từ 1-6-2014, bắt đầu ngày 01-09-2014 các công ty mới thành lập sẽ đều được đăng ký phương pháp về tính thuế GTGT dựa vào phương pháp về khấu trừ và được thực hiện đặt in về hóa đơn GTGT để sử dụng.

7/ Bắt buộc công ty phải tiến hành treo hay dán hóa đơn mãu liên 02 ở trụ sở doanh nghiệp.

8/ Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần phải chuẩn bị đầy đủ những điều kiện về kinh doanh.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}