Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Quy trình thông báo thay đổi thành viên góp vốn

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Tin doanh nghiệp

Không phải công ty, doanh nghiệp nào cũng nắm rõ được những trình tự, thủ tục liên quan đến việc thay đổi thành viên góp vốn. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp, Nam Việt Luật xin cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết liên quan đến thủ tục, quy trình thông báo thay đổi thành viên góp vốn.

 

Quy trình thông báo thay đổi thành viên góp vốn gồm 4 bước sau:

Bước 1. Họp Hội đồng thành viên thông qua Quyết định thay đổi thành viên góp vốn

Khi có sự thay đổi thành viên góp vốn của Công ty, doanh nghiệp cần tiến hành họp Hội đồng thành viên để thông báo thay đổi thành viên góp vốn đồng thời lấy ý kiến biểu quyết của các thành liên quan về việc thay đổi này. Việc lấy ý kiến thông quan nội dung thay đổi phải được đảm bảo tỷ lệ biểu quyết theo quy định của pháp luật. Việc thông qua này phải được lập thành văn bản có chữ ký đầy đủ của Chủ tọa cuộc họp, Thư ký và các thành viên tham gia cuộc họp.

Sau khi đã thống nhất nội dung liên quan đến việc thay đổi thành viên góp vốn, Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ thay mặt các thành viên Công ty ra Quyết định về việc thay đổi thành viên góp vốn của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ thông báo thay đổi thành viên góp vốn

Khi tiến hành thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thành viên góp vốn, tùy thuộc vào từng trường hợp thay đổi khác nhau, công ty cần chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của luật doanh nghiệp.

Bước 3. Nộp hồ sơ thông báo thay đổi thành viên góp vốn

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn, công ty sẽ tiến hành nộp hồ sơ theo một trong hai cách thức sau đây:

Người đại diện theo pháp luật của công ty liên hệ trực tiếp với phòng đăng ký kinh doanh để nộp Hồ sơ thông báo thay đổi thành viên góp vốn.

Người đại diện theo pháp luật của công ty ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác đi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên góp vốn của công ty.

Bước 4. Tiếp nhận kết quả đăng ký kinh doanh

Sau 02 ngày làm việc kề từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký Kinh doanh sẽ trả kết quả xử lý Hồ sơ cho công ty:

+ Trường hợp Hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới và Giấy xác nhận về nội dung thay đổi thành viên góp vốn.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, chuyên viên sẽ zử lý hồ sơ sẽ trả lại hồ sơ cho công ty và thông báo về nội dung yêu cầu sửa đổi hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Sau khi nhận được đăng ký kinh doanh mới, công ty tiếp tục hoàn tất cả thủ tục có liên quan đến việc thay đổi thành viên góp vốn công ty.

Trên đây là những vấn đề cần lưu ý khi tiến hành thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thành viên góp vốn. Nếu công ty bạn còn vấn đề nào chữa rõ vui lòng liên hệ trực tiếp với Nam Việt Luật để nhận được sự tư vấn một cách đầy đủ và chính xác nhất.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua