• Quy trình người nước ngoài thành lập công ty cổ phần

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Những nhà đầu tư nước ngoài được thành lập công ty tại Việt Nam. Trong số các loại hình công ty hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn thành lập theo loại hình công ty cổ phần. Để bạn cũng như nhà đầu tư hiểu rõ hơn về quy trình người nước ngoài thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam phải tiến hành theo quy trình như nào, Nam Việt Luật sẽ tư vấn một cách chi tiết trong bài viết dưới đây!

  Dưới đây là quy trình 3 bước khi người nước ngoài thành lập công ty cổ phần:

  Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

  Quy trình người nước ngoài thành lập công ty cổ phần

  Theo Luật đầu tư thì bất cứ người nước ngoài thành lập công ty cổ phần tại Việt Nam đều phải được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Đây cũng là bước đầu tiên trong quy trình mở công ty đối với người nước ngoài.

  Việc xin cấp giấy chứng nhận đầu tư có 2 trường hợp sau:

  Trường hợp dự án đầu tư phải xin quyết định chủ trương của cơ quan có thẩm quyền:

  Người nước ngoài sẽ nộp hồ sơ xin quyết định chủ trương tại Cơ quan có thẩm quyền.

  Cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương bao gồm:

  • Đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp được quy định tại Điều 31 Luật đâu tư thì Chính phủ có thẩm quyền quyết định chủ trương
  • Đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư thì quốc hội có thẩm quyền quyết định chủ trương
  • Đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định chủ trương

  Trường hợp dự án đầu tư không phải xin quyết định chủ trương:

  Đối với trường hợp này, người nước ngoài thành lập công ty cổ phần sẽ nộp hồ sơ đề nghị đăng ký đầu tư đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
  • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;
  • Đối với nhà đầu tư là tổ chức thì cần chuẩn bị bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác theo quy định;
  • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất hoặc thỏa thuận thuê địa điểm xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm;
  • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển;
  • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính.
  • Văn bản ủy quyền cho Nam Việt Luật thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư nếu người nước ngoài sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  Sau khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và xem xét hồ sơ. Trong 15 ngày, cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định.

  Bước 2: Đăng ký thành lập công ty cổ phần

  Quy trình người nước ngoài thành lập công ty cổ phần

  Bước tiếp theo trong quy trình người nước ngoài thành lập công ty cổ phần đó là đăng ký thành lập công ty. Nhà đầu tư cần nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư. Hồ sơ này bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  • Điều lệ công ty cổ phần
  • Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là người nước ngoài.
  • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân của các cổ đông sáng lập nếu là cá nhân;
  • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và văn bản ủy quyền; Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Văn bản ủy quyền cho đơn vị/ cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

  Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho người nước ngoài thành lập công ty cổ phần trong thời hạn 03 –  05 ngày làm việc.

  Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

  Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người nước ngoài thành lập công ty cổ phần phải thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công khai.

  Bước 3: Khắc dấu và Công bố sử dụng mẫu dấu công ty

  Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người nước ngoài thành lập công ty cổ phần phải tiến hành khắc con dấu công ty tại các cơ sở khắc dấu theo quy định. Công ty tự quyết định loại dấu, hình thức và số lượng con dấu.

  Sau khi có con dấu, công ty phải thông báo sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia theo đúng quy định.

  Hy vọng những thông tin trên đây là hữu ích về vấn đề người nước ngoài thành lập công ty cổ phần!

Thông báo
Gọi điện thoại