• Quy định về vốn điều lệ

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Quy định về vốn điều lệ

  – Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. (Xem thêm Quy định về việc góp vốn)

  – Theo quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC của Bộ tài chính: Các doanh nghiệp nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn điều lệ đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau:

  Bậc

  thuế môn bài

  Vốn đăng ký Mức thuế Môn bài cả năm

  (Đơn vị: đồng)

  – Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
  – Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
  – Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
  – Bậc 4 Dưới 2 tỷ 1.000.000

  – Nếu giấy phép kinh doanh được cấp vào khoảng thời gian từ 01/01 đến 30/06 thì doanh nghiệp phải đóng mức thuế môn bài cả năm.
  – Nếu giấy phép kinh doanh được cấp vào khoảng thời gian từ 01/07 đến 31/12 thì doanh nghiệp phải đóng mức thuế môn bài nửa năm.
  Nghĩa là:
  + Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 thì phải nộp 100% mức thuế môn bài theo quy định ở bảng trên.
  + Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/07 đến ngày 31/12 thì phải nộp 50% mức thuế môn bài ở bảng trên.
  *Thuế môn bài cho các chi nhánh:
  – Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không có vốn đăng ký: 1.000.000đ
  – Các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập: 2.000.000 đ

  *Thời hạn nộp tờ khai và thuế môn bài:
  – Với Doanh nghiệp mới thành lập thì thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài và đóng thuế môn bài chậm nhất là 30 ngày kế từ ngày được cấp giấp phép kinh doanh

  – Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.

  – Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

  – Phần vốn góp là tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chung của công ty góp vào vốn điều lệ.

  Để hiểu rõ hơn về mức vốn điều lệ phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ phần vốn góp quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn chính xác nhất.

Thông báo
Gọi điện thoại