Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Quy định về vốn điều lệ thành lập công ty

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Tăng vốn điều lệ, Thông tin thành lập, Thông tin vốn điều lệ

Vốn điều lệ được định nghĩa là số vốn mà các cổ đông, các thành viên đồng ý góp vốn trong thời hạn nhất định và điề này sẽ được ghi trong Điều lệ công ty.

Mặc dù luật không quy định mức vốn điều lệ cho mỗi loại hình, tuy nhiên Nam Việt Luật chúng tôi sẽ đưa đưa một số lời khuyên về những quy định về vốn điều lệ thành lập công ty cho mỗi loại hình để các công ty có thể nắm được.

Quy định về vốn điều lệ thành lập công ty

Quy định về vốn điều lệ thành lập công ty

Đối với công ty TNHH

Mức vốn điều lệ thành lập công ty TNHH do nhà đầu tư quy định. Luật Việt Nam cho phép các thành viên của công ty TNHH không phải góp đúng số vốn điều lệ khi nộp giấy phép đăng ký kinh doanh.Nhưng nó lại khá mâu thuẫn về thời gian góp đủ số vốn đó là không giới hạn thời gian hoàn thành việc góp đủ von dieu le thanh lap cong ty của các thành viên. Và theo điều 39 của Luật Doanh nghiệp, nếu thành viên chưa góp đầy đủ vốn góp đã cam kết sau thời hạn cam kết cuối cùng thì sẽ được xử lý bằng một trong những cách sau:

  • Các thành viên khác phải góp đủ vốn điều lệ chưa được góp
  • Huy động thêm vốn cả người khác nộp vào công ty
  • Các thành viên còn lại của công ty sẽ phải nộp đủ vốn điều lệ chưa góp theo tỷ lệ vốn góp của họ trong điều lệ của công ty

Theo Nghị định 102/2010/NĐ-CP thì thời hạn để các thành viên trong công ty TNHH hoàn thành nghĩa vụ cả mình về góp vốn đó là 36 tháng tính từ thời điểm công ty được nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Nam Việt Luật chúng tôi khuyên các nhà đầu tư khi nộp vốn điều lệ thành lập công ty nên thực hiện theo Nghị định 102 để chấm dứt tình trạng nợ vốn vô thời hạn của các thành viên. Trong vòng 36 tháng mà các thành viên không nộp đủ số vốn điều lệ đã quy định thì doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng ký giảm vốn điều lệ.Còn nếu các thành viên đã góp đủ và muốn góp vốn thêm thì doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng ký tăng vốn điều lệ.

Đối với công ty cổ phần

Trong Luật doanh nghiệp cũng xảy ra sự mẫu thuẫn bởi von dieu le thanh lap cong ty của công ty cổ phần sẽ do các cổ đông sáng lập thỏa thuận với nhau rồi ghi vào trong điều lệ công ty. Tuy nhiên, các cổ đông sáng lập đó lại có thể mua hay không mua hết số vốn điều lệ. Họ chỉ cần góp khoảng 20% số cổ phần phổ thông của mình khi đăng ký kinh doanh.Còn với 80%c cổ phần còn lại sẽ được chào bán để huy động vốn với thời hạn là 3 năm.

Trong Nghị định 102/2010/NĐ-CP lại quy định cổ đông của công ty cổ phần sẽ phải góp đủ theosố vốn điều lệ đã đăng ký trong thời hạn 90 ngày tính từ thời điểm công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Số cổ phần của công ty được quyền phát hành là cổ phần đã được đăng ký mua và số cổ phần sẽ được phát hành thêm trong vòng 3 năm và được ghi tại điều lệ của công ty.

Đối với công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân

Vốn điều lệ thành lập công ty của công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân sẽ được tự quyết định.Khi chủ công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân muốn tăng hay giảm số vốn điều lệ thì sẽ phải thông báo với phòng đăng ký kinh doanh.Trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày hồ sơ hợp lệ thì doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Còn đối với trường hợp giảm vốn điều lệ thì những doanh nghiệp này chỉ được giảm không thấp hơn vốn pháp định được áp dụng cho với mỗi ngành nghề.

 

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau