Quy định về vốn điều lệ khi thành lập công ty

Quy định về vốn điều lệ khi thành lập công ty

Khi thành lập công ty bạn cần phải đăng ký một số vốn điều lệ nhất định với cơ quan có thẩm quyền. Vốn điều lệ thường không được quy định rõ ràng bởi pháp luật nhưng để hợp lý nhất thì công ty nên đăng ký mức vốn điều lệ là bao nhiêu? Bởi nếu số vốn điều lệ đăng ký quá thấp sẽ không thể hiện được tiềm lực tài chính của công ty còn nếu số vốn điều lệ quá cao so với số vốn thực sẽ làm ảnh hưởng đến việc thực hiện sổ sách kế toán và các nghĩa vụ tài chính,… Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông của công ty góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định được ghi vào Điều lệ công ty.

Một số quy định về vốn điều lệ trước khi thành lập công ty

Mối quan hệ giữa vốn điều lệ và thuế môn bài

Theo quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC của Bộ tài chính thì  các doanh nghiệp nộp thuế môn bài sẽ phải căn cứ vào số vốn điều lệ đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay giấy phép đầu tư.

– Bậc 1: Nếu vốn điều lệ đăng ký trên 10 tỷ đồng thì mức thuế môn bài phải nộp cả năm sẽ là 3 triệu đồng.

– Bậc 2: Nếu vốn điều lệ đăng ký từ 5 đến 10 tỷ đồng thì doanh nghiệp phải nộp mức thuế môn bài cả năm là 2 triệu đồng.

– Bậc 3: Nếu số vốn điều lệ đăng ký từ 2 đến dưới 5 tỷ đồng thì thuế môn bài phải nộp cả năm của doanh nghiệp là 5 1,5 triệu đồng.

– Bậc 4: Nếu số vốn điều lệ doanh nghiệp đăng ký dưới 2 tỷ đồng thì mức thuế môn bài cả năm phải nộp là 1 triệu đồng.

Lưu ý về việc nộp thuế môn bài:

– Nếu doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh vào khoảng thời gian từ 01/01 đến 30/06 thì phải đóng mức thuế môn bài cả năm.

– Nếu doanh nghiệp được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh vào khoảng thời gian 01/07 đến 31/12 thì phải đóng mức thuế môn bài nửa năm.

Nghĩa là:

– Nếu bạn thành lập doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ 01/01 đến 30/06 thì sẽ phải nộp đủ 100%  mức thuế môn bài được quy định ở trên.

– Nếu bạn thành lập doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ 01/07 đến 31/12 thì chỉ cần nộp 50% mức thuế môn bài được quy định ở trên.

Mối quan hệ giữa vốn điều lệ với thuế môn bài

Quy định về vốn điều lệ

Vốn điều lệ do thành viên góp để tạo thành vốn và được ghi trong Điều lệ công ty và không nhất thiết phải là vốn góp bằng tiền Việt Nam hay ngoại tệm, vốn có thể được góp bằng tài sản, đất đai, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, giá trị quyền sở hữu trí tuệ,…

Tại thời điểm mới thành lập công ty, bạn có thể đăng ký số vốn điều lệ cao hơn số vốn thực của các thành viên góp vốn. Sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì các thành viên trong công ty sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ góp đủ số vốn điều lệ đã được ghi trong giấy Đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, nếu hết thời hạn 3 năm này mà số vốn góp vẫn không nộp đủ thì công ty có thể làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo hướng giảm vốn điều lệ hoặc nếu số vốn đã được góp đủ và muốn góp thêm thì công ty bạn vẫn có thể đăng ký tăng vốn điều lệ. Nhưng bạn cần lưu ý đối với thành lập công tyTNHH một thành viên sẽ không có quyền giảm số vốn điều lệ.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !