Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Quy định về thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất và những điều cần biết.

I/ Quy định về thay đổi giấy phép kinh doanh như sau:

_ Theo Chính phủ vừa thực hiện ban hành về Nghị định số 108/2018/NĐ-CP được sửa đổi và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP trong việc đăng ký doanh nghiệp, bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 10-10-2018.

_ Dựa vào quy định mới thì từ ngày 10-10-2018 khi thông báo thực hiện thay đổi thông tin nội dung trong đăng ký kinh doanh, trong quyết định, nghị quyết, biên bản cuộc họp sẽ không bắt buộc cần phải thực hiện đóng dấu.

_ Bên cạnh đó công ty có thể nhận được giấy xác nhận về việc thay đổi trực tiếp giấy phép kinh doanh ở Phòng Đăng ký kinh doanh hay thực hiện đăng ký và sau đó nhận kết quả bằng đường bưu điện. Ngoài ra các quy định đối với trường hợp khi cần tiến hành thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh sẽ vẫn tiếp tục được duy trì.

_ Khi doanh nghiệp có phát sinh về các thay đổi sau: thay đổi địa chỉ của công ty, thay đổi tên của công ty, thay đổi thông tin của chủ sở hữu, tăng giảm về vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi người được đại diện pháp luật, thay đổi 01 số các thông tin khác, … thì công ty cần phải tiến hành thủ tục thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh nhằm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đang hiện hành.

_ Về nội dung hồ sơ thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì sẽ cần thực hiện những thủ tục về giấy tờ và phụ thuộc đối với việc thay đổi của từng nội dung một cách cụ thể. Khi thay đổi bất kỳ nội dung nào thì sẽ phải cung cấp những thông tin về hố sơ, giấy tờ có liên quan đến nội dung đó. Chẳng hạn như việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ cần phải xác định thông tin về ngành nghề mà cần phải bổ sung, thực hiện thay đổi tên của công ty thì phải cung cấp thông tin của tên mới, …

_ Với các trường hợp khi thực hiện thay đổi MST, địa chỉ của trụ sở chính mà khác huyện/ quận, tên của công ty thì cần phải tiến hành việc khắc lại nội dung con dấu.

_ Khi đã hoàn tất xong thủ tục thực hiện thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh thì công ty cần phải bắt buộc tiến hành thủ tục công bố điện tử qua hệ thông của Cổng thông tin điện tử QG.

_ Nhằm tiết kiệm về chi phí, thời gian đi lại và tập trung cho công việc hoạt động kinh doanh thì khách hàng có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh của Công ty Nam Việt Luật chúng tôi, cung cấp trọn gói và với giá cả tốt nhất, thủ tục thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và theo đúng quy định trong nội dung pháp luật.

II/ Một số điều khách hàng cần phải biết khi thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh như sau:

1/ Khi chuyển đổi địa chỉ của công ty:

_ Việc chuyển đến 01 địa điểm khác nhằm phù hợp với tình hình hoạt động của công ty hơn là một chuyện nên làm. Tuy nhiên trước khi thực hiện thay đổi khách hàng cần phải quan tâm tới những quy định đối với việc đặt trụ sở của công ty (nếu là chung cư thì không thể được phép đặt làm trụ sở của công ty).

_ Trường hợp khi chuyển đổi địa chỉ mà cùng quận thì công ty chỉ cần phải làm thông báo cho cơ quan của thuế và cho cơ quan hữu quan trong việc thực hiện chuyển đổi địa chỉ của trụ sở như: bưu chính, điện lực, internet, viễn thông, …

_ Khi chuyển đổi địa chỉ mà khác quận thì công ty sẽ cần phải làm các thủ tục như: làm thông báo cho cơ quan của thuế, đổi con dấu của công ty và thông báo đến những cơ quan hữu quan, làm các thủ tục chuyển đổi quận quản lý về thuế, ….

2/ Khi đổi tên của công ty:

Trước khi thực hiện đổi tên thì công ty cần phải kiểm tra xem là mình đã đặt tên của công ty theo đúng quy định hay không? Nội dung tên của công ty có bị trùng hay là không? Khi đã nhận được giấy phép để thay đổi tên của công ty thì các khách hàng cần phải tiến hành những thủ tục như sau: làm thông báo và gửi cho cơ quan của thuế, đổi con dấu của công ty, gửi thông báo cho những cơ quan hữu quan nơi mà doanh nghiệp có thực hiện giao dịch cụ thể như: ngân hàng, điện lực, ….

Chú ý: khi công ty không thực hiện đổi tên bằng ngôn ngữ Việt mà chỉ có bổ sung về tên của doanh nghiệp bằng tiếng Anh hay tên được viết tắt thì công ty sẽ không cần phải thực hiện đổi con dấu.

3/ Khi tăng, giảm mức vốn điều lệ trong doanh nghiệp:

_ Trường hợp khi doanh nghiệp tăng mức vốn điều lệ thì cần phải quan tâm tới những bậc cần phải đóng của thuế môn bài cả năm như sau:

+ Bậc 01 cần đóng thuế môn bài là 3.000.000 vnđ khi vốn điều lệ trên mức 10 tỉ.

+ Bậc 02 cần đong thuế môn bài là 2.000.000 vnđ khi vốn điều lện không quá 10 tỉ.

_ Khi đã nhận được giấy phép kinh doanh thì khách hàng cần phải làm thông báo và gửi cho cơ quan của thuế và những cơ quan hữu quan.

4/ Khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

_ Cần tham khảo những nội dung như sau:

+ Ngành nghề được quy hoạch ở TPHCM.

+ Ngành nghề có yêu cầu về vốn pháp định.

+ Ngành nghề có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề.

_ Khi đã được nhận giấy phép kinh doanh thì các khách hàng cần phải làm thông báo và gửi cho cơ quan của thuế và những cơ quan hữu quan.

5/ Khi thay đổi người được đại diện pháp luật cho công ty:

Đối với người được đại diện pháp luật mới thì cần pahir cung cấp bản sao y có công chứng của hộ chiếu/ CMND. Khi đã được nhận giấy phép kinh doanh mới thì công ty cần phải làm thông báo và gửi cho cơ quan của thuế hay những cơ quan hữu quan khác.

6/ Khi thay đổi chủ sở hữu/ cổ đông góp vốn/ thành viên:

_ Chủ sở hữu/ cổ đông/ thành viên mới sẽ cần phải nộp bản sao y có công chứng của hộ chiếu/ CMND trong cùng hồ sơ về việc xin thay đổi chủ sở hữu/ cổ đông góp vốn/ thành viên.

_ Khi đã có giấy phép kinh doanh thì công ty sẽ cần phải làm thông báo và gửi cho cơ quan của thuế và những cơ quan hữu quan.

7/ Khi thay đổi những nội dung khác:

Khi muốn thay đổi thông tin của CMND, địa chỉ email, số đt của đại diện pháp luật, thành viên, … và gồm rất nhiều các thông tin khác thì khách đều cần phải làm thông báo và gửi cho cơ quan của thuế và những cơ quan hữu quan.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}