Quy định về mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ

Có thể nói thông tin về vốn điều lệ chính là một trong bốn thông tin chính được ghi trong đăng ký kinh doanh của công ty. Chính vì thế mà khi công ty tăng hoặc giảm vốn điều lệ thì cần làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ và tiến hành điền mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ để thông báo với phòng đăng ký kinh doanh. Để các công ty có thể thực hiện các thủ tục về thay đổi vốn điều lệ nhanh chóng hơn, tránh được những thủ tục lằng nhằng của pháp luật và hiểu biết về thông báo thay đổi vốn điều lệ thì bài viết sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin chi tiết cho bạn. Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi nhé!

I/ Hồ sơ, Thủ tục và trình tự thay đổi vốn điều lệ công ty

1. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty gồm những gì?

Để thay đổi vốn điều lệ cho công ty, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ ở Phòng ĐK kinh doanh thuộc Sở KH và đầu tư tại nơi mà đã được cấp về Giấy CN đăng ký kinh doanh cho công ty, thành phần hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ cho công ty

– Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông; hoặc Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn điều lệ của công ty

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc mua cổ phần, góp vốn, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

2. Trình tự tiến hành thủ tục thay đổi vốn điều lệ cho công ty

Khi đã soạn thảo hồ sơ hoàn tất thì doanh nghiệp tiến hành thực hiện hay đổi vốn điều lệ cho công ty theo trình tự sau:

– Bước 1: Nộp hồ sơ đã soạn thảo lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư trực thuộc nơi đặt địa chỉ công ty

– Bước 2: Nhận giấy hẹn của Sở Kế hoạch và đầu tư và chờ lấy kết quả nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì cần tiến hành điều chỉnh hồ sơ sau khi nhận được thông báo từ Sở KH & ĐT.

– Bước 3: Khi đã thực hiện thay đổi mức vốn điều lệ trong công ty  thì công ty cần phải tiến hành công bố nội dung thông tin đã thay đổi qua cổng thông tin QG với thời gian trong vòng là 30 ngày tính từ ngày đã thay đổi. Khi doanh nghiệp đã thực hiện xong thủ tục thực hiện Công bố nội dung thông tin đã thay đổi mức vốn điều lệ trong công ty qua Cổng thông tin QG thì Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH và Đầu tư tỉnh sẽ tiến hành cấp cho công ty Giấy Biên nhận việc thực hiện công bố nội dung về việc đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp.

+ Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;

+ Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi;

– Bước 4: Hoàn tất các thủ khác sau khi thay đổi vốn điều lệ:

+ Thực hiện nộp tờ khai của thuế môn bài bổ sung.

+ Thực hiện nộp bổ sung về kê khai của thuế môn bài dựa vào quy định theo pháp luật như sau: Với trường hợp khi người đi nộp thuế mà có sự thay đổi những yếu tố có liên quan tới việc căn cứ tính thuế và làm thay đổi mức thuế môn bài cần phải nộp của năm tiếp đến thì cần phải thực hiện nộp hồ sơ của việc khai thuế môn bài của năm tiếp đến, thời gian thực hiện khai thuế trễ nhất là vào ngày 31-12 trong năm mà có sự thay đổi.

+ Công ty cần chú ý kê khai trong báo cáo tài chính có sự thay đổi về mục nguồn vốn chủ sở hữu.

>>> Lưu ý: Vì việc công bố thay đổi thông tin đăng ký là việc làm bắt buộc đối với những doanh nghiệp nào thay đổi vốn điều lệ, chính vì thế, nếu như doanh nghiệp nào không thực hiện thủ tục này thì sẽ có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng.

II/ Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty theo quy định

Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty là mẫu bản thông báo được cơ quan, doanh nghiệp lập ra và gửi tới phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư thành phố để thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin của công ty, doanh nghiệp, nội dung đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của doanh nghiệp.Khi doanh nghiệp của bạn có nhu cầu tăng vốn điều lệ thì việc sử dụng mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty mới nhất và chính xác nhất là điều vô cùng quan trọng. Công ty Nam Việt Luật mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết  mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

CÔNG TY …………….Số /TB – ….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ……)

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……………………………………………………………………..

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………………………………………………………………………………

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……….. …………….cấp ngày …………..………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………………..

2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật: ………………………………………..………………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………..…. Dân tộc: …………… ……..Giới tính: ……………………………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………….…………………………………………

CMND số ………………………………… Do Công an ……………..….cấp ngày ………..……………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………………..

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ SAU:

1. Thay đổi Vốn điều lệ công ty

a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký: …………………………………………………………………………………………………….

b) Vốn điều lệ thay đổi: ………………………………………………………………………………………………………………..

c) Thời điểm thay đổi vốn: …………………………………………………………………………………………………………….

d) Hình thức tăng, giảm vốn: ………………………………………………………………………………………………………….

(Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

Doanh nghiệp cam kết:

– Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này

…………………………., ngày……tháng……năm…..
Kèm theo thông báo:  – ……………………………….

– ……………………………….

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

III/ Nhận tư vấn chi tiết về thủ tục thay đổi vốn điều lệ tại Nam Việt Luật

Nếu bạn vẫn còn vướng mắc về những vấn đề liên quan đến thủ tục thay đổi vốn điều lệ cho công ty và cần được tư vấn chi tiết, kỹ lưỡng hơn thì hãy liên hệ ngay đến Nam Việt Luật để được hỗ trợ nhé!

– Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ chuyên viên, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, am hiểu về tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp cũng như những quy định liên quan, có khả năng tư vấn, hướng dẫn cụ thể về vấn đề này cho bạn.

– Đặc biệt, Nam Việt Luật còn nhận ủy quyền để thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ xin giấy phép đầu tư, nộp hồ sơ và lấy giấy phép trả cho khách hàng trong thời gian nhanh nhất. Đảm bảo quá trình thay đổi  vốn điều lệ của doanh nghiệp của bạn thuận lợi nhất, không bị vướng thủ tục, giấy phép.

– Hơn nữa, Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng hoàn tất mọi thủ tục sau khi thay đổi vốn điều lệ như kê khai thuế, làm thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nộp lên Sở Kế hoạch và đầu tư. Nam Việt Luật cam kết làm việc uy tín, luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

Nếu như quý khách có gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc tìm kiếm mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ hay những thủ tục về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần, vui lòng liên hệ với công ty Nam Việt Luật chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn nhé.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]