Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Quy định khi người nước ngoài mở công ty ở Việt Nam

Hiện nay, người nước ngoài mở công ty ở Việt Nam không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, họ phải đảm bảo những quy định nhất định và thủ tục thực hiện không hề đơn giản. Vậy đừng bỏ qua bài tư vấn dưới đây của Nam Việt Luật về việc người nước ngoài mở công ty ở Việt Nam nhé!

Quy định khi người nước ngoài mở công ty ở Việt Nam

Quy trình để người nước ngoài mở công ty ở Việt Nam

Khi người nước ngoài mở công ty ở Việt Nam cần phải thực hiện theo quy trình sau:

 • Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, người nước ngoài này cần phải kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, người nước ngoài mở công ty ở Việt Nam phải nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư theo đúng quy định.
 • Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, người nước ngoài sẽ được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để có thể theo dõi quý trình xử lý hồ sơ.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, thực hiện việc cập nhật tình hình xử lý hồ sơ cũng như cấp mã số cho dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài

Dưới đây là những cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đầu tư khi người nước ngoài mở công ty ở Việt Nam:

Sở Kế hoạch Đầu tư chịu trách nhiệm tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư ngoài khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các dự án đầu tư trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao tại các địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

Sở Kế hoạch Đầu tư nơi người nước ngoài mở công ty ở Việt Nam dự kiến đặt trụ sở chính công ty để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong các trường hợp sau đây:

 • Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
 • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố;

Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp:

 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao;

Hồ sơ khi người nước ngoài mở công ty ở Việt Nam

Quy định khi người nước ngoài mở công ty ở Việt Nam

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, người nước ngoài mở công ty ở Việt Nam cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập công ty tương ứng với loại hình công ty.

Đối với thành lập công ty TNHH:

Hồ sơ thành lập công ty gồm

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty TNHH
 • Danh sách các thành viên.
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và văn bản ủy quyền; Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ủy quyền trong trường hợp thành viên là tổ chức.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác nếu các thành viên là cá nhân;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì cần có thêm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Đối với thành lập công ty Cổ phần:

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty cổ phần
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức kèm theo văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp các thành viên là tổ chức.
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác trong trường hợp các thành viên là cá nhân;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư đã được cấp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự nếu người nước ngoài mở công ty ở Việt Nam.

Hy vọng những thông tin trên đây là hữu ích cho bạn về vấn đề người nước ngoài mở công ty ở Việt Nam!

Tham khảo: Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hoặc Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}