Quy định chung

Thành lập công ty cổ phần cần những gì?  Đây chắc chắn là thắc mắc của rất nhiều người có nhu cầu thành lập công ty loại hình cổ phần này. Hiểu được điều đó, Nam Việt Luật xin viết bài viết dưới đây để chia sẻ những thông tin hữu ích liên quan đến

HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) Cấp  1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp 5 Tên ngành A NÔNG NGHIỆP,  LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN 01 Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có

Quy định về ngành nghề kinh doanh Trong quá trình thành lập doanh nghiệp có thể nói ngành nghề kinh doanh là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp sau này, ngành nghề kinh doanh của mình có được phép hoạt động tại nơi mình đặt trụ

Quy định về địa chỉ công ty (Sau khi tham khảo xong bài viết quy định về địa chỉ công ty dưới đây, Nam Việt Luật khuyên bạn nên tham khảo kỹ: Luật doanh nghiệp 2014 và Luật đầu tư 2014 để chuẩn bị tốt nhất kiến thức liên quan đến việc quản lý doanh

Quy định về tên doanh nghiệp Tên doanh nghiệp định hình thương hiệu doanh nghiệp, đó là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất trong quá trình cung ứng sản phẩm – dịch vụ của doanh nghiệp ra thị trường, giúp khách hàng nhận diện được đâu là sản phẩm của mình, đâu

Quy định về người đại diện pháp luật Các chức danh có thể làm người đại diện theo pháp luật là: Giám Đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty TNHH Một thành viên – Điều lệ công ty quy định Chủ tịch Hội đồng thành

Quy định về vốn điều lệ – Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. (Xem thêm Quy định về việc góp vốn) – Theo quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC của

Quy định về việc góp vốn/cơ cấu góp vốn Nên có hợp đồng góp vốn với các cá nhân/tổ chức khi thành lập công ty Các thành viên/ cổ đông góp vốn là những người có thể quyết định sự tồn tại, phát triển hoặc giải thể doanh nghiệp. Hợp tác được những thành viên/ cổ đông

Đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp Trước khi thành lập doanh nghiệp các bạn phải biết được mình thuộc đối tượng nào? Có bị cấm thành lập doanh nghiệp hay không? Bởi trong luật doanh nghiệp quy định rõ những đối tượng không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp.