Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Những việc cần làm khi thay đổi tên công ty mới nhất.

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thay đổi tên, Thông tin tên doanh nghiệp

I/ Thực hiện thủ tục đến sở KH và đầu tư:

_ Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị gồm có:

+ Bản quyết định bằng hình thức văn bản của HĐ thành viên hoặc giám đốc.

+ Bản thông báo của việc thay đổi nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp.

+ Những tài liệu, giấy tờ khác kèm theo và tương ứng trong 01 số trường hợp thực hiện thay đổi.

+ Bản sao của biên bản cuộc họp từ HĐ thành viên đối với việc thay đổi.

_ Khi đã thực hiện thủ tục đến sở KH và đầu tư xong và khi đã có được giấy phép đăng ký kinh doanh mới thì các khách hàng cần phải làm thủ tục đến cơ quan của thuế (phụ thuộc vào mỗi trường hợp quy định sẽ phải tiến hành quyết toán thuế).

II/ Tiến hành thủ tục đến cơ quan của thuế:

1/ Làm các thủ tục thực hiện Chuyển đổi địa điểm hoạt động kinh doanh:

a/ Với trường hợp khi thực hiện chuyển đổi địa điểm hoạt động kinh doanh mà khác tỉnh thành:

_ Ở nơi thực hiện chuyển đi thì thành phần của hồ sơ khai bao gồm:

+ Bản thông báo đối với tình trạng của việc nộp, kê khai thuế của đơn vị thực hiện chuyển đổi địa điểm hoạt động kinh doanh dựa vào mẫu số 09-MST được ban hành và kèm theo nội dung của Thông tư số 80/2012/TT-BTC.

+ Bản gốc của Giấy CN đăng ký thuế.

+ Bản thông báo của việc chuyển đổi địa điểm.

Thời gian trong vòng là 03 ngày làm việc, tính từ ngày đã được nhận hồ sơ khai của người đi nộp thuế trong việc thực hiện chuyển đổi địa điểm thì cơ quan của thuế ở nơi mà người đi nộp thuế thực hiện chuyển đi sẽ tiến hành thu hồi về Giấy CN đăng ký thuế, sau đó lập ra bản thông báo về tình hình của việc nộp thuế đối với người đi nộp thuế dựa vào mẫu số 09-MST và sẽ gửi 01 bản đến cơ quan của thuế ở nơi mà người đi nộp thuế thực hiện chuyển đến, 01 bản cho người đi nộp thuế.

_ Ở nơi mà người đi nộp thuế thực hiện chuyển đến:

_ Thời gian trong vòng là 05 ngày làm việc, tính từ ngày mà đã được cấp đổi về Giấy CN đầu tư, Giấy phép kinh doanh, … dựa vào địa chỉ mới thì người đi nộp thuế cần phải tiến hành việc đăng ký thuế ở cơ quan của thuế tại nơi thực hiện chuyển đến.

_ Thành phần hồ sơ thực hiện đăng ký thuế bao gồm:

+ Bản sao của giấy CN đầu tư hay Giấy phép kinh doanh, … không yêu cầu cần phải chứng thực được cấp bởi cơ quan thẩm quyền tại nơi thực hiện chuyển đến.

+ Bản tờ khai của việc đăng ký thuế (nội dung cần ghi rõ MST mà đã được cấp lúc trước đó).

Thời gian trong vòng 03 ngày làm việc, tính từ ngày đã nhận được hồ sơ về việc đăng ký thuế một cách chính xác, đầy đủ thì cơ quan của thuế sẽ phải thực hiện cấp lại về Giấy CN đăng ký thuế đến người đi nộp thuế và sẽ giữ nguyên MST đã được cấp từ trước của người đi nộp thuế.

b/ Với trường hợp khi chuyển đổi địa điểm hoạt động kinh doanh ở trong cùng một địa bàn của tỉnh:

_ Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Công ty cần chuẩn bị 02 bộ hồ sơ nhằm thực hiện gửi cho Chi cục Thuế tại nơi thực hiện chuyển đến và cho Chi cục Thuế tại nơi thực hiện chuyển đi. Đối với chi cục Thuế tại nơi thực hiện chuyển đi sẽ cần phải lập ra bản thông báo về tình hình của việc nộp thuế từ người đi nộp thuế dựa vào mẫu 09-MST, sau đó gửi tới Cục Thuế và Chi cục Thuế tại nơi mà người đi nộp thuế thực hiện chuyển đến, thời gian trong vòng là 03 ngày làm việc, tính từ ngày đã được nhận hồ sơ về việc đề nghị thực hiện chuyển đổi địa điểm.

+ Bản tờ khai thực hiện điều chỉnh việc đăng ký thuế dựa vào mẫu số 08-MST.

_ Trong trường hợp khi người đi nộp thuế mà ở trong Cục Thuế quản lý trực tiếp thì bộ hồ sơ sẽ được gửi cho Cục Thuế.

Chú ý: Bất kỳ trường hợp thực hiện thay đổi nào về địa điểm hoạt động kinh doanh thì đều không cần phải thay đổi MST.

III/ Làm các thủ tục thực hiện thay đổi tên công ty:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

_ Bản sao của Giấy CN đăng ký kinh doanh được điều chỉnh dựa vào tên mới, không yêu cầu phải chứng thực.

_ Bản gốc của Giấy CN đăng ký thuế.

_ Tờ khai dựa vào mẫu số 08-MST về điều chỉnh việc đăng ký thuế được ban hành và kèm theo nội dung của Thông tư số 156.

IV/ Tiến hành thông báo việc thay đổi những chỉ tiêu khác ở trong tờ khai của việc đăng ký thuế:

_ Trong khi thay đổi những nội dung đã được kê khai ở trong đăng ký thuế chẳng hạn như là: vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, TK ngân hàng, … thì công ty cần phải tiến hành thông báo việc thay đổi nội dung thông tin của việc đăng ký thuế dựa vào mẫu số 08-MST ở trong thời gian quy định là 05 ngày, tính từ ngày đã có sự thay đổi.

_ Thành phần hồ sơ thực hiện bổ sung về việc đăng ký thuế bao gồm:

+ Bảng kê có kèm theo bản tờ khai của việc đăng ký thuế lúc ban đầu (không bắt buộc).

+ Bản sao của Giấy CN đầu tư hay của Giấy phép hoạt động và thành lập hay của Giấy phép ĐK kinh doanh được bổ sung, không yêu cầu cần phải chứng thực đối với những trường hợp khi thay đổi nội dung thông tin yêu cầu phải cấp lại Giấy CN đầu tư hay Giấy phép hoạt động và thành lập hay Giấy CN đăng ký kinh doanh được bổ sung.

+ Bản tờ khai về điều chỉnh việc đăng ký thuế dựa vào mẫu số 08-MST.

Chú ý: Ngoài viêc thực hiện các thủ tục nêu trên thì các khách hàng còn cần phải tiến hành xử lý về con dấu, hóa đơn đã được mua hay được in mà chưa được sử dùng hết.

_ Về con dấu thì các khách hàng hãy liên hệ đến Công an để tiến hành thủ tục trong việc thay đổi mẫu con dấu.

_ Trường hợp khi công ty không có muốn được tiếp tục dùng hóa đơn thì các khách hàng có thể thực hiện thủ tục đối với việc hủy hóa đơn.

_ Còn nếu như muốn tiếp tục được sử dụng thì các khách hàng cần phải làm thủ tục của việc xử lý về hóa đơn trong khi thực hiện chuyển đổi địa điểm hoạt dộng kinh doanh.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua