Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

Hiện nay, thị trường bảo hiểm đang hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. Hầu hết nhà đầu tư nước ngoài thường lựa chọn hình thức thành lập công ty TNHH trong lĩnh vực này. Do đó, trong bài viết này, Nam Việt Luật hướng dẫn quý khách hàng quan tâm về các điều kiện và quy trình để nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm .

Căn cứ pháp lý thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Luật đầu tư năm 2014;
 • Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010;
 • Nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật kinh doanh bảo hiểm.

Điều kiện đầu tư thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện sau đây:

 • Không thuộc các đối tượng bị cấm;
 • Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải góp vốn bằng tiền, không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư;
 • Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước đó và không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
 • Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là công ty bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán thì phải bảo đảm duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định pháp luật;
 • Là công ty bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm;
 • Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm;
 • Không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Quy trình nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm như sau:

Bước 1: Đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/ hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Giấy ủy quyền cho dịch vụ thành lập công ty của Nam Việt Luật để thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.

Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đầu tư nếu hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập tới Bộ tài chính. Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép
 • Dự thảo Điều lệ công ty;
 • Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh;
 • Bản sao thẻ căn cước công dân; lý lịch tư pháp, lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ của người dự kiến được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc,Chủ tịch Công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, chuyên gia tính toán hoặc chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán, kế toán trưởng;
 • Danh sách thành viên sáng lập hoặc góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên;
 • Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm;
 • Xác nhận của ngân hàng về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng;
 • Biên bản họp của các thành viên góp vốn;
 • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức nước ngoài góp vốn đóng trụ sở chính xác nhận;
 • Văn bản cam kết đối với việc đáp ứng điều kiện để được cấp Giấy phép;
 • Văn bản về việc ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.

Trong thời hạn 21 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, sẽ được Bộ Tài chính cấp Giấy phép cho doanh nghiệp bảo hiểm trong vòng 60 ngày.

Bước 3: Thủ tục sau khi được cấp Giấy phép thành lập doanh nghiệp

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép, nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phải đăng báo hàng ngày trong 05 số báo liên tiếp về những nội dung chủ yếu như sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện; tên, địa chỉ của chi nhánh nước ngoài;
 • Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động;
 • Mức vốn điều lệ và số vốn điều lệ đã góp
 • Họ, tên của người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Số và ngày cấp Giấy phép;
 • Các nghiệp vụ bảo hiểm, nghiệp vụ môi giới bảo hiểm được phép kinh doanh.
 • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép, nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phải sử dụng một phần vốn điều lệ đã góp hoặc vốn được cấp để ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Mức tiền ký quỹ bằng 2% vốn pháp định;
 • Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép, nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phải hoàn tất các thủ tục dưới đây để chính thức hoạt động:

+ Chuyển số vốn gửi tại tài khoản phong tỏa thành vốn điều lệ

+ Đăng ký mẫu dấu, đăng ký mã số thuế, mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng;

+ Thực hiện các thủ tục đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, phê chuẩn, đăng ký sản phẩm bảo hiểm

+ Thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin

+ Ban hành các quy trình khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm

Trên đây là tư vấn về nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, quý khách hàng quan tâm có bất kỳ thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tư vấn thành lập công ty của chúng tôi nhé!

 

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !