• Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

  • Đầu tư nước ngoài
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Đời sống xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu của con người ngày càng tăng cao. Vì vậy việc sử dụng các loại bảo hiểm trở nên cần thiết với rất nhiều người. Các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng quan tâm đến lĩnh vực này. Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm lại là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nam Việt Luật xin gửi đến bài viết sau nhằm giúp quý khách hàng có được kiến thức chính xác về điều kiện thành lập công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài cũng như thủ tục thành lập công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài. Hãy cùng Nam Việt Luật tham khảo bài viết Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo hiểm ngay sau đây nhé! 

  Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

                                                             Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

  Điều kiện thành lập công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài

  Theo quy định tại Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và Nghị định Nghị định 151/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính thì để mở công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài cần đáp ứng quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm cả điều kiện chung và điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm như sau:

   Điều kiện đối với thành viên góp vốn

  + Góp vốn bằng tiền mặt và không được sử dụng vốn vay hoặc vốn của tổ chức khác.

  + Tổ chức góp trên 10% vốn phải đảm bảo kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề ngay trước đó.

  + Tổ chức góp vốn hoạt động ngành nghề yêu cầu vốn pháp định phải đảm bảo vốn tối thiểu bằng tổng vốn pháp định và vốn đăng ký góp;

  + Tổ chức góp vốn hoạt động ngành nghề kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, ngân hàng công ty tài chính, công ty chứng khoán phải đảm bảo đáp ứng điều kiện an toàn tài chính và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc tham gia góp vốn. 

  Điều kiện khi thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

  + Đối với tổ chức nước ngoài phải là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm và phải được cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cho phép hoạt động tại Việt Nam. Hoặc tổ chức phải là công ty con được doanh nghiệp bảo hiểm tại nước ngoài ủy quyền góp vốn vào công ty bảo hiểm ở Việt Nam

  + Có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự định hoạt động tại Việt Nam;

  + Tổng tài sản ít nhất 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước đó.

   + Tổ chức không vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật tại nước sở tại của tổ chức trong 03 năm liền kề trước đó về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 

  + Nếu có tổ chức Việt Nam góp vốn cùng thì tổ chức này phải đảm bảo tổng tài sản ít nhất 2.000 tỷ VND vào năm liền kề trước đó.

   Điều kiện về vốn pháp định

  + Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: mức vốn pháp định là 300 tỷ VNĐ

  + Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: mức vốn pháp định là 600 tỷ VNĐ

  + Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe: mức vốn pháp định là 300 tỷ VNĐ

  Thủ tục thành lập công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài

  Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo hiểm cần đáp ứng các điều kiện được nêu ở mục 1 và thực hiện thủ tục xin giấy phép thành lập công ty kinh doanh bảo hiểm theo các bước dưới đây

  Bước 1: Đăng ký dự án đầu tư 

   Hồ sơ đăng ký đầu tư mở công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ bảo hiểm theo mẫu có sẵn;
  2. Bản sao y công chứng còn hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Hoặc bản sao công chứng có hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu xác nhận tư cách pháp lý tương đương khác đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
  3. Đề xuất dự án đầu tư cung cấp đầy đủ thông tin dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ bảo hiểm;
  4. Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Hoặc bản sao xác nhận số dư tài khoản ngân hàng đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
  5. Văn bản ủy quyền nếu nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

  Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh nơi dự định đặt trụ sở chính để thành lập công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài.

  Thời hạn xử lý: 15 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư nước ngoài, cơ quan cấp phép sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp từ chối dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ bảo hiểm sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.

  Bước 2: Đăng ký kinh doanh để cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

  Nhà đầu tư nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm tới Bộ tài chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

  1. Văn bản đề nghị thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có vốn nước ngoài theo mẫu có sẵn.
  2. Điều lệ công ty do nhà đầu tư nước ngoài tự biên soạn.
  3. Phương án hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

  trong 05 năm đầu tiên nêu rõ được đối tượng mục tiêu, các phương pháp dự phòng nghiệp vụ, các chương trình tái bảo hiểm, khả năng thanh toán của nhà đầu tư…..

  1. Bản sao y công chứng thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác; kèm theo bản lý lịch tư pháp và các bằng cấp, chứng chỉ của Chủ tịch Hội đồng thành viên ; Giám đốc/Tổng Giám đốc; chuyên gia tính toán; kế toán trưởng.
  2. Bản danh sách thành viên góp vốn hoặc góp từ 10% vốn trở lên cùng với các giấy tờ sau để chứng minh đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật:

  – Bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác;

  – Văn bản điều lệ công ty;

  – Quyết định góp vốn có xác nhận của cấp có thẩm quyền của tổ chức góp vốn;

  – Giấy ủy quyền đi kèm với bản sao y công chứng thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền góp vốn của tổ chức đó;

  – Báo cáo tài chính 03 năm liền kề trước đó có kiểm toán. Nếu công ty con được ủy quyền góp vốn thì cung cấp cả BCTC của công ty con;

  – Giấy ủy quyền cho công ty con đầu tư góp vốn để thành lập công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài ở Việt Nam cùng với cam kết của công ty mẹ về việc sẽ cùng công ty con chịu trách nhiệm đối với việc góp vốn và thực hiện nghĩa vụ trong việc công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài ở Việt Nam (nếu có ủy quyền).

  1. Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm.
  2. Xác nhận của ngân hàng về mức vốn điều lệ đáp ứng điều kiện vốn pháp định. 
  3. Hợp đồng hợp tác (nếu có hợp tác với tổ chức của Việt Nam).
  4. Biên bản họp của các thành viên góp vốn về việc thông qua điều lệ và đồng ý góp vốn thành lập thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm đi cùng với danh sách các thành viên sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điều lệ trở lên
  5. Văn bản xác nhận tổ chức nước ngoài được thành lập công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài ở Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại hoặc  giấy tờ chứng minh nước sở tại không yêu cầu văn bản chấp thuận này; Văn bản xác nhận tổ chức nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm đúng với lĩnh vực dự kiến hoạt động kinh doanh  tại Việt Nam; Văn bản xác nhận tổ chức nước ngoài có đủ tài chính đáp ứng điều kiện theo quy định;
  6. Văn bản xác nhận về việc tổ chức Việt Nam tham gia góp vốn đủ điều kiện an toàn tài chính và được phép góp vốn mở công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
  7. Giấy cam kết đáp ứng các điều kiện mở công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài theo quy định của các thành viên góp vốn.
  8. Giấy ủy quyền thực hiện các thủ tục đề nghị thành lập công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài.

  Cơ quan tiếp nhận: Bộ tài chính

  Thời hạn xử lý: 21 ngày làm việc sẽ gửi phản hồi nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc cần bổ sung, sửa đổi. Thời hạn sửa đổi tối đa là 06 tháng kể từ ngày ra thông báo của Bộ tài chính. Giấy phép sẽ được cấp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Bước 3: Thủ tục sau khi thành lập công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài

  – Đăng 05 số báo liên tiếp về thông tin doanh nghiệp bảo hiểm có vốn nước ngoài

  – Ký quỹ 2% vốn pháp định tại 01 ngân hàng thương mại trong thời hạn 60 ngày.

  Thực hiện các thủ tục sau trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhận được giấy phép thành lập công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài để không bị thu hồi giấy phép:

  • Chuyển vốn tại tài khoản phong tỏa thành vốn điều lệ;
  • Đăng ký mẫu dấu; mở tài khoản ngân hàng công ty;
  • Thiết lập cơ sở hạ tầng thiết bị và phần mềm theo quy định;
  • Đề nghị phê chuẩn phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ và đăng ký sản phẩm bảo hiểm, phê chuẩn các chức danh quản lý;
  • Ban hành quy định về quy trình, giám định, bồi thường và kiểm soát nội bộ cũng như quản lý tài chính.

  Hy vọng qua bài viết trên về chủ đề thành lập công ty bảo hiểm vốn đầu tư nước ngoài của Nam Việt Luật sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư đang tìm hiểu về những thông tin pháp lý để mở công ty. Nếu Quý khách hàng có vướng mắc về hồ sơ, quy trình thủ tục liên quan cũng như dịch vụ thành lập công ty uy tín hãy liên hệ ngay đến số Hotline của Nam Việt Luật để được các chuyên viên hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé!

Thông báo
Gọi điện thoại