• Thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài tại Việt Nam

  • Đầu tư nước ngoài
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Việt Nam là quốc gia có lượng tiêu thụ rượu và các sản phẩm có cồn thuộc hàng lớn trên thế giới. Do vậy, kinh doanh mặt hàng này luôn là mối quan tâm của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, rượu cũng là mặt hàng có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người sử dụng. Chính điều này đã tạo nên mối lo ngại của các nhà đầu tư nước ngoài rằng họ có được kinh doanh rượu tại Việt Nam hay không, và nếu có thì thủ tục để thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?

  Thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài tại Việt Nam

  Để giải đáp những thắc mắc này của các nhà đầu tư, Nam Việt Luật xin chia sẻ các nội dung chính yếu như sau:

  • Điều kiện thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài
  • Thủ tục và Hồ sơ đăng ký thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài
  • Kinh nghiệm khi thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài
  • Dịch vụ thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài tại Nam Việt Luật

  Để biết rõ hơn về các nội dung trên, bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết cùng Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật dưới bài viết sau đây nhé!

  Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật trả lời:

  Điều kiện thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài

  Các nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài phải được cấp Giấy phép kinh doanh trước khi chính thức hoạt động. Do vậy, nhà đầu tư cần lưu ý các điều kiện theo khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP:

  Điều 9. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh

  1. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa:

  a) Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

  b) Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

  c) Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

  2. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên:

  a) Điều kiện quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều này;

  b) Đáp ứng tiêu chí sau:

  - Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;

  - Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;

  - Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;

  - Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

  Hoạt động phân phối rượu là hoạt động cần đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định bởi đây là sản phẩm có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của con người. Theo đó, khi kinh doanh rượu, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP:

  Điều 11. Điều kiện phân phối rượu

  (Khoản 4 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo khoản 5 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)

  1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  2. ...
  3. ...
  4. Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu..
  5. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.
  6. ...

  Điều 12. Điều kiện bán buôn rượu

  (Khoản 4 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo khoản 6 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)

  1. ...
  2. ...
  3. Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
  4. Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu.
  5. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác,
  6. ...

  Điều 13. Điều kiện bán lẻ rượu

  1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
  2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
  3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
  4. ...
  5. ...

  Điều 14. Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ

  (Khoản 2 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo khoản 7 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)

  1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
  2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng và có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh.
  3. Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
  4. ...
  5. Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

  Các điều kiện để thành lập công phân phối rượu có vốn nước ngoài cũng bao gồm các điều kiện về về chủ thể; điều kiện về vốn; đặt tên công ty; ngành nghề kinh doanh; trụ sở chính…, do đó, các nhà đầu tư cũng cần lưu ý tới các điều kiện thành lập công ty

  Nhiều điều kiện phải tuân thủ khi thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài

  Thủ tục & Hồ sơ đăng ký thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài

  Thủ tục thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài tại Việt Nam tương đối phức tạp và cần phải xin nhiều giấy phép con để được hoạt động kinh doanh hợp pháp. Quy trình này có thể tóm tắt như dưới đây:

  Tham khảo: Dịch vụ thành lập công ty của Nam Việt Luật

  Giai đoạn 1: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  Cơ quan có thẩm quyền:

  Tùy vào trụ sở chính của công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài dự định thành thành lập, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là:

  • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; hoặc
  • Sở Kế hoạch và đầu tư

  Hồ sơ thực hiện thủ tục:

  Để thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài trước khi thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài, nhà đầu tư cần chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
  • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy phép kinh doanh/Quyết định thành lập đối với tổ chức;
  • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

  Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

  • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
  • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

  Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ hợp lệ đến cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp từ chối cấp, cơ quan có thẩm quyền phải ban hành văn bản, nêu rõ lý do.

   Cần phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

  Giai đoạn 2: Thủ tục thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ doanh nghiệp;
  • Danh sách thành viên;
  • Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập của tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của đại diện pháp luật của tổ chức đó;
  • Giấy ủy quyền dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Nam Việt Luật thực hiện thủ tục
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

  Hồ sơ được nộp tại Sở Kế hoạch và đầu tư nơi công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ, công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Giai đoạn 3: Thủ tục xin Giấy phép kinh doanh

  Công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài phải được cấp Giấy phép kinh doanh trước khi hoạt động kinh doanh rượu. Hồ sơ cần chuẩn bị là các giấy tờ theo Điều 12 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP:

  Điều 12. Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh

  Hồ sơ gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh...

  2. Bản giải trình có nội dung:

  a) Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh ;

  b) Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;

  c) Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

  d)

  3. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

  4. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

  Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, công ty thực hiện nộp hồ sơ đến Sở Công Thương nơi công ty đặt trụ sở chính để được xem xét, cấp Giấy phép kinh doanh.

  Giai đoạn 4: Thủ tục xin Giấy phép phân phối rượu

  Tại giai đoạn này, công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài lựa chọn và thực hiện thủ tục xin Giấy phép phân phối rượu phù hợp với phạm vi hoạt động của công ty mình. Theo đó, để phân phối rượu, công ty có thể phải xin cấp một hoặc một số loại giấy phép sau:

  • Giấy phép phân phối rượu
  • Giấy phép bán buôn rượu
  • Giấy phép bán lẻ rượu

  Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép:

  • Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy phép phân phối rượu
  • Sở Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cấp Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn

  Thời hạn giải quyết:

  • Đối với thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu và Giấy phép bán buôn rượu: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài, trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  • Đối với thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho công ty, trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu:

  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu (01 bộ) bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo mẫu.
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
  • Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:

  - Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu

  • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

  - Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;

  - Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

  Hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép bán buôn rượu:

  Để được cấp Giấy phép bán buôn rượu, công ty cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo mẫu
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm một trong hai loại sau:

  - Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu;

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

  • Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

  - Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

  - Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

  Hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu:

  Đối với thủ tục này, công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài cần chuẩn bị bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (theo mẫu)
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
  • Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

  Tham khảo thêm: Thành lập công ty kinh doanh rượu trong trường hợp nhà đầu tư có dự định mở rộng hoạt động sản xuất rượu.

  Kinh nghiệm khi thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài

  Qua nhiều năm tư vấn và thực hiện thủ tục thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài cho khách hàng, Nam Việt Luật đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm hữu ích, được chia sẻ dưới đây để giúp các nhà đầu tư thuận tiện hơn khi làm thủ tục này:

  • Sau khi công ty phân phối rượu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần thực hiện các công việc sau:

  - Công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài thực hiện treo bảng hiệu công ty tại trụ sở chính của mình

  - Công ty thực hiện và hoàn tất việc đăng ký tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số cho công ty tại ngân hàng bất kỳ

  - Đối với các vấn đề kế toán, công ty có thể lựa chọn thuê kế toán hoặc sử dụng dịch vụ kế toán thuê tùy vào nhu cầu cũng như khả năng tài chính của mình.

  - Góp vốn vào công ty: Các nhà đầu tư thực vào công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp

  Cũng cần lưu ý với các nhà đầu tư nước ngoài, việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  - Công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài thông báo phát hành hóa đơn tại cơ quan quản lý thuế.

  - Công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài cần tiến hành kê khai và đóng thuế ban đầu. Các loại thuế công ty phải đóng gồm: thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, các loại thuế khác (nếu có phát sinh).

   Những kinh nghiệm hữu ích khi làm thủ tục thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài

  • Khi lựa chọn và ghi ngành, nghề kinh doanh của công ty, nhà đầu tư có thể tham khảo một số ngành, nghề phù hợp sau:

  1101: Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh

  1102: Sản xuất rượu vang

  1103: Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia

  4633: Bán buôn đồ uống

  4723: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh

  5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống

  4711: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

  Tham khảo và lựa chọn thêm ngành, nghề phù hợp tại: Danh mục ngành, nghề kinh doanh tại Việt Nam

  Dịch vụ thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài tại Nam Việt Luật

  Với kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước về các dịch vụ đầu tư, kinh doanh, Nam Việt Luật cung cấp dịch vụ thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài một cách chuyên nghiệp, hiệu quả. Đến với dịch vụ của Nam Việt Luật, nhà đầu tư sẽ nắm rõ những quy định trước khi thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài, và được tư vấn, hỗ trợ thực hiện những vấn đề/công việc liên quan như:

  • Tư vấn trước khi thành lập công ty: các điều kiện cần đáp ứng để phân phối rượu tại Việt Nam, chọn tên công ty, ngành nghề kinh doanh, loại hình, chọn địa điểm, người đại diện theo pháp luật…;
  • Tư vấn và Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, trực tiếp thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Tư vấn và Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, trực tiếp thực hiện thủ cấp Giấy phép con cần thiết, như: Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ rượu…
  • Tư vấn các bước làm thủ tục thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài trong trường hợp khách hàng tự thực hiện thủ tục;
  • Tư vấn, hỗ trợ thực hiện các vấn đề cần quan tâm sau khi thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài: thuế; kế toán cũng như các vấn đề phát sinh khác…

  Đơn vị tư vấn thủ tục thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài

  -----------------------------------------------------

  Trên đây là tư vấn của công ty Nam Việt Luật về điều kiện thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài, thủ tục đăng ký thành lập công ty phân phối rượu có vốn nước ngoài dựa trên quy định pháp luật hiện hành. Qua bài viết này, mong rằng các nhà đầu tư đã giải tỏa được phần nào những thắc mắc, băn khoăn của mình. Trường hợp còn bất kỳ vướng mắc nào cần tư vấn hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại Nam Việt Luật, hãy liên hệ Nam Việt Luật để được đội ngũ nhân viên giải đáp thắc mắc, gỡ rối những vấn đề bạn đang gặp phải nhé.

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo