• Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty môi giới bất động sản

  • Đầu tư nước ngoài
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Căn cứ pháp lý nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty môi giới bất động sản:

  • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký kinh doanh;
  • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
  • Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản.
  • Luật đầu tư năm 2014;
  • Luật doanh nghiệp năm 2014;
  • Luật kinh doanh bất động sản 2014;

  Điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài môi giới bất động sản

  Theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 thì ngành nghề môi giới bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Như vậy, nếu nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty môi giới bất động sản tại Việt Nam cũng phải đáp ứng quy định này của pháp luật Việt Nam. Cụ thể những điều kiện nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty môi giới bất động sản là những điều kiện nào? Hãy cùng tìm hiểu quy định tại Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản dưới đây nhé.

  – Phải được thành lập hợp pháp dưới loại hình doanh nghiệp.

  – Có tối thiểu 02 chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

  – Nếu nhà đầu tư nước ngoài có đăng ký sàn giao dịch bất động sản, thì cần thêm điều kiện là người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản cũng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

  thành lập công ty kinh doanh bất động sản vốn nước ngoài

                      thành lập công ty kinh doanh bất động sản vốn nước ngoài

  Quy trình nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty môi giới bất động sản

  Theo quy định Luật đầu tư 2020, thì không giới hạn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có thể góp 100% vốn bằng một trong hai hình thức sau:

  Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty môi giới bất động sản bằng hình thức đầu tư trực tiếp tức là xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  – Đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài vào công ty môi giới bất động sản có 100% vốn  đầu tư của Việt Nam.

  Cách 1: Thành lập công ty vốn nước ngoài môi giới bất động sản bằng hình thức đầu tư trực tiếp tức là xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư để Nhà đầu tư nước ngoài mở công ty môi giới bất động sản

  Hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản gồm các tài liệu sau:

  1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư môi giới bất động sản theo mẫu có sẵn;
  2. Đề xuất dự án đầu tư môi giới bất động sản thể hiện đầy đủ thông tin về dự án đầu tư theo yêu cầu của mẫu có sẵn;
  3. Bản sao giấy tờ chứng minh địa điểm dự định đặt trụ sở để thành lập công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản tại Việt Nam là hợp pháp như Hợp đồng thuê văn phòng đặt trụ sở cùng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở …

  Nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân cần cung cấp thêm:

  1. Bản sao y công chứng còn hạn giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài mở công ty môi giới bất động sản là cá nhân; 
  2. Bản sao kê số dư tài khoản có xác nhận ngân hàng của nhà đầu tư nước ngoài tương ứng với số vốn đăng ký đầu tư nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty môi giới bất động sản tại Việt Nam;

  Nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức thì cung cấp thêm:

  1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu chứng minh tư cách pháp lý khác tương đương của tổ chức;
  2. Bản sao tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty môi giới bất động sản như: Báo cáo tài chính hay các cam kết hỗ trợ tài chính …
  3. Văn bản giải trình công nghệ nếu dự án môi giới bất động sản sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao.

  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tại Việt Nam: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính để của công ty.

  Thời gian xử lý: 15 ngày kể từ ngày cơ quan đầu tư nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp môi giới bất động sản. Nếu hồ sơ của nhà đầu tư nước ngoài môi giới bất động sản không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản yêu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh tài liệu hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do 

  Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để mở công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản tại Việt Nam

  – Hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản bao gồm:

  1. Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản theo mẫu có sẵn;
  2. Điều lệ công ty có ghi mã ngành nghề công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản;
  3. Danh sách thành viên góp vốn nếu mở công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách cổ đông sáng lập nếu mở công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản loại hình công ty cổ phần;
  4. Bản sao y công chứng còn hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác còn hiệu lực của tất cả thành viên thành lập công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản là cá nhân; Bản sao y công chứng còn hạn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tất cả thành viên thành lập công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản là tổ chức;
  5. Văn bản ủy quyền nếu nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty môi giới bất động sản không trực tiếp nộp hồ sơ;
  6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp cho công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản ở Bước 1. 

  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi dự định thành lập công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản.

  Thời hạn phản hồi: 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

  >> Tham khảo thêm: Chi phí thành lập công ty gồm những gìHồ sơ thành lập công ty

  Bước 3: Thực hiện đăng bố cáo nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu tròn và thông báo mẫu con dấu tròn công ty 

  Bước tiếp theo công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản cần làm là đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia. Khoảng thời gian đăng bố cáo 30 ngày kể từ khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  và công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản phải nộp đủ lệ phí theo đúng quy định.

  Sau đó, công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản sẽ quyết định số lượng và hình thức con dấu và liên hệ để khắc con dấu tròn. Công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản sẽ thông báo mẫu con dấu tròn trước khi bắt đầu sử dụng con dấu cho sở kế hoạch đầu tư Tỉnh. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy biên nhận và đăng tải thông báo mẫu dấu công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản lên Cổng thông tin quốc gia.

  Cách 2: Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/phần vốn góp vào công ty môi giới bất động sản của Việt Nam.

  Với cách thực hiện này, nhà đầu tư nước ngoài sẽ không phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như ở cách 1. Vì vậy sẽ tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí hơn so với cách làm ở cách 1. 

  Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/ phần vốn góp vào công ty môi giới bất động sản vốn Việt Nam.

  – Hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản bao gồm các giấy tờ sau:

  1. Văn bản đề nghị đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/ phần vốn góp vào công ty môi giới bất động sản vốn Việt Nam theo mẫu có sẵn. 
  2. Bản sao y công chứng còn hạn chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với nhà đầu tư góp vốn thành lập công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản là cá nhân; 

  Cơ quan xử lý:  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh nơi dự định thành lập công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản.

  Thời gian xử lý: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ để thành lập công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản.

  Bước 2: Thực hiện thủ tục giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản

  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh cấp Tỉnh nơi dự định mở công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản

   – Thời gian xử lý: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi cho công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản.

  Trên đây là toàn bộ bài viết “Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty môi giới bất động sản” của công ty Nam Việt Luật biên soạn. Hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích với Quý khách hàng đang quan tâm tới thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài môi giới bất động sản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu Quý khách hàng vẫn còn thắc mắc về những vấn đề liên quan tới thành lập công ty nhé!

Thông báo
Gọi điện thoại
icon zalo Chat Zalo