• Nhà đầu tư là công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài

  • Tin tức
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư là công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài

  Khi các nhà đầu tư muốn hoạt động đầu tư kinh doanh thì phải các thực hiện các thủ tục về quyết định chủ trương đầu tư ( nếu có), thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp… Tuy theo là nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài mà sẽ có những quy định về thực hiện thủ tục pháp lý tương ứng với họ. Vậy đối với nhà đầu tư là công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài thì được áp dụng quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài hay quy định đối với nhà đầu tư trong nước.

   

  nha-dau-tu-1

   

  Quy định cho công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài là nhà đầu tư

  Nhà đầu tư là công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài được áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư theo Điều 11 của Nghị Định số 118/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật đầu tư 2014 .

  Điều 11. Áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài

  1. Đối với các hoạt động đầu tư thực hiện tại Việt Nam, nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài được quyền lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài.

  2. Trong trường hợp lựa chọn áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều này không được thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài.

   

  nha-dau-tu-nuoc-ngoai

   

  Như vậy:

  Nhà đầu tư là công dân Việt Nam có quốc tịch nước ngoài có quyền lựa chọn được áp dụng quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc quy định đối với nhà đầu tư trong nước. Nếu đã chọn áp dụng quy định đối với nhà đầu tư trong nước thì không được áp dụng các quy định cho nhà đầu tư nước ngoài nữa.

  Đối với quy định áp dụng cho nhà đầu tư trong nước thì thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh có thể đơn giản hơn so với quy định áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên nếu là nhà đầu tư nước ngoài thì có thể được áp dụng thêm các quy định trong các công ước quốc tế, các hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia.

   

Thông báo
Gọi điện thoại