Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH?

Công ty TNHH và công ty cổ phần chính là hai loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay và phù hợp với yêu cầu của nhiều người. Vậy nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH? Hãy để Nam Việt Luật tư vấn nhé.

Ưu điểm và hạn chế công ty TNHH

Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH?

Công ty TNHH 2 thành viên là loại doanh nghiệp trong đó thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài sản và các khoản nợ của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà thành viên đã cam kết góp vào công ty. Thành viên của công ty TNHH 2 thành viên có thể là cá nhân, tổ chức; số lượng tối thiểu thành viên là 2 và tối đa là 50. Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được Sở Kế hoạch – đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, công ty TNHH lại không được huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên sẽ phải thành lập Hội đồng thành viên, có Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc công ty. Còn đối với công ty TNHH có trên 11 thành viên thì cần lập Ban kiểm soát.

Ưu điểm khi thành lập công ty TNHH

– Vì có tư cách pháp nhân, chính vì thế các thành viên của công ty chỉ phải trách nhiệm về hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp của mình vào công ty, do đó ít gây rủi ro cho người góp vốn;

– Công ty TNHH có số lượng thành viên không nhiều, thường là người quen biết và tin cậy nhau chính vì thế việc quản lý, điều hành sẽ không quá phức tạp;

– Chế độ chuyển nhượng phần vốn góp tương đối chặt chẽ, do đó nhà đầu tư sẽ kiểm soát được việc thay đổi thành viên dễ dàng đồng thời hạn chế người lạ thâm nhập của vào công ty.

Nhược điểm khi thành lập công ty TNHH

– Vì chế độ trách nhiệm hữu hạn, chính vì thế uy tín của công ty trước khách hàng, đối tác ít nhiều cũng bị ảnh hưởng;

– Công ty TNHH chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của nhà nước, pháp luật hơn công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân;

– Việc huy động bị hạn chế bởi công ty không được phát hành cổ phiếu.

Ưu điểm và hạn chế công ty cổ phần

Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH?

Để tìm hiểu nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin về công ty cổ phần nhé.

Đặc điểm công ty cổ phần

– Vốn điều lệ của công ty sẽ được chia thành nhiều phần bằng nhau, đó chính là cổ phần;

– Cổ đông sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi cổ phần của mình;

– Cổ đông có thể tự do chuyển nhượng cổ phần sang cho người khác;

– Cổ đông của công ty cổ phần có thể là cá nhân, tổ chức với số lượng ít nhất là 3;

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân và có quyền phát hành chứng khoán theo quy định.

Công ty cổ phần phải thành lập Đại hội đồng cổ đông, có Hội đồng quản trị và Tổng/Giám đốc; và phải có Ban kiểm soát nếu như có trên 11 cổ đông.

Ưu điểm khi thành lập công ty cổ phần

– Các cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm về khoảng nợ và các nghĩa vụ tài sản tài sản trong phạm vi cổ phần của mình, vì thế mức độ rủi ro không cao;

– Phạm vi hoạt động của công ty cổ phần rất rộng;

– Cơ cấu vốn linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều người góp vốn vào công ty;

– Khả năng huy động vốn cao nhờ phát hành cổ phiếu ra công chúng;

– Việc chuyển nhượng cổ phần cũng tương đối dễ dàng.

Hạn chế khi thành lập công ty cổ phần

– Việc quản lý, điều hành rất phức tạp vì số lượng các cổ đông có thể sẽ rất lớn, thậm chí sẽ có sự phân hóa thành những nhóm cổ động đối kháng nhau để tranh giành lợi ích;

– Việc thành lập, quản lý công ty cũng phức tạp hơn do bị ràng buộc khá chặt chẽ bởi quy định của pháp luật.

Như vậy nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH? Hãy liên hệ với Nam Việt Luật để giải đáp nhé.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !