Muốn tăng vốn điều lệ công ty TNHH mới nhất.

Hiện nay trong quá trình kinh doanh của mình thì thì việc bổ sung, tăng vốn điều lệ của các công ty/doanh nghiệp là không thể thiếu trong giai đoạn phát triển hoạt động kinh doanh của công ty/doanh nghiệp. Đối với các loại hình công ty TNHH thì khả năng việc huy động về vốn chỉ được giới hạn trong số vốn góp của những thành viên doanh nghiệp/công ty hay khả năng huy động về vốn của những thành viên mới trong doanh nghiệp/công ty thì đối với việc thực hiện tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH là thủ tục tiến hành thường xuyển của công ty/doanh nghiệp. Để hỗ trợ doanh nghiệp/công ty có một cái nhìn bao quát hơn trong việc thực hiện tăng vốn điều lệ công ty TNHH, Công ty Nam Việt Luật sẽ làm rõ về những vấn đề pháp lí có liên quan cụ thể như sau:

Nội dung về những thủ tục khi tăng vốn điều lệ công ty TNHH:

I/ Khi thay đổi về nội dung ĐK kinh doanh trong việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH:

** Trong thời gian từ 03 đến 05 ngày thì phòng ĐK kinh doanh thuộc Sở KH và đầu tư tỉnh sẽ thực hiện nhiệm vụ xem xét về sự hợp lệ trong hồ sơ sau đó tiến hành thủ tục về thay đổi trong việc tiến hành tăng vốn điều lệ doanh nghiệp/công ty.

** Công ty/doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để nộp tại phòng ĐK kinh doanh thuộc Sở KH và đầu tư tỉnh.

** Tiến hành hoàn tất những thủ tục về thay đổi ĐK kinh doanh từ ngày 0102015 thì doanh nghiệp/công ty sẽ nhận được hai loại giấy tờ sau:

_ Giấy tờ được xác nhận trong thay đổi về thông tin đăng ký công ty/doanh nghiệp. Nội dung sẽ bao gồm:

* Người đại diện được ủy quyền.

* Ngành, nghề hoạt động kinh doanh.

* Thông tin của người quản lý công ty/doanh nghiệp.

* Thông tin về đăng ký thuế.

_ Giấy tờ chứng nhận ĐK công ty/doanh nghiệp và nội dung bao gồm:

* Địa chỉ của trụ sở.

* Tên doanh nghiệp/công ty.

* Người đứng ra đại diện pháp luật.

* Danh sách của các thành viên

* Vốn điều lệ.

** Trong trường hợp khi từ chối việc bổ sung trong hồ sơ ĐK kinh doanh thì phòng ĐK kinh doanh thuộc Sở KH và đầu tư tỉnh sẽ thực hiện nhiệm vụ thông báo bằng hình thức văn bản đến các công ty/doanh nghiệp. Nội dung của thông báo cần nêu rõ những yêu cầu việc sửa đổi, bổ sung, lý do.

** Chú ý: Tất cả các hồ sơ theo mẫu cần phải được soạn thảo dưới hình thức đánh máy và không dùng những hồ sơ được viết tay.

II/ Tiến hành đăng bố cáo thông tin thay đổi trong tăng vốn điều lệ ở Cổng thông tin DN quốc gia trong việc tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH:

** Khi các công ty/doanh nghiệp đã tiến hành các thủ tục đăng bố cáo thông tin về thay đổi trong tăng vốn điều lệ công ty TNHH ở trên Công thông tin DN quốc giá thì phòng ĐK kinh doanh thuộc Sở KH và đầu tư tỉnh cấp  Giấy tờ Biên nhận về đăng bố cáo nội dung trong việc đăng ký công ty/doanh nghiệp cho công ty/doanh nghiệp .

** Khi công ty TNHH đã thay đổi việc tăng vốn điều lệ thì công ty/doanh nghiệp cần phải đăng bố cáo về thông tin thay đổi ở Cổng thông tin DN quốc gia với thời hạn là 30 ngày tính từ ngày tiến hành thay đổi.

III/ Tiến hành nộp bổ sung thuế MB, kê khai của mẫu số 08 và tờ khai về thuế MB:

** Với trường hợp trong việc tăng vổn của công ty/doanh nghiệp mà làm cho mức thuế MB của công ty/doanh nghiệp tăng thì cần phải tiến hành các thủ tục sau:

* Nội dung theo pháp luật đã quy định khi tiến hành nộp bổ sung những kê khai về thuế MB như sau: Với trường hợp mà người đi nộp thuế thay đổi những yếu tố có liên quan trong việc căn cứ để tính thuế mà làm mức thuế MB  thay đổi cần phải nộp của năm kế tiếp thì cần tiến hành nộp các hồ sơ về việc khai thuế MB của năm kế tiếp, trong thời gian chậm nhất vào ngày 31-12 tính từ năm đã có thay đổi.

* Tiến hành nộp tờ khai về thuế MB bổ sung.

* Tiến hành nộp mẫu số 08 và kê khai.

Nội dung trong hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH:

* Nội dung của thông báo trong việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH.

* Nội dung của giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký công ty/doanh nghiệp.

* Nội dung quyết định của HĐ thành viên trong việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH.

* Nội dung của biên bản Đại HĐ thành viên trong việc tiến hành tăng vốn điều lệ công ty TNHH

* Bản sao của Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh công ty/doanh nghiệp.

* Nội dung của thôn báo việc lập sổ đăng ký về thành viên trong công ty TNHH.

* Nội dung của danh sách những thành viên trong công ty TNHH.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]