• Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông trong công ty cổ phần

  • Tin tức
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Việc mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông trong công ty cổ phần hiện nay được quy định cụ thể như thế nào? Lý do cổ đông thường yêu cầu công ty mua lại cổ phần là gì? Sau khi mua lại cổ phần thì phải làm những gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên một cách chi tiết.

  I/ Lý do cổ đông yêu cầu mua lại cổ phần

  Công ty cổ phần có thể phát hành các loại cổ phần để huy động vốn kinh doanh khi cần thiết, người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông công ty. Cổ đông công ty có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần trừ trường hợp tại quy định tại khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014. Cổ đông cũng có thể yêu cầu công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu nếu không chuyển nhượng cho người khác

  Hoặc có trường hợp khi công ty cổ phần muốn tổ chức lại công ty hoặc thay đổi Điều lệ công ty về quyền , nghĩa vụ của cổ đông thì phải thông qua Đại hội đồng cổ đông. Nếu trong cuộc họp đó có cổ đông biểu quyết phản đối thì cổ đông đó có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.

  II/ Quy định về việc mua lại cổ phần theo yêu cầu cổ đông

  Đối với vấn đề mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông thì điều 129,  Luật doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể như sau:

  Điều 129. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

  1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

  2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

  Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông trong công ty

  Việc mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông được thực hiện khi có yêu cầu.

  III/ Công ty cần làm thủ tục gì sau khi mua lại cổ phần của cổ đông?

  Sau khi mua lại cổ phần của cổ đông thì công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại  trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm thanh toán việc mua cổ phần. Hồ sơ, thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần có thể tiến hành theo trình tự sau:

  Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty. Để thay đổi vốn điều lệ cho công ty, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ ở Phòng ĐK kinh doanh thuộc Sở KH và đầu tư tại nơi mà đã được cấp về Giấy CN đăng ký kinh doanh cho công ty, thành phần hồ sơ bao gồm:

  – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ cho công ty

  – Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

  – Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông; hoặc Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn điều lệ của công ty

  – Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc mua cổ phần, góp vốn, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối

  – Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

  Bước 2: Nộp hồ sơ đã soạn thảo lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư trực thuộc nơi đặt địa chỉ công ty

  Bước 3: Nhận giấy hẹn của Sở Kế hoạch và đầu tư và chờ lấy kết quả nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì cần tiến hành điều chỉnh hồ sơ sau khi nhận được thông báo từ Sở KH & ĐT.

  Bước 4: Khi đã thực hiện thay đổi mức vốn điều lệ trong công ty  thì công ty cần phải tiến hành công bố nội dung thông tin đã thay đổi qua cổng thông tin QG với thời gian trong vòng là 30 ngày tính từ ngày đã thay đổi. Khi doanh nghiệp đã thực hiện xong thủ tục thực hiện Công bố nội dung thông tin đã thay đổi mức vốn điều lệ trong công ty qua Cổng thông tin QG thì Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH và Đầu tư tỉnh sẽ tiến hành cấp cho công ty Giấy Biên nhận việc thực hiện công bố nội dung về việc đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:

  + Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp.

  + Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;

  + Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi;

   Bước 5: Hoàn tất các thủ khác sau khi thay đổi vốn điều lệ:

  + Thực hiện nộp tờ khai của thuế môn bài bổ sung.

  + Thực hiện nộp bổ sung về kê khai của thuế môn bài dựa vào quy định theo pháp luật như sau: Với trường hợp khi người đi nộp thuế mà có sự thay đổi những yếu tố có liên quan tới việc căn cứ tính thuế và làm thay đổi mức thuế môn bài cần phải nộp của năm tiếp đến thì cần phải thực hiện nộp hồ sơ của việc khai thuế môn bài của năm tiếp đến, thời gian thực hiện khai thuế trễ nhất là vào ngày 31-12 trong năm mà có sự thay đổi.

  + Công ty cần chú ý kê khai trong báo cáo tài chính có sự thay đổi về mục nguồn vốn chủ sở hữu.

  Mua lại cổ phần theo yêu cầu

  Sau khi mua lại cổ phần,doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ

  IV/ Nhận tư vấn chi tiết về việc mua lại cổ phần cũng như thủ tục thay đổi vốn điều lệ tại Nam Việt Luật

  Nếu bạn vẫn còn vướng mắc về những vấn đề liên quan đến vấn đề mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông trong công ty cổ phần và cần được tư vấn chi tiết, kỹ lưỡng hơn thì hãy liên hệ ngay đến Nam Việt Luật để được hỗ trợ nhé!

  – Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ chuyên viên, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, am hiểu về tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp cũng như những quy định liên quan, có khả năng tư vấn, hướng dẫn cụ thể về vấn đề này cho bạn.

  – Đặc biệt, Nam Việt Luật còn nhận ủy quyền để thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ xin giấy phép đầu tư, nộp hồ sơ và lấy giấy phép trả cho khách hàng trong thời gian nhanh nhất. Đảm bảo quá trình thay đổi  vốn điều lệ của doanh nghiệp của bạn thuận lợi nhất, không bị vướng thủ tục, giấy phép.

  – Hơn nữa, Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng hoàn tất mọi thủ tục sau khi thay đổi vốn điều lệ như kê khai thuế, làm thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nộp lên Sở Kế hoạch và đầu tư. Nam Việt Luật cam kết làm việc uy tín, luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

  – Không chỉ vậy, công ty Nam Việt Luật còn cung cấp các dịch vụ soạn thảo và thay mặt quý khách hành nộp các loại hồ sơ gồm thay đổi đăng ký kinh doanh gồm thay đổi tên công ty, thay đổi bổ sung ngành nghề, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi thông tin CMND giám đốc, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

  Nếu quý khách hàng có bất cứ thắc mắc nào về vấn đề mua lại cổ phần theo yêu cầu cổ đông hay có nhu cầu cần thay đổi đăng ký kinh doanh hãy liên hệ với Nam Việt Luật để nhận được sự giúp đỡ tốt nhất. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp một cách tận tình nhất.

Thông báo
Gọi điện thoại