• Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

  • Giải thể
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Khi doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh và có nhu cầu giải thể doanh nghiệp(ví dụ:giải thế công ty cổ phầngiải thể công ty TNHH 1 tv) thì cần phải thực hiện thông báo giải thể doanh nghiệp đến cho cơ quan quản lý, phòng đăng ký kinh doanh để thực hiện đúng trình tự giải thể.

  Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

  TÊN DOANH NGHIỆP
  ——–

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Số: …………..

  ……, ngày…… tháng…… năm ……

   

  THÔNG BÁO

  Về việc giải thể doanh nghiệp

  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

  Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………….

  Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………..

  Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

  Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

  Trường hợp doanh nghiệp gửi Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

  Quyết định giải thể số: ……………………………………. ngày …………….. /………… /………………………..

  Lý do giải thể: ……………………………………………………………………………………………………………….

  Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

  Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

  Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể.

  Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

   

  Các giấy tờ gửi kèm:
  – ………………….

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

  (Ký, ghi họ tên)

  Trình tự thông báo gải thể doanh nghiệp

  Theo quy định của luật giải thể Doanh nghiệp hiện nay, các doanh nghiệp thực hiện giải thể công ty cần đáp ứng đầy đủ, hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp như:

  a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

  b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp, nếu có;

  c) Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu, nếu có;

  d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Lưu ý :

  Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc, Tổng Giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

   Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Trên đây là mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Doanh nghiệp cần tham khảo các quy định liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp để thực hiện và tiến hành thông báo việc giải thể công ty cho cơ quan chức năng. Nếu gặp vướng mắc trong quy trình giải thể doanh nghiệp, hãy liên hệ trực tiếp với Nam Việt Luật để được giải đáp và tư vấn cụ thể nhé!

Thông báo
Gọi điện thoại