Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Biểu mẫu – Tờ khai

Doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập thì trong suốt thời gian hoạt động luôn luôn có thể phát sinh các thay đổi thông tin của mình. Có các nội dung thay đổi không cần thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng cũng sẽ có những thay đổi phải thông báo lên cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ gồm có các thành phần như quyết định, biên bản họp và lúc nào bắt buộc cũng phải có thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Như vậy mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do doanh nghiệp tự soạn hay theo quy định nào ? Trên mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ gồm có các nội dung như thế nào ?

Sau đây Nam Việt Luật sẽ trình bày rõ ràng, chi tiết hơn cho các bạn về mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpthông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpthông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Nội dung mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì đầu tiên là tên và mã số doanh nghiệp muốn đăng ký thay đổi.

Tiếp theo là:

Các thông tin doanh nghiệp sẽ thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Tên doanh nghiệp.

+ Địa chỉ trụ sở chính.

+ Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh.

+ Vốn điều lệ công ty, tỷ lệ vốn góp.

Các thông tin doanh nghiêp thay đổi mà không cần đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Ngành, nghề kinh doanh.

+ Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

+ Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.

+ Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần.

+ Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

+ Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

+ Thông tin về người quản lý doanh nghiệp.

+ Thông tin đăng ký thuế.

Các thông tin đăng ký thuế

+ Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng: Họ, tên và số điện thoại.

+ Địa chỉ nhận thông báo thuế.

+ Hình thức hạch toán : Độc lập hoặc phụ thuộc.

+ Năm tài chính.

+ Tổng số lao động.

+ Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không?

+ Đăng ký xuất khẩu.

+ Thông tin tài khoản ngân hàng.

+ Các loại thuế phải nộp.

+ Ngành nghề kinh doanh chính.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Nam Việt Luật

Công ty Nam Việt Luật chuyên cung cấp dịch vụ làm giấy phép kinh doanh gồm cả thành lập mới và thay đổi.

Dịch vụ thành lập mới :Thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên , công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ thay đổi : thay đổi tên công ty, địa chỉ, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi thành viên, vốn và tỷ lệ góp vốn, thay đổi ngành nghề kinh doanh, đại diện pháp luật ….

Nếu các bạn có nhu cầu hãy liên hệ với Nam Việt Luật, công ty chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ trọn gói cho các bạn từ tư vấn, soạn hồ sơ cho đến gặp khách hàng ký hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp và nhận kết quả, cuối cùng sẽ giao kết quả đến tận tay khách hàng.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua