Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH một thành viên

 • Tháng Sáu 13, 2020
 • Bởi: nvl5
 • Chuyên mục: Thay đổi người đại diện, Thông tin người đại diện

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH một thành viên là thay đổi cá nhân đại diện cho công ty  thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.Ngoài hồ sơ công cty phải chuẩn bị thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH mộ thành viên bao  gồm :

 •  Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 •  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Nội dung Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 •  Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp , chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

Họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật đi thuê, thì công ty cần cung cấp:

 •  Quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật doanh nghiệp;
 •   Hợp đồng lao động;
 • Giấy ủy quyền hoặc giới thiệu cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Doanh nghiệp cần phải thực hiện nộp bản thông báo lên Phòng đăng ký kinh doanhh.Nhiều bạn sẽ cảm thấy vướng mắc khi không biết trình tự thông báo này cần điền những thông tin gì cho đúng với pháp lý?Công ty Nam Việt Luật xin giới thiệu bản mẫu thay người đại diện pháp luật  pháp luật công ty TNHH một thành viên

THÔNG BÁO 

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY…………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………… Giới tính:………………………

Chức danh:……………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………… Dân tộc:…………………………. Quốc tịch:…………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………….

Ngày cấp:……………………………………. Nơi cấp:………………………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):…………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân:………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ………… /……. /……….. Ngày hết hạn: ………. /……. /……. Nơi cấp:…………………..

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………… Giới tính:………………………

Chức danh:……………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………. Dân tộc:……………………………… Quốc tịch:…………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:

Ngày cấp:……………………………….. Nơi cấp:………………………………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):…………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân:………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……………………. /……. /……….. Ngày hết hạn: ………. /……. /……. Nơi cấp: …………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:……………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………………………………

Quốc gia:……………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:……………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………….. Fax:………………………………………………………………..

Email: …………………………………………………. Website:…………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:                                                CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH một thành viên

 – ………………..                                                                                                             (Ký, ghi họ tên)
– ………………..
– ………………..

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua