• Mẫu thành lập trung tâm ngoại ngữ

  • Trung tâm ngoại ngữ
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Hiện nay chất lượng cuộc sống ngày càng cao và phát triển do đó nhu cầu học ngoại ngữ tăng cao mà khiến ngày càng có nhiều trung tâm ngoại ngữ được thành lập, việc có thể sử dụng thêm một ngôn ngữ (ví dụ:tiếng Anh,tiếng Trung) đang trở thành nhu cầu thiết yếu của rất nhiều người, từ trẻ em, học sinh, sinh viên cho đến người đi làm. . Đặc biệt, nhiều người trẻ Việt đã lựa chọn thành lập trung tâm ngoại ngữ là con đường khởi nghiệp cho mình. Đó là một thử thách vô cùng lớn với những bạn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Các trung tâm ngoại ngữ không phải có thể thành lập một cách tự do và ồ ạt. Để xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, các tổ chức/cá nhân phải đáp ứng những điều kiện cơ bản, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của Pháp luật. Vậy điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ ra sao? Thủ tục, hồ sơ và mẫu thành lập trung tâm ngoại ngữ như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết thông qua bài viết sau nhé!

  I/ Văn bản hướng dẫn thành lập trung tâm ngoại ngữ có thể tham khảo

  – Luật Giáo dục số 38/2005/QH11

  – Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT

  – Luật doanh nghiệp 2014

  – Nghị định 78/2015/NĐ-CP

  – Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

  – Quyết định số 6481/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/12/2014 về uỷ quyền cho
  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.

  II/ Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ – Bạn cần biết

  Doanh nghiệp nếu muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ thì phải thành lập doanh nghiệp và đăng ký ngành nghề kinh doanh là Giáo dục đào tạo (Chi tiết: trung tâm ngoại ngữ). Trường hợp Quý khách hàng đã có công ty thì cần bổ sung ngành nghề như trên. Trung tâm ngoại ngữ sẽ phải đáp ứng những điều kiện sau:

  1. Đủ điều kiện về cơ sở vật chất

  – Có giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện PCCC:

  + Biên bản đáp ứng đủ điều kiện PCCC của Cảnh sát PCCC Quận (huyện) đối với cơ sở dưới 5 lầu hoặc dưới 5.000 m3.

  + Thẩm duyệt PCCC của Cảnh sát PCCC Thành phố (tỉnh) đối với cơ sở trên 5 lầu hoặc  trên 5.000m3.

  – Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo: gồm Phòng học; phòng giáo viên; Quầy lễ tân; thư viện (nếu có).

  – Có phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo.

  – Diện tích phòng học tối thiếu 1,5m2/học viên/ca học

  2. Điều kiện về nhân sự

  – Giám đốc của trung tâm ngoại ngữ

  + Có bằng Đại học chuyên ngành một trong những ngoại ngữ mà trung tâm dạy

  + Có xác nhận công tác trên 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục

  + Không phải là cán bộ, công chức, viên chức

  + Không quá 65 tuổi

  + Có sức khỏe phù hợp: Giấy khám sức khỏe

  + Không có tiền án, tiền sự

  – Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ

  + Bằng cấp: phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

  + Đảm bảo sức khỏe: Giấy khám sức khỏe

  + Không có tiền án, tiền sự.

  – Kế toán của trung tâm ngoại ngữ

  + Có bằng cấp chuyên ngành kế toán

  + Có hợp đồng lao động

  + Đảm bảo sức khỏe: Giấy khám sức khỏe

  + Lễ tân và thủ quỹ của trung tâm ngoại ngữ

  + Có trình độ chuyên môn phù hợp

  + Đảm bảo sức khỏe: Giấy khám sức khỏe.

  Mẫu thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất!

  Cần tuân thủ điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

  III/ Mẫu thành lập trung tâm ngoại ngữ chi tiết

  Mẫu thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các mẫu sau:

  Mẫu 1 (Dành cho cá nhân)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  ………………………………., ngày……….. tháng……..năm …………………

  ĐƠN XIN THÀNH LẬP

  Trung tâm( Cơ sở) Ngoại ngữ 

  Kính gửi :  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

  Tôi tên:……………………………………………..    Sinh năm:……………………

  Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

  Điện thoại:……………………………………………………………………………

  Sau khi nghiên cứu Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ; và Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (2) , tôi đứng tên thành lập Trung tâm (1) với nội dung như sau:

  – Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm sở (1)………………….   +  tên riêng.

  – Địa chỉ: …………………………………………………….………………………

  – Điện thoại: …………………………………………………………………………

  – Môn dạy (3): …………………………………………………….…………………

  – Chương trình (4)……………………………………………………………………

  – Giám đốc Trung tâm (Hiệu trưởng Cơ sở): Ông (bà) ……………………………

  Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của  các nội dung trong Hồ sơ thành lập Trung tâm ( Cơ sở ); Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

                          Ý kiến của                                                                                                       Ký tên

  Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

   

  Ghi chú:

  –         (1) Ghi tên loại hình Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học hay Bồi dưỡng văn hoá.

  –         (2) Nếu thành lập Trung tâm Ngoại ngữ  – Tin học chọn Quyết định số 31.

  –         (3) Ghi tên môn dạy.

  –         (4) Chương trình A-B-C (Ngoại ngữ); A-B- Kỹ thuật viên (Tin học) và chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bồi dưỡng văn hoá).

  –  Mẫu 2 (Dành cho Công ty, doanh nghiệp, đơn vị, trường học)

  Tên cơ quan                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  (Tên Tổ chức)                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  Số:………./…………

  ………………………………., ngày……….. tháng……..năm …………………

  ĐƠN XIN THÀNH LẬP

  Trung tâm (Cơ sở) + Loại hình + Tên riêng (1)

  Kính gửi :  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

  Tôi tên:……………………………………………..    Sinh năm:……………………

  Chức vụ:………………………………………………………………………………

  Địa chỉ cơ quan  :……………………………………………………………………..

  Điện thoại:……………………………………………………………………………

  Sau khi nghiên cứu Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ  – Tin học; và Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (2);

  Tôi đại diện (Tên, công ty, doanh nghiệp, đơn vị, trường) đứng tên thành lập Trung tâm (Cơ sở)  + Loại hình với những nội dung như sau:

  – Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm (Cơ sở)  + Loại hình + Tên riêng.

  – Địa chỉ: …………………………………………………………….………………

  – Điện thoại: …………………………………………………………………………

  – Môn dạy (3): ……………………………………………………….………………

  – Chương trình (4):……………………………………………………………………

  – Giám đốc Trung tâm (Hiệu trưởng Cơ sở): Ông (bà) ………………………………

  Tên riêng, Tên tổ chức (công ty, doanh nghiệp, đơn vị, trường)  xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các nội dung trong hồ sơ thành lập Trung tâm (cơ sở); nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và  pháp luật của Nhà nước.

                                                                                                              Thủ trưởng

     Ý kiến của                                                                                                (Ký tên – đóng dấu)

  Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

   

  Ghi chú:

  –          (1) Ghi tên loại hình Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học hay Bồi dưỡng văn hoá.

  –          (2) Nếu thành lập Trung tâm  Ngoại ngữ  – Tin học chọn Quyết định số 31.

  –          (3) Ghi tên môn dạy.

  –          (4) Chương trình A-B-C ( Ngoại ngữ ); A-B- Kỹ thuật viên (Tin học) và chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Bồi dưỡng văn hoá ).

  –          Đính kèm các Quyết định của Tổ chức cấp trên thành lập đơn vị, bổ nhiệm cán bộ quản lý.

  –  Mẫu 3 (Dành cho Tổ chức Hoạt động theo Luật Đầu tư có yếu tố nước ngoài)

  ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Tên Tổ chức ……………)                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  ………………………………., ngày……….. tháng……..năm …………………

  GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

  Kính gửi :  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

  –   Căn cứ  Luật Đầu tư năm 2005;

  -Căn cứ  Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ  – Tin học;

  – Tên Tổ chức………… đã được cấp Giấy phép đầu tư  ( giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ) số ………ngày…….tháng…….năm……của UBND thành phố Hồ Chí Minh (hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

  – Trụ sở hoạt động tại số……….đường………phường…….quận (huyện)………

  –  Chức năng của Tổ chức (công ty,  doanh nghiệp, đơn vị ):……………………..

  – Giám đốc Công ty (người chịu trách nhiệm theo pháp luật): ……………………

  Đăng ký hoạt động như sau:

  1.  Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm + Loại hình + Tên riêng.

  2.  Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

  Điện thoại: ………………………………………………………………………..

  3.  Chương trình giảng dạy: ……………………………………………………….…

  4.  Đối tượng tuyển sinh và quy mô tuyển sinh:……………………………………..

  5.  Số lượng giáo viên:…….   (Người nước ngoài……….người Việt Nam:……….)

  6.  Giám đốc Trung tâm:  Ông (Bà) …………………………………………..…….

  Quốc tịch……….…..Giấy phép lao động số ……..……. Ngày cấp……………..

  7.  Thời gian Giấy phép đầu tư hết hiệu lực:…………………………………………

  Tên tổ chức (công ty, doanh nghiệp, đơn vị)………….cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của các  nội dung trong  hồ sơ đăng ký hoạt động;  nghiêm chỉnh chấp hành đúng quy định của ngành Giáo dục Đào tạo và pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

  Tên Công ty (Tổ chức)

  Giám đốc

  ( Ký tên, đóng dấu)

  * Kèm bản sao Giấy chứng nhận đầu tư

  IV/ Các loại giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị

  TÊN HỒ SƠ SỐ LƯỢNG
  1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Có ngành nghề đạo tạo ngoại ngữ) –  Sao y, chứng thực 05
  2. Hợp đồng thuê địa điểm thời hạn trên 5 năm (Thời hạn thuê tối thiểu 05 năm, có công chứng nếu thuê của cá nhân) – Sao y bản chính 05
  3. Sổ hồng của địa điểm (TH thuê của cá nhân) – Sao y, chứng thực 05
  4. Biên bản/ giấy phép đủ điều kiện PCCC – Sao y bản chính 05
  Sơ đồ thiết kế Trung tâm – Bản chính 01
  5. Giám đốc:– Giấy xác nhận ít nhất 3 năm công tác trong ngành giáo dục – bản chính

  – Bằng đại học chuyên ngành 01 trong những tiếng trung tâm dạy – Sao y
  – Sơ yếu lý lịch – Chính và sao y
  – CMND – Sao y
  – Hộ khẩu – Sao y
  – Giấy khám sức khỏe – Chính
  – Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm – Sao y

  01
  05
  01 chính/ 04 sao y
  05
  05
  05
  05
  6. Giáo viên– Bằng cao đẳng chuyên ngành 01 trong những tiếng muốn dạy – Sao y
  – Sơ yếu lý lịch – Chính và sao y
  – CMND – Sao y
  – Hộ khẩu- Sao y
  – Giấy khám sức khỏe – bản chính
  – Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm – Sao y
  05
  01 chính/ 04 sao y
  05
  05
  05
  05
  7. Kế toán– Bằng cấp kế toán – Sao y
  – Sơ yếu lý lịch – Chính và sao y
  – CMND – Sao y
  – Hộ khẩu – Sao y
  – Giấy khám sức khỏe – Bản chính
  05
  01 chính/ 04 sao y
  05
  05
  05
  8. Giáo trình (Được phát hành tại Việt Nam, mua của các nhà sách tại Việt Nam) – Bản chính Tất cả
  9. Hóa đơn mua giáo trình – Bản photo có đóng dấu treo công ty Tất cả
  10.  Kế hoạch phân phối bài giảng – Bản chính 07
  11. Nội quy Trung tâm 01
  12. Kế hoạch thu chi, dự kiến học phí 01

  V/ Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ 

  – Bước 1: Thành lập doanh nghiệp hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty (bổ sung ngành đào tạo ngoại ngữ)

  – Bước 2: Xin giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện PCCC (Trường hợp cơ sở đã có xác nhận PCCC thì chỉ cần cung cấp cho Nam Việt Luật giấy xác nhận PCCC)

  – Bước 3: Xin Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, bao gồm:

  – Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

  – Xin giấy phép giảng dạy

  – Khắc dấu và thông báo mẫu dấu cho Trung tâm ngoại ngữ

  >>> Cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/Thành phố sở tại; Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh/Thành phố sở tại; Phòng giáo dục cấp Quận/ Huyện sở tại và  Phòng cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Sở tại.

  Mẫu thành lập trung tâm ngoại ngữ

  Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ khá phức tạp.

  VI/ Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ của công ty Nam Việt Luật

  Khi sử dụng dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ mà chúng tôi cung cấp, khách hàng sẽ được:

  – Kiểm tra và đánh giá tính pháp lý của những yêu cầu tư vấn và những giấy tờ, hồ sơ mà khách hàng cung cấp

  – Trên cơ sở những yêu cầu, tài liệu và hồ sơ mà khách hàng cung cấp, các tư vấn viên và luật sư của Nam Việt Luật sẽ tiến hành phân tích và đánh giá tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

  – Nếu như quý khách có nhu cần gặp trực tiếp luật sư để trao đổi, đàm phán về việc xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, Nam Việt Luật sẽ tiến hành sắp xếp và đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu của quý khách hàng.

  – Nam Việt Luật sẽ đại diện cho quý khách công chứng và dịch thuật (nếu có) hồ sơ và các giấy tờ cần thiết.

  – Thay mặt quý khách hàng lên Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

  – Theo dõi và trả lời nghi vấn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhận kết quả của hồ sơ đã nộp.

  – Nhận giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ cho khách hàng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Hy vọng mẫu thành lập trung tâm ngoại ngữ mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp giảm thiểu tối đa thời gian, công sức và chi phí cho khách hàng. Nếu cần tư vấn làm thủ tục, vui lòng liên hệ qua số điện tổng đài hoặc gửi email công ty Nam Việt Luật  để được hướng dẫn hồ sơ.

Thông báo
Gọi điện thoại