• Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

  • Giải thể
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Sau khi công ty thành lập và đi vào hoạt động một thời gian mà không đạt hiệu quả, mục tiêu kết quả kinh doanh đã đề ra hoặc do muốn cơ chức lại cơ cấu quản lý cho nên đôi khi công ty quyết định phải chấm dứt hoạt động, tiến hành thủ tục giải thể công ty. Để tiến hành thủ tục giải thể, công ty cần phải thực hiên theo trình tự trước tiên phải nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan thuế để nhận được phiếu chuyển đủ điều kiện trả giấy phép cho Phòng đăng ký kinh doanh, trả con dấu chi nhánh ( nếu có), trả giấy phép chi nhánh ở Phòng đăng ký kinh doanh. Trong hồ sơ cần có mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để nộp cùng bộ hồ sơ giải thể tại cơ quan thuế.

  Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  Để chấm dứt hiệu lực mã số thuế chi nhánh phải nộp cho cơ quan thuế quản lý hồ sơ gồm các thành phần :

  + Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.

  + Quyết định giải thể chi nhánh.

  + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể chi nhánh.

  + Văn bản xác nhận không còn nợ thuế xuất nhập khẩu của Tổng cục hải quan nếu chi nhánh có đăng ký xuất nhập khẩu.

  + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  + Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc).

  Ngoài ra tùy vào cơ quan thuế có thể yêu cầu thêm các hồ sơ như :

  + Văn bản xác định trách nhiệm pháp lý sau khi giải thể.

  + Báo cáo thanh lý tài sản.

  + Xác nhận chi nhánh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, không còn nợ thuế.

  + Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh ( phụ lục II-20 của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp).

  Hoàn thành nghĩa vụ thuế

  Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế , cơ quan thuế phải thực hiện Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Lúc này mã số thuế chi nhánh đã bị khóa và sẽ không phát sinh thêm bất kỳ nghĩa vụ thuế sau này nữa.

  Tuy nhiên để hoàn tất thủ tục giải thể chi nhánh bên cơ quan thuế thì phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế đã phát sinh trong thời gian hoạt động gồm các khoản tiền nợ thuế, các báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý. Cụ thể như sau :

  + Các khoản nợ thuế như thuế môn bái, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân( nếu có), thuế thu nhập doanh nghiệp ( chi nhánh hoạch toán độc lập).

  + Báo cáo tờ khai giá trị gia tăng hàng tháng, hàng quý tính đến thời điểm giải thể ( trường hợp chi nhánh hoạch toán độc lập hoặc chi nhánh khác tỉnh, thành phố).

  + Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng, hàng quý tính đến thời điểm giải thể; thông báo hủy hóa đơn trong trương hợp có sử dụng hóa đơn. Ngược lại cơ quan thuế có thể yêu cầu nộp văn bản cam kết chưa sử dụng, chưa thông báo phát hành hóa đơn.

  + Báo cáo tài chính của năm quyết định giải thể ( trường hợp chi nhánh hoạch toán độc lập).

  Trả dấu tròn chi nhánh và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

  Đối với chi nhánh thành lập trước 01/07/2015

  + Nếu có đăng ký sử dụng con dấu ở cơ quan công an thì khi giải thể mới cần làm thủ tục trả dấu. Hồ sơ trả dấu ở công an như sau:

  • Quyết định giải thể chi nhánh.
  • Đơn xin trả dấu ở cơ quan công an.
  • Kèm theo con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

  + Nếu chi nhánh không có sừ dụng con dấu thì làm Đơn xin xác nhận không có sử dụng con dấu ở cơ quan công an.

  Những chi nhánh thành lập sau ngày 01/07/2015 thì không cần làm thủ tục trả dấu khi giải thể mà tự quản lý, tiêu hủy con dấu.

  Trả giấy phép chi nhánh.

  Sau khi cơ quan thuế ra công văn xác nhận chi nhánh đã hoàn tất nghĩa vụ thuế , thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuê và xác nhận đã trả con dấu hoặc không có sử dụng con dấu của cơ quan công an thì tiếp theo là thực hiện thủ tục trả giấy phép chi nhánh cho Phòng đăng ký kinh doanh.

  Hồ sơ nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh gồm :

  + Quyết định giải thể chi nhánh.

  + Thông báo về giải thể doanh nghiệp.

  + Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.

  + Giấy phép chi nhánh.

  Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ về giải thể chi nhánh, Phòng đăng ký kinh doanh chuyển trạng thái pháp lý của chi nhánh thành chấm dứt hoạt động trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được phản hồi từ cơ quan thuế. Và Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo về việc giải thể chi nhánh.

  Dịch vụ giải thể của Nam Việt Luật

  Công ty Nam Việt Luật chuyên tư vấn, thực hiện các thủ tục giải thể công ty, thủ tục giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện của các loại hình doanh nghiệp gồm công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên, doanh nghiệp tư nhân…Nếu bạn cần thực hiện thủ tục giải thể nhưng lo sợ về thủ tục lằng nhằng, mất thời gian hãy đến với Nam Việt Luật để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Nếu bạn cần mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc mẫu công văn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.

Thông báo
Gọi điện thoại