• Mẫu đề nghị thay đổi giấy phép kinh doanh

  • Giấy phép kinh doanh
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Trong quá trình khi doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh có nhu cầu thay đổi các nội dung trên giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh hoặc là thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.Như vậy khi có thay đổi liên quan đến nội dung trên giấy đăng ký kinh doanh về các thay đổi như tên doanh nghiệp,địa chỉ công ty,ngành nghề kinh doanh,vố góp của doanh nghiệp thì người đại diện pháp luật phải thực hiện thông báo cho cơ quan đã đăng ký,Tuy nhiên đối với mỗi nội dung trên đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp có sự thay đổi lại cần lưu ý các quy định của pháp luật để việc thay đổi nổi dung đã đăng ký kinh doanh đúng với các quy định của pháp luật cũng như tránh các rủi ro pháp lý phát sinh liên quan,.Nhiều khách hàng sẽ tỏ ra khó khăn khi không biết phải viết giấy đề nghị thay đổi giấy phép kinh doanh như thế nào cho đúng,trên giấy thông báo đề nghị thay đổi giấy phép kinh doanh cần phải thực hiện trình tự như thể nào?Với mong muốn giúp cho khách hàng có thể giáp đáp những vướng mắc khi phải thực hiện viết bản đề nghị thay đổi giấy phép kinh doanh công ty Nam Việt Luật sẽ chia sẻ mẫu đề nghị thay đổi giấy phép kinh doanh ở phần dưới đây mời các bạn tham khảo qua.

  Mẫu đề nghị thay đổi giấy phép kinh doanh có nội dung cụ thể sau:

  TÊN  DOANH NGHIỆP                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH
  (thay đổi lần thứ……)

  Kính gửi ……

  1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):…………………………………………………….
  Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư số…………do…………..cấp ngày……………
  Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số lô, đường,khu công nghiệp,  phường/ xã, thị xã/ huyện, tỉnh Bình Dương)
  Điện thoại:……………………………………….Fax:………………………………
  Email:……………………………………………Website (nếu có): ………………

  2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
  Họ và tên:……………………………………………………………………………………Nam/Nữ…..
  Chức danh:…………………………………………………………………………………………………..
  Chứng minh nhân dân số:…………….ngày cấp…………………cơ quan cấp………………..

  Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND) (ghi rõ tên loại giấy, số, nơi cấp, ngày cấp)…………………………………………………………………………………………
  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………….
  Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………….

  Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh với nội dung sau:

  1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung (ghi nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 10  Nghị định số 23/2007/NĐ-CP)
  2. Lý do sửa đổi, bổ sung
  ……………………………………………………………………………………………………..

  3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung: (ghi toàn bộ và đầy đủ nội dung kinh doanh khi thành lập công ty đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung)

  Tôi và các thành viên cam kết: chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh.

  ……, ngày…… tháng……. năm…….
  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  Tài liệu kèm theo:
  1………..
  2………..

  Cần bất cứ vấn đề nào cần hỗ trợ liên quan đến thành lập doanh nghiệp và các dịch vụ liên quan khác như: thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án đầu tư doanh nghiệp…, các bạn hãy liên hệ chuyên viên tư vấn công ty Nam Việt Luật để được hỗ trợ tư vấn. Chúng tôi cam kết mang đến chất lượng dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh uy tín hàng đầu với giá cả phải chăng nhất. Xin cảm ơn!

Thông báo
Gọi điện thoại