• Mẫu đề nghị đăng ký kinh doanh hộ cá thể và những điều cần lưu ý

  • Đăng ký kinh doanh
  • 5 /5 của 1 đánh giá

  Hộ kinh doanh cá thể là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá 10 lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Đăng ký hộ kinh doanh cá thể là yêu cầu bắt buộc đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ dạng gia đình. Nếu muốn đăng ký kinh doanh hộ cá thể bạn không thể bỏ qua các lưu ý quan trọng sau:

  1.Đối tượng được đăng ký kinh doanh hộ cá thể

  Đối tượng được quyền đăng ký hộ kinh doanh có thể là cá nhân hoặc hộ gia đình. Cụ thể, một công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự thì có quyền được đứng tên trên giấy phép hộ kinh doanh của mình. Hoặc các thành viên trong 1 gia đình, nhóm bạn… muốn cùng nhau kinh doanh thì cũng có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh và người đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ là người được thay mặt (đại diện) cho những người tham gia.

  Một người chỉ đứng tên duy nhất một hộ kinh doanh, xét trên phạm vi cả nước. Nếu người này đã có hộ kinh doanh, mặc dù không kinh doanh từ rất lâu rồi nhưng hộ kinh doanh này vẫn chưa được tiến hành giải thể thì người này vẫn không thể đứng tên trên hộ kinh doanh mới này (muốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể mới phải giải thể hộ kinh doanh cá thể cũ)

  2.Các đặt tên cho kinh doanh hộ cá thể 

  Cũng giống như thành lập doanh nghiệp, bắt buộc hộ kinh doanh cũng phải có tên riêng – tên này phải đảm bảo 2 thành tố đó là: “Hộ kinh doanh + Tên riêng của hộ kinh doanh”. Ngoài ra cũng cần lưu ý tên này không bao gồm những cụm từ gây nhầm lẫn với loại hình doanh nghiệp như không được thêm vào các thành tố “công ty”, “doanh nghiệp”; tên riêng của hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của những hộ kinh doanh khác trong phạm vi Quận (huyện); không được sử dụng tên tiếng anh để đặt tên cho hộ kinh doanh, nếu muốn sử dụng tên tiếng anh phải đảm bảo giữa những kí tự phải có dấu chấm đi kèm. Ví dụ: Hộ kinh doanh F.O.E.V.E.R

  3.Địa điểm kinh doanh hộ cá thể 

  Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.

  Địa chỉ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tuyệt đối không được là chung cư.

  Địa chỉ đang nằm trong khu quy hoạch của nhà nước thì không được thành lập hộ kinh doanh.

  4.Ngành nghề kinh doanh hộ cá thể 

  +Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

  +Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

  +Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

  5.Giấy tờ cần cần có để đăng ký kinh doanh hộ cá thể 

  Hợp đồng thuê nhà hoặc mượn nhà giữa chủ nhà và chủ hộ kinh doanh phải được ký trực tiếp, không thông qua trung gian.

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản photo (nếu có))

  2 CMND sao y công chứng không quá 3 tháng của chủ hộ và các thành viên (nếu có)

  Các chứng chỉ bằng cấp đối với ngành nghề có điều kiện (sao y công chứng)

  Mẫu đề nghị đăng ký kinh doanh hộ cá thể:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  ……, ngày ……tháng …… năm ……

  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ CÁ THỂ

  Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………

  Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………… Giới tính: …….

  Sinh ngày: …. /….. /…… Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ……………….

  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: …………………………………

  Ngày cấp: …… /….. /…… Nơi cấp: ………………………………………………….

  Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ……….

  Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………

  Ngày cấp: …… /….. /…….. Ngày hết hạn: ……. /…… /……. Nơi cấp: ………

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….

  Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………..

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………….

  Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………..

  Chỗ ở hiện tại:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….

  Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………..

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………….

  Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………..

  Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………..

  Email: ………………………………………………. Website: ………………………..

  Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

  1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………..

  2. Địa điểm kinh doanh:

  Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………….

  Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………….

  Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………..

  Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………..

  Email: ………………………………………………. Website: ………………………..

  3. Ngành, nghề kinh doanh : ……………………………………………………..

  4. Vốn kinh doanh:

  Tổng số (bằng số; VNĐ): …………………………………………………………….

  Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

  5. Số lượng lao động: ……………………………………………………………………..

  Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

  – Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

  – Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

  – Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

                                                                                                                                    ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
  (Ký và ghi họ tên)

  Các giấy tờ gửi kèm:
  -…………………………….

Thông báo
Gọi điện thoại