• Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất

  • Biểu mẫu – Tờ khai
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 2 đánh giá

  Khi doanh nghiệp của bạn là công ty cổ phần và có nhu cầu tăng vốn điều lệ thì việc sử dụng mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất và chính xác nhất là điều vô cùng quan trọng. Mẫu quyết định tăng vốn điều lệ công ty cổ phần ra sao? Khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần có cần lưu ý gì không? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp một cách chi tiết.

  >>>Xem bảng giá: Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh giá rẻ

  I/ Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

  Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ (mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ) công ty là mẫu bản thông báo được cơ quan, doanh nghiệp lập ra và gửi tới phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư thành phố để thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin của công ty, doanh nghiệp, nội dung đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của doanh nghiệp.Khi doanh nghiệp của bạn có nhu cầu tăng vốn điều lệ thì việc sử dụng mẫu thông báo này là điều vô cùng quan trọng.

  Nội dung cơ bản của mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty như sau:

  CÔNG TY …………….
  Số /TB – …..
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————

  THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

  (Thay đổi lần thứ……)

  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……………………………………………………………………..

  1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………….

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………………………………………………………………………………

  Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……….. …………….cấp ngày …………..………………………….

  Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………………..

  2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật: ………………………………………..………………………………………………..

  Sinh ngày: …………………………………..…. Dân tộc: …………… ……..Giới tính: ……………………………………………

  Quốc tịch: …………………………………………………………………………………….…………………………………………

  CMND số ………………………………… Do Công an ……………..….cấp ngày ………..……………………………………….

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………..

  Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………………..

  ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ SAU:

  1. Thay đổi Vốn điều lệ công ty

  a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký: …………………………………………………………………………………………………….

  b) Vốn điều lệ thay đổi: ………………………………………………………………………………………………………………..

  c) Thời điểm thay đổi vốn: …………………………………………………………………………………………………………….

  d) Hình thức tăng, giảm vốn: ………………………………………………………………………………………………………….

  (Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

  Doanh nghiệp cam kết:

  – Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này

  Kèm theo thông báo:
  – ……………………………….
  – ……………………………….

  …………………………., ngày……tháng……năm…..
  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  Tham khảo chi tiết: Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần

  II/ Một số lưu ý quan trọng khi tăng vốn điều lệ bạn cần biết

  Để tăng vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp cần lưu ý những điểm quan trọng dưới đây hoặc liên hệ để được tư vấn rõ hơn.

  1. Hình thức tăng vốn điều lệ

  – Nếu công ty cổ phần muốn tăng vốn điều lệ công ty cổ phần thì có thể huy động vốn bằng một trong những cách sau:

  + Tăng tỷ lệ cổ phần của các cổ đông trong công ty

  + Huy động thêm người khác góp vốn vào công ty

  >>> Lưu ý: Nếu như có một hoặc một số cổ đông trong công ty không đồng ý việc tăng vốn điều lệ thì phần vốn điều lệ cần phải tăng sẽ chia theo tỷ lệ vốn điều lệ ban đầu cho những cổ đông đồng ý tăng vốn điều lệ.

  Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
  Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần có thể tiến hành bằng 2 cách khác nhau.

  2. Hồ sơ tăng vốn điều lệ

  Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ dành cho công ty cổ phần bao gồm:

  – Thông báo tăng vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của các cổ đông

  – Quyết định về việc tăng vốn điều lệ hay thay đổi tỷ lệ vốn góp có nêu rõ nội dung sử đổi trong điều lệ doanh nghiêp của Đại hội đồng cổ đông và được Chủ tịch hội đồng quản trị ký

  – Biên bản họp của các cổ đông về việc tăng vốn điều lệ hay thay đổi tỷ lệ góp vốn với những nội dung chính đó là:

  + Tên, trụ sở chính của công ty

  + Số và ngày tháng của giấy đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký

  + Thời gian, địa điểm tổ chức họp

  + Chủ tọa và thư ký

  + Nội dung cuộc họp

  + Tóm tắt diễn biến cuộc họp và ý kiến của các cổ đông

  + Số cổ đông và số phiếu biểu quyết của các cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông mới, đại diện cổ đông, số cổ phầnvà số phiếu bầu

  + Tổng số phiếu biểu quyết của các vấn đề cần biểu quyết với số lượng phiếu tán thành, không tán thành và không ý kiến

  + Những quyết định đã được thông qua

  + Họ tên và chữ ký của chủ tọa, thư ký.

  >>> Doanh nghiệp nộp hồ sơ đã soạn thảo lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư trực thuộc nơi đặt địa chỉ công ty và chờ lấy kết quả nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì cần tiến hành điều chỉnh hồ sơ sau khi nhận được thông báo từ Sở KH & ĐT.

  >>> Khi đã thực hiện thay đổi mức vốn điều lệ trong công ty  thì công ty cần phải tiến hành công bố nội dung thông tin đã thay đổi qua cổng thông tin QG với thời gian trong vòng là 30 ngày tính từ ngày đã thay đổi. Khi doanh nghiệp đã thực hiện xong thủ tục thực hiện Công bố nội dung thông tin đã thay đổi mức vốn điều lệ trong công ty qua Cổng thông tin QG thì Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH và Đầu tư tỉnh sẽ tiến hành cấp cho công ty Giấy Biên nhận việc thực hiện công bố nội dung về việc đăng ký doanh nghiệp

  3. Lưu ý về mẫu thông báo tăng vốn điều lệ

  Đối với mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, công ty cũng cần phải lựa chọn mẫu có đầy đủ thông tin cần thiết và thông tin cần phải chính xác hoàn toàn.

  – Giấy đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký thuế bản gốc.

  – Mục lục hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ công ty cổ phần với thứ tự được nêu như trên

  – Bìa hồ sơ là bìa nylon cứng hoặc bìa giấy mỏng, không có bất kỳ chữ nào sử dụng cho mục đích khác ngoài việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

  III/ Nhận tư vấn chi tiết về thủ tục tăng vốn điều lệ tại Nam Việt Luật

  Nếu bạn vẫn còn vướng mắc về những vấn đề liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty và cần được tư vấn chi tiết, kỹ lưỡng hơn thì hãy liên hệ ngay đến Nam Việt Luật để được hỗ trợ nhé!

  – Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ chuyên viên, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, am hiểu về tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp cũng như những quy định liên quan, có khả năng tư vấn, hướng dẫn cụ thể về vấn đề này cho bạn.

  – Đặc biệt, Nam Việt Luật còn nhận ủy quyền để thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ xin giấy phép đầu tư, nộp hồ sơ và lấy giấy phép trả cho khách hàng trong thời gian nhanh nhất. Đảm bảo quá trình thay đổi  vốn điều lệ của doanh nghiệp của bạn thuận lợi nhất, không bị vướng thủ tục, giấy phép.

  – Hơn nữa, Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng hoàn tất mọi thủ tục sau khi tăng vốn điều lệ như kê khai thuế, làm thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nộp lên Sở Kế hoạch và đầu tư. Nam Việt Luật cam kết làm việc uy tín, luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

  Vui lòng liên hệ đến Nam Việt Luật để được tư vấn chi tiết hơn về mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7.

Thông báo
Gọi điện thoại