Mách bạn mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất

Khi doanh nghiệp của bạn là công ty cổ phần và có nhu cầu tăng vốn điều lệ thì việc sử dụng mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất và chính xác nhất là điều vô cùng quan trọng.

Mách bạn mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất

Mách bạn mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Hồ sơ tăng vốn điều lệ

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ dành cho công ty cổ phần bao gồm:

 • Thông báo tăng vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của các cổ đông
 • Quyết định về việc tăng vốn điều lệ hay thay đổi tỷ lệ vốn góp có nêu rõ nội dung sử đổi trong điều lệ doanh nghiêp của Đại hội đồng cổ đông và được Chủ tịch hội đồng quản trị ký
 • Biên bản họp của các cổ đông về việc tăng vốn điều lệ hay thay đổi tỷ lệ góp vốn với những nội dung chính đó là:
  • Tên, trụ sở chính của công ty
  • Số và ngày tháng của giấy đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký
  • Thời gian, địa điểm tổ chức họp
  • Chủ tọa và thư ký
  • Nội dung cuộc họp
  • Tóm tắt diễn biến cuộc họp và ý kiến của các cổ đông
  • Số cổ đông và số phiếu biểu quyết của các cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông mới, đại diện cổ đông, số cổ phầnvà số phiếu bầu
  • Tổng số phiếu biểu quyết của các vấn đề cần biểu quyết với số lượng phiếu tán thành, không tán thành và không ý kiến
  • Những quyết định đã được thông qua
  • Họ tên và chữ ký của chủ tọa, thư ký.
tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Đối với mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, công ty cũng cần phải lựa chọn mẫu có đầy đủ thông tin cần thiết và thông tin cần phải chính xác hoàn toàn.

 • Giấy đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký thuế bản gốc.
 • Mục lục hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ công ty cổ phần với thứ tự được nêu như trên
 • Bìa hồ sơ là bìa nylon cứng hoặc bìa giấy mỏng, không có bất kỳ chữ nào sử dụng cho mục đích khác ngoài việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

Một số lưu cần thiết

 • Nếu công ty cổ phần muốn tăng vốn điều lệ công ty cổ phầnthì có thể huy động vốn bằng một trong những cách sau:
  • Tăng tỷ lệ cổ phần của các cổ đông trong công ty
  • Huy động thêm người khác góp vốn vào công ty
 • Nếu như có một hoặc một số cổ đông trong công ty không đồng ý việc tăng vốn điều lệ thì phần vốn điều lệ cần phải tăng sẽ chia theo tỷ lệ vốn điều lệ ban đầu cho những cổ đông đồng ý tăng vốn điều lệ.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]