Lệ phí thành lập công ty TNHH một thành viên?Thủ tục như thế nào?

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Lệ phí thành lập công ty TNHH một thành viên? Thủ tục như thế nào?

 • 13/06/2020
 • Bởi: namvietluat.vn
 • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Câu hỏi của bạn đọc:

Tôi đang kinh doanh về bất động sản, tôi muốn thành lập công ty TNHH một thành viên thì cần thực hiện thủ tục như thế nào, hồ sơ cẩn chuẩn bị những gì? Lệ phí thành lập công ty TNHH một thành viên là bao nhiêu?(Câu hỏi được biên tập từ Hộp thư tư vấn bạn đọc công ty Nam Việt Luật)

Thanh-lap-cong-ty-TNHH-mot-thanh-vien

Bộ phận tư vấn Công ty Nam Việt Luật trả lời:

Cảm ơn bạn đọc đã gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Nam Việt Luật. Trường hợp của bạn công ty chúng tôi trả lời như sau:

-Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ. Đối với công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức là doanh nghiệp do cá nhân làm chủ sở hữu và tự chịu trách nhiệm bằng các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty bằng số vốn điều lệ.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là tổ chức kinh doanh do một tổ chức khác làm chủ sở hữu và chịu trách nhiệm các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản của công ty bằng số vốn điều lệ.

– Căn cứ quy định cụ thể giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Luật doanh nghiệp như sau:

+Khoản 1 điều 29:

Điều 29. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

4. Vốn điều lệ.

Thủ tục, hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên bao gồm các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định.

+ Thông báo lập công ty (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký)

+ Quyết định bằng văn bản về việc thành lập của chủ sở hữu công ty

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

+Thời gian giải quyết hồ sơ: 03 ngày.

+Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ

+Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ  hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh nghiệp trả kết quả qua Bưu điện.

Lệ phí thành lập công ty TNHH một thành viên tại công ty Nam Việt Luật:

Le-phi-thanh-lap-cong-ty-TNHH-mot-tv

Chi phí dịch vụ thành lập công ty gói cơ bản: 1,200,000 đ

Tổng thời gian thực hiện: 3-5 ngày. Nam Việt Luật sẽ thực hiện các nội dung sau:

 • +Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • +Khắc con dấu tròn và thông báo con dấu
 • +Đăng bố cáo thành lập công ty

Chi phí dịch vụ thành lập công ty gói trung bình: 1,990,000 đ

Tổng thời gian thực hiện: 3-10 ngày. Bạn sẽ nhận được:

 • +Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • +Đăng bố cáo thành lập công ty
 • +Khắc con dấu tròn và thông báo con dấu
 • +Thủ tục kê khai thuế ban đầu
 • +Thủ tục áp dụng phương pháp tính thuế

Chi phí dịch vụ thành lập công ty gói đầy đủ 2,990,000 đ

Tổng thời gian thực hiện: 3-15 ngày. Bạn sẽ nhận được:

 • +Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • +Đăng bố cáo thành lập công ty
 • +Khắc con dấu tròn và thông báo con dấu
 • +Thủ tục kê khai thuế ban đầu
 • +Thủ tục áp dụng phương pháp tính thuế
 • +Đăng ký nộp thuế điện tử
 • +Tư vấn mở tài khoản ngân hàng
 • +Thủ tục đề nghị sử dụng hóa đơn
 • +Bảng hiệu (25×35) treo trụ sở công ty

1.Chi phí dịch vụ thành lập công ty gói hoàn thiện : 4,990,000 đ

Tổng thời gian thực hiện:3-20 ngày. Bạn sẽ nhận được:

 • +Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • +Khắc con dấu tròn và thông báo con dấu
 • +Đăng bố cáo thành lập công ty
 • +Thủ tục kê khai thuế ban đầu
 • +Thủ tục áp dụng phương pháp tính thuế
 • +Tư vấn mở tài khoản ngân hàng cho công ty
 • +Đăng ký nộp thuế điện tử
 • +Thủ tục đề nghị sử dụng hóa đơn
 • +Bảng hiệu (25×35) treo trụ sở
 • +In hóa đơn GTGT trắng đen (01) cuốn
 • +Chữ ký số (1 năm)
 • +Con Dấu chức danh.

1.2.Chi phí dịch vụ thành lập công ty gói hoàn thiện 5,490,000

Tổng thời gian thực hiện: 3-20 ngày. Bạn sẽ nhận được:

 • +Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • +Khắc con dấu tròn và thông báo con dấu
 • +Đăng bố cáo thành lập công ty
 • +Thủ tục kê khai thuế ban đầu
 • +Thủ tục áp dụng phương pháp tính thuế
 • +Tư vấn mở tài khoản ngân hàng cho công ty
 • +Đăng ký nộp thuế điện tử
 • +Thủ tục đề nghị sử dụng hóa đơn
 • +Bảng hiệu (25×35) treo trụ sở
 • +Hóa đơn điện tử 300 số
 • +Chữ ký số (1 năm)
 • +Con Dấu chức danh.

Ngoài ra công ty Nam Việt Luật còn kèm theo bảng giá dịch vụ kèm theo khi thành lập công ty TNHH một thành viên:

1.Phần mềm chữ ký số bắt buộc để kê khai thuế(Chữ ký số vina)

+Chữ ký số thời hạn 1 năm 1,530,000

+Chữ ký số thời hạn 1 năm khuyến mãi thêm 1 năm 2.300.000

+Chữ ký số thời hạn 3 năm 2,430,000

2.Bảng hiệu mica bắt buộc treo tại trụ sở

+Bảng hiệu mica(size 25×35) 220,000

3.Các loại dấu trong công ty

+Dấu tên 1 dòng 120,000

+Dấu chức danh 2 dòng(trên-Chức danh, dưới -Tên) 170.000

+Dấu Mã số thuế 200,00

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua