Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể như thế nào

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Nam Viet Luat VN
  • Chuyên mục: Giấy phép kinh doanh, Thông tin giấy phép

Làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể như thế nào?

Bạn đang có ý định kinh doanh hộ cá thể? Bạn muốn tìm hiểu và làm giấy phép kinh doanh các thể nhưng chưa biết xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể ở đâu và thủ tục như thế nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn về các thủ tục cũng như các giấy tờ cần thiết, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh  hộ cá thể, giúp giải quyết những khó khăn mà bạn đang gặp phải.

I. Làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể tại đâu ?

Hộ kinh doanh cá thể là do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, đây là hình thức kinh doanh rất phổ biến hiện nay. Để xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể bạn cần gừi hồ sơ đăng ký tới phòng đăng ký kinh doanh cấp Quận ( Huyện) nơi bạn đặt địa điểm kinh doanh, sau khi đã hoàn thành đầy đủ các hồ sơ đăng ký kinh doanh theo yêu cầu.

Làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể như thế nào?

II. Hồ sơ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể gồm các tài liệu gì ?

1. Thủ tục pháp lý xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

– Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

– Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

2. Hồ sơ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Hồ sơ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh. Mẫu giấy đề nghị được cung cấp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Quận (Huyện) nơi đặt địa điểm kinh doanh.

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc đại diện hộ kinh doanh.

– Thông tin hộ kinh doanh, các ngành nghề muốn kinh doanh

Hồ sơ đăng ký làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể

III. Các thông tin cần cung cấp trong Hồ sơ đăng ký kinh doanh

– Số vốn kinh doanh

– Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh

– Ngành, nghề kinh doanh

– Tên đầy đủ, số và ngày cấp chứng minh nhân dân của chủ hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình

– Địa chỉ nơi cư tú của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình

– Chữ ký

III. Trách nhiệm tài chính của chủ hộ kinh doanh ?

Chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của mình về các khoản nợ của hộ kinh doanh. Điều này có nghĩa là nếu việc kinh doanh của hộ cá thể thất bạn thì chủ hộ kinh doanh sẽ phải sử dụng các tài sản cá nhân của mình ( tiền, nhà cửa, đất đai, xe ô tô,…) để trang trải cho các khoản nợ của hộ kinh doanh.

IV. Một hộ kinh doanh có thể có bao nhiêu địa điểm kinh doanh ?

Một hộ kinh doanh chỉ được phép đăng ký một địa điểm kinh doanh trên phạm vi toàn quốc.  Hộ kinh doanh nếu muốn hoạt động kinh doanh tại hai địa điểm kinh doanh trở lên phải đăng ký kinh doanh dưới một trong các hình thức doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp.

V. Các quy định áp dụng cho việc làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Luật Doanh nghiệp 2005; Nghị định 88/2006/NÐ-CP ngày 28/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh,Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.

Trên đây là một vài thông tin cần thiết giúp bạn dễ dàng hơn trong việc làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Hi vọng với những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện việc làm giấy phép kinh doanh dễ dàng, nhanh gọn và đơn giản nhất.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}