• Kinh nghiệm thành lập công ty xuất nhập khẩu thành công

  • Thành lập công ty theo ngành nghề
  • 5 /5 của 2 đánh giá

  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, thì hầu như tất cả các nước đang tập trung phát triển các hoạt động xuất nhập khẩu. Vì nó đem lại lợi nhuận kinh tế cao, và tăng khả năng giao lưu kinh tế giữa các nước với nhau thông qua hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua lại. Vậy thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu ra sao? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Nam Việt Luật chúng tôi.

  Thành lập công ty xuất nhập khẩu sẽ gồm nhiều giai đoạn vì là ngành kinh doanh có điều kiện

  Nam Việt Luật xin chia sẻ với khách hàng các nội dung chính yếu như sau:

  • Điều kiện thành lập công ty xuất nhập khẩu;
  • Thủ tục & Hồ sơ đăng ký thành lập công ty xuất nhập khẩu;
  • Thủ tục & Hồ sơ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu;
  • Kinh nghiệm khi thực hiện thành lập công ty xuất nhập khẩu;
  • Dịch vụ thành lập công ty xuất nhập khẩu tại Nam Việt Luật;

  Để biết rõ hơn về các nội dung trên, bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết cùng Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật dưới bài viết sau đây nhé!

  Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật trả lời:

  Cơ sở pháp lý khi thành lập công ty xuất nhập khẩu

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Luật Đầu tư 2020;
  • Luật Thương mại 2005;
  • Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương;
  • Luật Hải quan 2014;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

  Điều kiện thành lập công ty xuất nhập khẩu

  Xuất nhập khẩu là hoạt động mua bán hàng hoá của thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài theo các hợp đồng mua bán hàng hoá. Theo Điều 3 Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, thì cá nhân/tổ chức có quyền tự do kinh doanh xuất, nhập khẩu. Để hoạt động kinh doanh lĩnh vực xuất - nhập khẩu thì thương nhân phải đáp ứng các điều kiện tùy thuộc vào mặt hàng mà doanh nghiệp lựa chọn để xuất - nhập khẩu. Các trường hợp được quy định tại Điều 4 Nghị định 69/2018/NĐ-CP:

  "Điều 4. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu

  1. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của bộ, cơ quan ngang bộ liên quan.
  2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều kiện, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật.
  3. Đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra theo quy định tại Điều 65 Luật Quản lý ngoại thương, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
  4. Đối với hàng hóa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, thương nhân chỉ phải giải quyết thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan hải quan.”

  Theo đó, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện và một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định riêng được quy định lần lượt tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định 69/2018/NĐ-CP. Hồ sơ và quy trình để cấp Giấy phép xuất - nhập khẩu sẽ được Nam Việt Luật làm rõ tại Mục 3 của bài viết này.

  Có nhiều vấn đề cần lưu ý khi thành lập công ty kinh doanh xuất nhập khẩu

  Thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập công ty xuất nhập khẩu

  Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện như công ty xuất nhập khẩu thì ngoài đáp ứng điều kiện phải thành lập doanh nghiệp, công ty xuất nhập khẩu cần phải xin Giấy phép con đối với một số hàng hóa theo quy định của pháp luật liên quan mới hoàn thiện thủ tục pháp lý để đi vào hoạt động. Lúc này, thủ tục & hồ sơ sẽ gồm 2 giai đoạn là: thành lập công ty xuất nhập khẩu và thủ tục xin giấy phép xuất - nhập khẩu

  Giai đoạn 1: Đăng ký thành lập công ty xuất nhập khẩu

  Theo quy định tại luật doanh nghiệp, thì dù đăng ký kinh doanh ngành nghề nào thì khi muốn thành lập công ty phải thực hiện các bước sau đây:

  Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư

  Hồ sơ thành lập công ty là điều kiện tiên quyết để thực hiện việc thành lập công ty. Hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

  – Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp theo mẫu;

  – Điều lệ công ty;

  – Danh sách thành viên đối với công ty TNHH

  – Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của các thành viên trong công ty; Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

  – Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;

  – Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

  Trong thời gian từ 03 - 05 ngày làm việc, công ty sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

  Bước 2: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

  Trong thời hạn 30 ngày sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ được công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh.

  Bước 3: Khắc dấu công ty

  Doanh nghiệp sẽ liên hệ các cơ sở khắc dấu để làm con dấu riêng cho công ty mình. Mỗi doanh nghiệp nên có ít nhất 01 con dấu riêng của công ty mình.

  Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói của Nam Việt Luật

  Giai đoạn 2: Hoàn tất hồ sơ để cấp Giấy phép xuất khẩu - nhập khẩu

  Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo Giấy phép, điều kiện được quy định tại Phụ lục III của Nghị định 69/2018/NĐ-CP, một số hàng hóa phổ biến như sau: tiền chất công nghiệp; tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp; hàng hóa áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan: muối, thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm,...

  Hồ sơ, quy trình cấp Giấy phép xuất khẩu - nhập khẩu được quy định tại Điều 9 Nghị định 69/2018/NĐ-CP như sau:

  “Điều 9. Hồ sơ, quy trình cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

  Hồ sơ, quy trình cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Khoản 3 Điều 7, Khoản 4 Điều 8 Nghị định này và Khoản 1 Điều 14 Luật Quản lý ngoại thương thực hiện như sau:

  1. Hồ sơ cấp giấy phép gồm:

  a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép của thương nhân: 1 bản chính.

  b) Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân.

  c) Các giấy tờ, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật.

  2. Quy trình cấp giấy phép thực hiện như sau:

  a) Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền cấp giấy phép.

  b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định hoặc cần bổ sung tài liệu giải trình, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, bộ, cơ quan ngang bộ thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

  c) Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác về thời hạn cấp giấy phép, trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, bộ, cơ quan ngang bộ có văn bản trả lời thương nhân.

  d) Trường hợp pháp luật có quy định về việc bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền cấp giấy phép phải trao đổi ý kiến với các cơ quan liên quan, thời hạn xử lý hồ sơ tính từ thời điểm nhận được ý kiến trả lời của cơ quan liên quan.

  đ) Việc cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép, cấp lại giấy phép do mất, thất lạc thực hiện theo nguyên tắc sau:

  - Thương nhân chỉ phải nộp các giấy tờ liên quan đến nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

  - Thời gian cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại không dài hơn thời gian cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.

  - Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép, bộ, cơ quan ngang bộ có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.”

  • Ngoài ra đối với đối với các mặt hàng không cần phải đáp ứng về Giấy phép nhập khẩu hay điều kiện riêng thì chỉ phải giải quyết thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan hải quan theo Luật Hải quan 2014

  Thủ tục hải quan được quy định tại Điều 21 Luật Hải quan như sau:

  “Điều 21. Thủ tục hải quan

  1. Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan có trách nhiệm:

  a) Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp hoặc xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 24 của Luật này;

  b) Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định để kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải;

  c) Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan. (Thu, nộp lệ phí làm thủ tục hải quan được hướng dẫn bởi Điều 31 Nghị định 08/2015/NĐ-CP)

  2. Khi làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan, công chức hải quan có trách nhiệm:

  a) Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan;

  b) Kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải;

  c) Tổ chức thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan;

  d) Quyết định việc thông quan hàng hóa, giải phóng hàng hóa, xác nhận phương tiện vận tải đã hoàn thành thủ tục hải quan.”

  Theo đó, hồ sơ hải quan tại Điều 24 bao gồm những hồ sơ sau:

  a) Tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan;

  b) Chứng từ có liên quan.

  Tùy từng trường hợp, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành, các chứng từ liên quan đến hàng hóa theo quy định của pháp luật có liên quan.

  Kinh nghiệm khi thành lập công ty xuất nhập khẩu

  1. Thành lập công ty xuất nhập khẩu cần chuẩn bị những gì?

  Địa chỉ công ty xuất nhập khẩu

  Khi mới thành lập công ty ban đầu, các bạn cần đặt tiêu chí tiết kiệm tối đa chi phí để dành vốn cho hoạt động doanh nghiệp, cho nên bạn có thể đặt địa chỉ công ty mượn tại nhà người thân, bạn bè, hoặc thuê văn phòng ảo để tiết kiệm chi phí nhất .Địa chỉ công ty cần phải rõ ràng, chính xác, một địa chỉ có thể đặt được nhiều công ty. (Tham khảo chi tiết tại bài: Cách đặt địa chỉ công ty).

  Tên công ty xuất nhập khẩu phù hợp theo quy định pháp luật:

  Kinh nghiệm đặt tên công ty là khi đặt tên công ty thì phải lựa chọn tên công ty không được trùng lặp, không thuộc điều cấm của luật.

  Ví dụ có thể đặt tên: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu ABC

  (Tham khảo chi tiết tại bài: Cách đặt tên công ty).

  Vốn điều lệ thành lập công ty xuất nhập khẩu

  >> Vốn tối thiểu để thành lập công ty xuất nhập khẩu là bao nhiêu? Có quy định mức vốn điều lệ tối thiểu, tối đa?

  Nếu các bạn đăng ký ngành nghề kinh doanh bình thường thì không quy định mức vốn tối thiểu để thành lập công ty xuất nhập khẩu. Còn nếu các bạn đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định thì sẽ phải có mức vốn tối thiểu theo quy định của từng ngành nghề đó.

  (Tham khảo chi tiết tại bài: Mức vốn tối thiểu để thành lập công ty).

  Việc góp vốn công ty xuất nhập khẩu trong thời hạn bao lâu? Góp vốn bằng tài sản gì?

  Mời các bạn tham khảo tại bài viết: “Quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp“.

  Đăng ký ngành nghề kinh doanh và lựa chọn ngành nghề kinh doanh

  >> Ngành nghề không yêu cầu điều kiện kinh doanh là gì? Và ngành nghề yêu cầu điều kiện kinh doanh là gì?

  Ngành nghề không yêu cầu điều kiện kinh doanh là khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh đó thì không cần chuẩn bị các điều kiện về chứng chỉ hành nghề hoặc chuẩn bị điều kiện về mức vốn pháp định. (Tham khảo chi tiết tại bài: Quy định về ngành nghề kinh doanh không yêu cầu điều kiện).

  Ngành nghề yêu cầu điều kiện kinh doanh là khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh đó thì cần chuẩn bị các điều kiện về chứng chỉ hành nghề hoặc chuẩn bị điều kiện về mức vốn pháp định.

  (Tham khảo chi tiết tại bài: “Danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định“. và:” Danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề).

  Đối với công ty xuất nhập khẩu khi đăng ký ngành nghề kinh doanh thì cần đăng ký những ngành nghề bán buôn, tức là hình thức mua bán cho những người trung gian không phải người tiêu dùng cuối cùng.  Ngoài những ngành nghề bán buôn mà công ty đăng ký để hoạt động kinh doanh thì phải đăng ký thêm mã ngành nghề sau mới đủ điểu kiện thực hiện quyền xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty đang kinh doanh:

  >> Mã ngành kinh doanh xuất nhập khẩu

  Mã ngành nghề xuất nhập khẩu trong kinh doanh được quy định trong Danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTG. Cụ thể, mã ngành nghề xuất nhập khẩu cần đăng ký kinh doanh là:

  – Mã ngành 8299 gồm: Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh; Ủy thác và nhận sự ủy thác của việc Xuất, nhập khẩu về hàng hóa.

  – Mã ngành 5229 gồm: Hoạt động từ những đại lý bán vé máy bay; Hoạt động từ đại lý làm những thủ tục về hải quan.

  Lựa chọn người đại diện pháp luật công ty xuất nhập khẩu

  Người đại diện theo pháp luật là người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện mọi giao dịch nên là người quan trọng nhất trong doanh nghiệp. Cho nên bạn cần lựa chọn người đại diện theo pháp luật phải là người có trình độ chuyên môn hoặc trình độ quản lý để điều hành doanh nghiệp, tránh việc lựa chọn người không đủ khả năng về kỹ năng kinh nghiệm. Tuy nhiên sau khi thành lập công ty các bạn vẫn có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật. (Tham khảo chi tiết tại bài: Quy định về người đại diện theo pháp luật).

  Lựa chọn loại hình doanh nghiệp

  – Theo Luật doanh nghiệp mới nhất quy định và phân chia ra 05 loại hình doanh nghiệp phổ biến sau: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty xuất nhập khẩu Một Thành Viên, Công ty xuất nhập khẩu Hai Thành Viên trở lên, Công ty xuất nhập khẩu, Công ty Hợp Danh. Luật doanh nghiệp cũng quy định rõ ràng tính chất, đặc điểm, quy mô, cơ cấu tổ chức quản lý, quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty. Xem đầy đủ tại bài viết:”Tư vấn lựa chọn loại hình công ty“.

  2. Một số kinh nghiệm sau khi đăng ký thành lập công ty xuất nhập khẩu

  Kinh nghiệm đóng thuế sau khi thành lập công ty xuất nhập khẩu

  • Thuế môn bài (Mức đóng thuế môn bài phụ thuộc vào mức vốn điều lệ mà công ty đăng ký. Tham khảo mức đóng thuế môn bài tại bài viết: Vốn điều lệ là gì?). Công ty phải đóng thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Thuế giá trị gia tăng. Đóng theo quý báo cáo của doanh nghiệp
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp. Đóng sau khi kết thúc năm tài chính
  • Thuế xuất khẩu (Đối với doanh nghiệp xuất khẩu). Đóng khi thực hiện việc xuất khẩu hàng hóa.
  • Thuế nhập khẩu (Đối với doanh nghiệp nhập khẩu). Đóng khi thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa.

  Kinh nghiệm đóng thuế qua mạng bằng phần mềm chữ ký số điện tử

  Đóng thuế qua mạng bằng phần mềm chữ ký số điện tử. Mỗi doanh nghiệp bắt buộc phải mua phần mềm chữ ký số điện tử này để phục vụ việc báo cáo và đóng thuế. Và cần kế toán của công ty là người thực hiện các thao tác đóng thuế cho doanh nghiệp.

  Kinh nghiệm mở tài khoản ngân hàng

  Đại diện pháp luật mang CMND + Giấy chứng nhận doanh nghiệp + Con dấu doanh nghiệp ra ngân hàng mở tài khoản.

  Kinh nghiệm về việc đăng ký nộp thuế điện thử thông qua tài khoản

  Kế toán dùng phần mềm chữ ký số lựa chọn ngân hàng để đăng ký thuế điện tử cho doanh nghiệp, sau đó ngân hàng sẽ xác nhận trên hệ thống việc đăng ký thuế điện tử cho doanh nghiệp.

  Kinh nghiệm dùng phần mềm để nộp tờ khai thuế và đóng thuế cho công ty xuất nhập khẩu

  Dùng phần mềm chữ ký số điện tử. Toàn bộ doanh nghiệp bắt buộc phải mua phần mềm chữ ký số này để nộp báo cáo thuế và đóng thuế.

  Kinh nghiệm lựa chọn người làm kế toán cho công ty xuất nhập khẩu hoặc thuê dịch vụ kế toán

  Doanh nghiệp sau khi được thành lập thì bắt buộc phải có người làm kế toán cho công ty. Kế toán của công ty thực hiện việc báo cáo thuế, đóng thuế, làm sổ sách, xuất hóa đơn chứng từ. Nếu doanh nghiệp có đủ tiềm lực tài chính thì có thể thuê 01 người làm kế toán về công ty. Mức lương để kế toán có kinh nghiệm làm được việc này giao động từ 9-15 triệu. Còn nếu công ty muốn tiết kiệm chi phí ban đầu thì thuê dịch vụ kế toán tại Nam Việt Luật để tiết kiệm chi phí tối đa nhất.

  Kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu truyền thống và Online cho công ty xuất nhập khẩu

  Khi thành lập công ty mọi doanh nghiệp đều muốn xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp mình, cho nên cần chú ý xây dựng thương hiệu dạng dễ nhớ, dễ đọc, ngắn gọn, xúc tích và đặc biệt phải có ý nghĩa đối với khách hàng và với ngành nghề mình kinh doanh.

  Đặc biệt phải kết hợp giữa Marketing truyền thống và Marketing online trong thời đại công nghệ ngày càng phát triển. Marketing truyền thống là bán hàng và giữ những mối quan hệ khách hàng thông qua quan hệ thân quen, giới thiệu. Còn Marketing Online là xây dựng và phát triển thương hiệu trên không gian mạng, đây là kênh phát triển thương hiệu không giới hạn biên giới và là xu thế hiện tại và trong tương lai. Cho nên doanh nghiệp muốn phát triển mạnh và bền vững thì cần kết hợp tốt 2 loại hình Marketing này để có được lượng khách hàng ổn định.

  Am hiểu pháp luật, nắm vững thị trường với ngành hàng mà bạn kinh doanh

  Cùng với quá trình công nghiệp hóa  hiện đại hóa, xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa, nước ta đã gia nhập WTO và ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với thế giới, là cơ hội làm ăn rộng mở song hành cùng nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt Việt Nam sắp ký kết hiệp định TPP ( Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương ). Do đó, dĩ nhiên, bạn phải am hiểu pháp luật để tránh những tình trạng rủi ro, thiếu hiểu biết có thể xảy ra với công ty của bạn.

  Bên cạnh đó việc am hiểu thị trường, thị hiếu của khách hàng cũng luôn có lợi bởi chúng sẽ giúp bạn giải quyết bài toán về nguồn cung, cầu, từ đó giải pháp về vấn đề tồn kho sẽ được đưa ra giải quyết sớm. Am hiểu pháp luật đầu tiên sẽ giúp bạn nhanh chóng làm thủ tục thành lập công ty nhanh chóng, gọn lẹ để đi vào kinh doanh.

  Huy động vốn cho công ty xuất nhập khẩu

  Vốn luôn là phần quan trọng của công ty, dù mục đích sử dụng vốn của bạn muốn xoay vòng hay sản xuất. Chúng quyết định sự tiếp tục hoạt động hay ngừng hoạt động của công ty bạn. Huy động vốn với việc thành lập công ty xuất nhập khẩu có chút khó khăn là bạn phải chứng minh cho các cổ đông thấy kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ sinh lời. Từ đó họ mới đầu tư, Bạn muốn biến ý tưởng trên giấy của mình thành hiện thực, hãy lưu tâm huy động vốn.

  Lên kế hoạch chi tiết các chiến lược kinh doanh lâu dài cho công ty xuất nhập khẩu

  Hoạch định tài chính, địa điểm kinh doanh, phân bố nhân công hợp lý là những vấn đề không bao giờ cũ cả. Bạn cũng nên có kế hoạch dự phòng và tính toán tỉ mỉ phương án rủi ro để tìm cách khắc phục, tháo gỡ nếu không may vấp phải. Đồng thời xác định hướng đi lâu dài cho công ty bạn là gì? bỏ qua cái lợi trước mắt, bạn cần lập kế hoạch tác chiến lâu dài, vừa để quay vòng vốn vừa để ổn định nhân công, mặt bằng.

  Trong thời gian hoạt động công ty có rất nhiều chuyện sảy ra, có thể công ty bạn đang hoạt động nhưng có hướng kinh doanh mặt hàng khác bạn cũng có thể thay đổi giấy phép kinh doanh để có thể kinh doanh bình thường, công ty có thành công hay không tất cả phụ thuộc vào sự hiểu biết và kinh nghiệm của bạn.

  Dịch vụ thành lập công ty xuất nhập khẩu tại Nam Việt Luật

  Nam Việt Luật xin giới thiệu dịch vụ thành lập công ty xuất nhập khẩu tới Quý khách hàng. Khi đến với dịch vụ thành lập công ty xuất nhập khẩu của Nam Việt Luật, Quý khách hàng sẽ được:

  • Tư vấn các vấn đề trước khi thành lập công ty: Chọn tên công ty, chọn ngành nghề kinh doanh, chọn loại hình công ty, địa điểm, người đại diện theo pháp luật.
  • Tư vấn chi tiết về điều kiện thành lập & các điều kiện cần đến giấy phép con có liên quan trước khi công ty đi vào hoạt động;
  • Tư vấn & Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp & giấy phép con cần thiết;
  • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Tư vấn pháp luật về thuế, dịch vụ kế toán cũng như các vấn đề phát sinh sau thành lập & trong quá trình hoạt động của công ty.

  Đơn vị tư vấn thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu của Nam Việt Luật

  ------------------------------------------------

  Trên đây là những thông tin chi tiết về thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu. Nếu còn vấn đề gì chưa rõ về điều kiện mở công ty xuất nhập khẩu nói riêng cũng như trình tự thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói chung, hãy liên hệ trực tiếp cho Nam Việt Luật được tư vấn chi tiết hơn nhé!

Thông báo
Gọi điện thoại