• Kinh nghiệm thành lập công ty tư vấn du học

  • Thành lập công ty theo ngành nghề
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 2 đánh giá

  Trong bối cảnh phát triển chung của xã hội, nhu cầu tiếp cận với các nền văn hóa, giáo dục tiên tiến của con người ngày càng tăng cao. Điều này dẫn đến sự phát triển của hàng loạt các ngành, nghề liên quan đến hoạt động du học, đặc biệt là tư vấn du học. Hiện này, tư vấn du học trở thành ngành, nghề kinh doanh được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn chưa hiểu rõ điều kiện thành lập và trình tự, thủ tục để thành lập công ty tư vấn du học thành công tại Việt Nam.

  Tại Việt Nam, du học đang là xu hướng của nhiều bạn trẻ

  Hiểu được những băn khoăn này của các nhà đầu tư, Nam Việt Luật chia sẻ với khách hàng các nội dung chính yếu liên quan như sau:

  • Điều kiện thành lập công ty tư vấn du học
  • Thủ tục và Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tư vấn du học
  • Kinh nghiệm khi thành lập công ty tư vấn du học
  • Dịch vụ thành lập công ty tư vấn du học tại Nam Việt Luật

  Để biết rõ hơn về các nội dung trên, bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết cùng Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật dưới bài viết sau đây nhé!

  Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật trả lời:

  Cơ sở pháp lý khi thành lập công ty tư vấn du học

  • Luật Doanh nghiệp 2020
  • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018
  • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

  Điều kiện thành lập công ty tư vấn du học

  Thành lập công ty nói chung, thành lập công ty tư vấn du học nói riêng đều phải đáp ứng các điều kiện về chủ thể thành lập, tên công ty, ngành, nghề kinh doanh, vốn, trụ sở chính… Bạn cần lưu ý về các điều kiện này để hoàn thành các công đoạn chuẩn bị trước khi thực hiện thủ tục. Xem thêm: Các điều kiện khi thành lập công ty

  Để thành lập công ty tư vấn du học thì bạn cần đáp ứng các điều kiện theo Điều 107 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sau:

  Điều 107. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

  (Khoản 1 và khoản 2 Điều này được bãi bỏ theo Điều 2 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP)

  3. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Hiện nay, Nhà nước đã có những sửa đổi, bổ sung phù hợp trong chính sách quản lý hoạt động tư vấn du học. Điều đó thể hiện qua việc bãi bỏ nhiều điều kiện bắt buộc khi thành lập công ty du học. Cụ thể, trước khi có Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, để thành lập công ty tư vấn du học, bạn phải đáp ứng thêm điều kiện về vốn và bắt buộc ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng theo điểm c khoản 2 Điều 10 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập:

  Điều 10. Thẩm quyền và điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

  2. Tổ chức dịch vụ tư vấn du học được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học khi có đủ các điều kiện sau đây:

  c) Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại;

  Hiện nay, quy định này đã hết hiệu lực, do đó, khi thành lập công ty tư vấn du học, bạn không cần đáp ứng điều kiện ký quỹ 500.000.000 đồng.

  Đáp ứng các điều kiện cần thiết, doanh nghiệp mới có thể thành lập công ty tư vấn du học

  Thủ tục & Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tư vấn du học

  Để tiến hành thành lập công ty tư vấn du học, sau khi chuẩn bị các điều kiện tại Mục 2 nêu trên, bạn thực hiện quy trình theo các bước sau:

  Giai đoạn 1: Thành lập công ty tư vấn du học tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Thành lập công ty tư vấn du học tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là thủ tục đầu tiên mà bạn cần thực hiện. Quy trình thủ tục này như sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty tư vấn du học

  Hiện nay, thành phần hồ sơ đăng ký thành lập công ty tư vấn du học được pháp luật quy định cụ thể theo Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp đã lựa chọn, bạn hãy chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  Điều 21. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

  Điều 22. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  2. Điều lệ công ty.

  3. Danh sách thành viên.

  4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

  a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

  Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  b) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  2. Điều lệ công ty.

  3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

  4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

  a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

  b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

  Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Điều 24. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

  2. Điều lệ công ty.

  3. Bản sao các giấy tờ sau đây:

  a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

  b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

  Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty tư vấn du học và thực hiện thông báo công khai

  Hồ sơ được nộp về Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty tư vấn du học dự định đặt trụ sở chính. Hiện nay, các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đều đã được nộp và xử lý, trả kết quả trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty tư vấn du học. Ngay khi hồ sơ được chấp thuận, thông tin về công ty tư vấn du học sẽ được tự động công bố trong 30 ngày kể từ ngày được công khai. Nội dung công bố bao gồm: Danh sách ngành, nghề kinh doanh của công ty tư vấn du học; Danh sách cổ đông sáng lập; cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

  Bước 3: Công ty tư vấn du học tiến hành khắc dấu cho doanh nghiệp

  Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty tư vấn du học cần liên hệ với đơn vị khắc dấu để khắc con dấu. Công ty thực hiện quản lý và sử dụng dấu theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020:

  Điều 43. Dấu của doanh nghiệp

  1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
  2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.
  3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

  Tham khảo: Nam Việt Luật cung cấp Dịch vụ thành lập công ty tư vấn du học trọn gói

  Thành lập công ty tư vấn du học, bạn cần bổ sung giấy chứng nhận có liên quan sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

  Giai đoạn 2: Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

  Để minh chứng việc đáp ứng các điều kiện đặc thù do pháp luật quy định khi thành lập công ty tư vấn du học, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty tư vấn du học phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

  Thủ tục này được thực hiện tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi công ty tư vấn du học đóng trụ sở chính. Các bước thực hiện như sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  Bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm các thành phần theo khoản 2 Điều 108 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 135/2018/NĐ-CP, cụ thể:

  Điều 108. Thủ tục để tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

  2. Hồ sơ gồm:

  (Điểm b và điểm c khoản này được sửa đổi, bổ sung theo khoản 44 Điều 11 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP)

  a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

  b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

  c) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

  Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

  Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, công ty tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi công ty kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho công ty tư vấn du học của bạn.

  Kinh nghiệm khi thành lập công ty tư vấn du học

  1/ Những trường hợp cần lưu ý, tránh bị đình chỉ & thu hồi giấy chứng nhận

  Công ty tư vấn du học sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học nếu xảy ra các trường hợp theo khoản 1 Điều 109 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP:

  1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị đình chỉ hoạt động kinh doanh tư vấn du học khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

  a) Gian lận để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

  b) Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 107 của Nghị định này;

  c) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

  d) Cho thuê hoặc cho mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

  đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  Công ty tư vấn du học cũng phải lưu ý các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học của công ty, bao gồm:

  • Công ty tư vấn du học bị giải thể theo quy định pháp luật;
  • Công ty tư vấn du học vẫn tiếp tục hoạt động dịch vụ tư vấn du học trong thời gian bị đình chỉ hoạt động;
  • Hết thời hạn đình chỉ mà công ty tư vấn du học không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  Trong quá trình tư vấn cho các cá nhân có nhu cầu du học, công ty tư vấn du học cũng cần lưu ý cập nhật điều kiện đặc thù của các thị trường du học trong từng thời kỳ. Để du học ở nước ngoài, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện về về học lực, hồ sơ cũng thường cần có các giấy tờ bắt buộc như: giấy tờ chứng minh tài chính, giấy nhập học… Để thuận lợi hơn khi đi du học, cá nhân cần có chứng chỉ ngôn ngữ phù hợp với quốc gia dự định du học.

  Trường hợp du học đến các quốc gia nói tiếng Anh, cá nhân bắt buộc phải có một trong các chứng chỉ IELTS, TOEFL để được các trường tại quốc gia đó chấp nhận. Đối với những quốc gia không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh, cá nhân phải học thêm ngôn ngữ của quốc gia đó và từng hệ du học (trung học, đại học, sau đại học…) sẽ có yêu cầu chứng chỉ riêng tương ứng. Nếu các các đi du học theo hệ học tiếng (ví dụ: Hàn Quốc) sẽ phải học tiếng trước, sau khoảng 01 đến 02 năm thì mới được học các môn chuyên ngành. Nếu không phải học tiếng trước, thì cá nhân bắt buộc phải có chứng chỉ tiếng Hàn từ TOPIC 2 trở lên mới đạt yêu cầu du học tại quốc gia này.Trong khi đó, đối với hệ học đại học ở các trường đại học tại Trung Quốc đại lục và Đài Loan, cá nhân cần có thấp nhất là chứng chỉ HSK 3 hoặc TOCFL 3 thì mới đủ điều kiện đăng ký học.

  Sau khi thành lập công ty tư vấn du học, tùy vào thị trường mà công ty hướng đến, công ty du học phải thường xuyên cập nhật để có cơ sở tư vấn cho khách hàng của mình.

   Lưu ý các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

  2/ Kinh nghiệm chuẩn bị thông tin để thành lập công ty

  Thông tin công ty là một trong những lưu ý khi thành lập công ty tư vấn du học mà bạn cần hết sức chú trọng. Bởi vì chỉ khi thông tin công ty đảm bảo hợp lệ, đúng quy định, doanh nghiệp mới thuận lợi đăng ký kinh doanh

  Loại hình công ty phải phù hợp

  – Công ty tư vấn du học cần chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với công ty mình. Hiện nay, có những loại hình doanh nghiệp phù hợp như: Công ty trách nhiệm hữu hạn (1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên), công ty hợp dan, công ty tư nhân và công ty cổ phần. Mỗi loại hình công ty có những đặc điểm riêng. Bạn hãy cân nhắc và chọn loại hình phù hợp với công ty mình. (Tham khảo thêm: Ưu điểm và nhược điểm các loại hình doanh nghiệp).

  Tên công ty không được trùng lặp

  – Tên công ty tư vấn du học thì không được trùng lặp và  không đặt tên gây nhầm lẫn với công ty khác. Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký không trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký.

  – Tên tiếng Việt, tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký không giống với các doanh nghiệp đã đăng ký hoặc không được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký. Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó thì không được đăng ký. Doanh nghiệp có thể thực hiện tra cứu tên công ty để tránh trường hợp trùng lặp và giống với doanh nghiệp khác.

  >>> Tham khảo chi tiết hơn: Cách đặt tên công ty.

  Người đại diện pháp luật có năng lực

  – Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  – Công ty tư vấn du học cần chọn người đại diện pháp luật có năng lực, khả năng, bởi đây là người quan trọng, quyết định những công việc liên quan đến công ty. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp.

  >>> Tham khảo ngay:  Quy định về người đại diện theo pháp luật

  Chuẩn bị vốn và kê khai vốn điều lệ

  – Vốn là vấn đề quan trọng khi doanh nghiêp mở công ty. Trên thực tế, vì lĩnh vực rất đa dạng nên vốn thành lập công ty sẽ tùy thuộc vào khả năng hay điều kiện về tài chính, kinh tế của doanh nghiệp, chủ đầu tư và yêu cầu về vốn của từng ngành nghề khi đăng ký kinh doanh.  (Tham khảo ngay: Vốn tối thiểu khi thành lập công ty là bao nhiêu?).

   – Doanh nghiệp cần tiến hành kê khai vốn điều lệ phù hợp với  khả năng, điều kiện của công ty mình hoặc tùy theo quy định ngành nghề đăng ký kinh doanh.(Tham khảo thêm: Vốn điều lệ là gì?).

  + Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề yêu cầu điều kiện về vốn pháp định hay vốn ký quỹ thì cần đăng ký vốn điều lệ theo đúng quy định, tức là phải đăng ký vốn điều lệ tối thiểu ít nhất ngang bằng với vốn pháp định hoặc đăng ký nhiều hơn, chứ không được ít hơn so với mức vốn pháp định. (Tham khảo ngay: Danh sách ngành nghề yêu cầu vốn pháp định).

  + Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề không yêu cầu gì về vốn thì có thể đăng ký kê khai vốn điều lệ tùy thuộc vào mong muốn hay tài chính công ty.

  >>>>Trường hợp này, doanh nghiệp cần đăng ký vốn điều lệ tối thiểu theo quy định ngành nghề, tức là cần kê khai tối thiểu ở mức 500 triệu VNĐ

  Đăng ký ngành nghề kinh doanh (mã ngành tư vấn du học)

  – Khi thành lập công ty tư vấn du học thì doanh nghiệp cần đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp, liên quan để có thể tiến hành mở công ty tư vấn du học. (Tham khảo chi tiết: Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh).

  – Để kinh doanh du học, doanh nghiệp có thể đăng ký một số ngành nghề kinh doanh liên quan đến giáo dục, mã ngành tư vấn du học có thể đăng ký như: 856 – 8560 – 85600: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

  + Nhóm này gồm: Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy: Tư vấn giáo dục,  Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, Dịch vụ kiểm tra giáo dục, Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

  – Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề không yêu cầu điều kiện thì có thể không cần chuẩn bị điều kiện ngành nghề và có thể đi vào kinh doanh ngay sau khi có giấy phép. Nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề yêu cầu điều kiện thì cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện kinh doanh và xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mới được đi vào hoạt động. (Tham khảo ngay: Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu điều kiện).

  Địa chỉ công ty đúng quy định

  –  Công ty tư vấn du học cần có địa chỉ kinh doanh thì mới được phép tiến hành đăng ký kinh doanh. Trụ sở chính của doanh nghiệp phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; có địa chỉ được xác định. Cấm sử dụng địa chỉ giả nếu không sẽ không được phép đăng ký kinh doanh. Địa chỉ của công ty tư vấn du học điện tử phải đảm bảo các điều kiện là không thuộc khu vực cấm, không lấy khu chung cư, tập thể làm địa chỉ công ty.

  >> Tham khảo thêm: Cách đặt địa chỉ công ty

  3/ Kinh nghiệm hoàn tất các thủ tục sau khi thành lập công ty

  Những thủ tục sau khi mở công ty cũng là vấn đề mà bạn không thể bỏ qua. Bởi vì, nếu không thực hiện hay hoàn thành đầy đủ, doanh nghiệp của bạn có thể bị xử phạt hành chính.

  Hoàn tất thủ tục kê khai và đóng thuế

  Doanh nghiệp cần tiến hành đóng thuế đầy đủ sau khi mở công ty tư vấn du học. Các loại thuế cụ thể bao gồm:

  – Thuế môn bài, công ty tư vấn du học phải đóng thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  – Thuế thu nhập doanh nghiệp, đóng sau khi kết thúc năm tài chính.

  – Thuế giá trị gia tăng, đóng theo quý báo cáo của doanh nghiệp.

  Hoàn tất thủ tục mua chữ ký số điện tử

  – Doanh nghiệp cần mua chữ ký số để nộp báo cáo thuế và đóng thuế. Để có thể sử dụng chữ ký số đóng thuế, doanh nghiệp hãy yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế điện tử cho tài khoản ngân hàng của công ty mình khi làm tài khoản ngân hàng. Kế toán của công ty tư vấn du học sử dụng chữ ký này để tiến hành đóng thuế trực tuyến cho doanh nghiệp.

  Hoàn tất thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

  – Theo quy định điều 33 của  Luật doanh nghiệp về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thì Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

  – Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:  Ngành, nghề kinh doanh;  Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

  – Trường hợp doanh nghiệp không công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp sau khi thành lập công ty tư vấn du học thì tùy vào mức độ vi phạm, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 triệu đồng cho đến 2 triệu đồng.

  Hoàn tất thủ tục khắc con dấu và công khai mẫu dấu

  – Công ty tư vấn du học tiến hành khắc con dấu của riêng công ty sau khi có mã số thuế. Trên con dấu cần có tên công ty và mã số doanh nghiệp. Hình thức trên con dấu có thể theo ý doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất việc khắc con dấu, doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục công khai mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử quốc gia theo đúng quy định.

  Hoàn tất thủ tục treo bảng hiệu và phát hành hóa đơn

  – Công ty tư vấn du học cần tiến hành thông báo phát hành hóa đơn đúng với quy định. Sau đó in hoặc đặt in hóa đơn hay đăng ký mua hóa đơn từ cơ quan thuế để sử dụng đúng quy định. Việc phát hành hóa đơn chỉ được thực hiện khi đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

  – Việc treo bảng hiệu công ty là bắt buộc, nên doanh nghiệp phải sớm tiến hành. Bạn cần đặt làm bảng hiệu công ty có chứa đầy đủ những thông tin cần thiết. Hình thức bảng hiệu do doanh nghiệp quyết định, tuy nhiên trên bảng hiệu cần có tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, mã số… Như vậy sẽ giúp cơ quan có thẩm quyền thuận lợi cho việc quản lý.

  Hoàn tất thủ tục thuê hoặc sử dụng dịch vụ kế toán

  – Công ty tư vấn du học có thể tiến hành thuê một nhân viên kế toán riêng cho công ty để thực hiện việc báo cáo thuế, đóng thuế, làm sổ sách, xuất hóa đơn chứng từ. Hoặc để tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp có thể thuê dịch vụ kế toán tại Nam Việt Luật. (Tham khảo thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói tại Nam Việt Luật).

  Hoàn tất thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty

  – Công ty tư vấn du học sau khi đi vào hoạt động cần tiến hành đăng ký mở tài khoản ngân hàng giao dịch cho công ty. Đại diện pháp luật hoặc chủ công ty mang CMND + Giấy chứng nhận doanh nghiệp + Con dấu doanh nghiệp ra ngân hàng mở tài khoản. Sau đó, làm thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng lên cho Sở KH & ĐT.

  Hoàn tất thủ tục góp vốn vào công ty tư vấn du học

  – Thành viên, cổ đông công ty có thể góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản đã cam kết.  Phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  – Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

  >> Tham khảo ngay: Quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp.

  Dịch vụ thành lập công ty tư vấn du học tại Nam Việt Luật

  Nam Việt Luật là nơi quy tụ đông đảo Luật sư, chuyên viên Luật chuyên nghiệp, có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, am hiểu về thủ tục, hồ sơ, trình tự thành lập công ty. Có khả năng tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ mọi vấn đề khi mở công ty cho bạn. Đặc biệt, nhằm giúp bạn nắm rõ những quy định trước khi thành lập công ty tư vấn du học, Nam Việt Luật chuyên tư vấn những vấn đề liên quan như:

  • Tư vấn trước khi thành lập công ty: Chọn tên công ty, ngành nghề kinh doanh, loại hình, chọn địa điểm, người đại diện theo pháp luật…;
  • Tư vấn chi tiết về điều kiện thành lập và các điều kiện cần đến giấy phép con có liên quan trước khi công ty đi vào hoạt động;
  • Tư vấn và Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép con cần thiết;
  • Tư vấn các bước làm thủ tục thành lập công ty tư vấn du học.
  • Các vấn đề cần quan tâm sau khi thành lập công ty: Tư vấn pháp luật về thuế; dịch vụ kế toán cũng như các vấn đề phát sinh khác…

  Đơn vị tư vấn thủ tục thành lập công ty tư vấn du học

  -----------------------------------------------------

  Trên đây là tư vấn của công ty Nam Việt Luật về điều kiện thành lập công ty tư vấn du học, thủ tục đăng ký thành lập công ty tư vấn du học dựa trên quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này chúng tôi sẽ không thể đáp ứng được hết những nhu cầu, thắc mắc của người xem - vì phạm vi lĩnh vực khá rộng. Để được tư vấn trực tiếp hơn hoặc thực hiện thủ tục này, hãy liên hệ Nam Việt Luật để được đội ngũ nhân viên giải đáp thắc mắc, gỡ rối những vấn đề bạn đang gặp phải nhé.

Thông báo
Gọi điện thoại