• Kinh nghiệm thành lập công ty thiết kế Website thành công

  • Thành lập công ty theo ngành nghề
  • 4 /5 của 2 đánh giá

  Trong nền kinh tế số trên toàn cầu, các ngành, nghề kinh doanh thông qua internet luôn thu hút nhà đầu tư bởi nhu cầu cao của xã hội cùng khoản lợi nhuận hấp dẫn. Việc quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp thông qua các website cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với sự phổ biến rộng rãi này, các ngành, nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế website được nhiều người đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, trong quá trình tư vấn cho các khách hàng, rất nhiều nhà đầu tư vẫn chưa biết điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập công ty để kinh doanh ngành nghề này. Do vậy, chúng tôi nhận thấy rằng, việc chia sẻ kinh nghiệm thành lập công ty thiết kế website thành công cho mọi người là điều rất cần thiết.

  Các website được phổ biến rộng rãi tại Việt Nam

  Từ kinh nghiệm của mình, Nam Việt Luật xin chia sẻ với khách hàng các nội dung chính yếu như sau:

  • Điều kiện - Kinh nghiệm thành lập công ty thiết kế website thành công
  • Thủ tục và Hồ sơ - kinh nghiệm thành lập công ty thiết kế website thành công
  • Kinh nghiệm thành lập công ty thiết kế website thành công
  • Dịch vụ kinh nghiệm thành lập công ty thiết kế website thành công tại Nam Việt Luật

  Để biết rõ hơn về các nội dung trên, bạn có thể dõi theo phần tư vấn chi tiết cùng Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật dưới bài viết sau đây nhé!

  Bộ phận pháp lý Nam Việt Luật trả lời:

  Cơ sở pháp lý thành lập công ty thiết kế Website thành công

  • Luật Doanh nghiệp 2020
  • Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018; Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018
  • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

  Điều kiện thành lập công ty thiết kế website thành công

  Website hay trang thông tin điện tử được định nghĩa là hệ thống thông tin dùng để thiết một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet. Hiện nay, website (trang thông tin điện tử) được phân loại theo Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP:

  Điều 20. Phân loại trang thông tin điện tử

  Trang thông tin điện tử được phân loại như sau:

  1. Báo điện tử dưới hình thức trang thông tin điện tử.
  2. Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.
  3. Trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hợp.
  4. Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.
  5. Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, y tế, giáo dục và các lĩnh vực chuyên ngành khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.

  Công việc thiết kế website của các công ty thiết kế website là tạo ra một hay nhiều trang thông tin điện tử (thuộc một trong các loại nêu trên cho tổ chức, cá nhân để phục vụ cho mục đích của tổ chức, cá nhân đó. Mục đích có thể là để quảng bá sản phẩm, thương hiệu, chia sẻ thông tin,… Theo đó, Các công ty thiết kế website là đơn vị trực tiếp thiết lập website cho khách hàng. Do đó, bạn cần đáp ứng các điều kiện đặc thù do pháp luật quy định tại khoản 5 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 7 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP:

  5. Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội khi có đủ các Điều kiện sau đây:

  a) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

  b) Có tổ chức, nhân sự đáp ứng theo quy định tại Điều 23a Nghị định này;

  c) Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và đáp ứng quy định tại Điều 23b Nghị định này;

  d) Đáp ứng các Điều kiện về kỹ thuật theo quy định tại Điều 23c Nghị định này;
  đ) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và quản lý thông tin theo quy định tại Điều 23d Nghị định này.

  Điều 23a Nghị định 72/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP, quy định về điều kiện tổ chức, nhân sự đối với tổ chức thiết lập website tổng hợp như sau:

  Điều 23a. Điều kiện về tổ chức, nhân sự đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

  1. Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin.
  a) Có ít nhất 01 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ;
  b) Có bộ phận quản lý nội dung thông tin.

  2. Có ít nhất 01 nhân sự quản lý nội dung thông tin và 01 nhân sự quản lý kỹ thuật.

  Ngoài ra còn có các quy định khác cần tuân thủ & lưu ý như là:

  • Điều kiện về tên miền được quy định tại Điều 23b Nghị định số 72/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP; điểm a, điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP
  • Điều kiện về kỹ thuật theo khoản 1 Điều 23c, Nghị định 72/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP:
  • Điều kiện về quản lý nội dung thông tin website và khoản 1 Điều 23d Nghị định 72/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP:

  Điều 23d. Điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

  (Điều này được bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP)

  1. Điều kiện về quản lý thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp.
  a) Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;

  b) Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;

  c) Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 5 Nghị định này chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

  Chú ý các điều kiện để thành lập công ty thiết kế website thành công

  Thủ tục & Hồ sơ kinh nghiệm thành lập công ty thiết kế website thành công

  Khi đã chuẩn bị tốt những điều kiện để thành lập công ty thiết kế website, bạn có thể tham khảo những kinh nghiệm thành lập công ty thiết kế website thành công dưới đây để chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Hồ sơ và các bước thực hiện như sau:

  Giai đoạn 1: Thành lập công ty thiết kế website tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Để thực hiện giai đoạn này, bạn cần tiến hành theo các bước như sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  Hồ sơ đăng ký thành lập công ty thiết kế website bao gồm các thành phần sau:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên (trong trường hợp thành lập Công ty hợp danh, Công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc Danh sách cổ đông sáng lập (trong trường hợp thành lập Công ty cổ phần);
  • Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý cá nhân của người đại diện theo pháp luật, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập; giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên/cổ đông là tổ chức;
  • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp có sự tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Văn bản ủy quyền người đại diện thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty thiết kế website;
  • Các giấy tờ khác tùy từng trường hợp cụ thể.
  • Nếu bạn lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ đăng ký chỉ bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân.

  Bạn cần chú ý chuẩn bị đủ hồ sơ, giấy tờ theo danh sách trên. Bạn cũng cần lưu ý, Giấy tờ pháp lý cá nhân trong hồ sơ phải là bản sao được công chứng trong thời hạn 06 tháng trước ngày thực hiện thủ tục.

  Khi kê khai thông tin, bạn cũng cần lưu ý ghi chính xác, đầy đủ thông tin đăng ký. Thực tế cho thấy, rất nhiều trường hợp do nhầm lẫn hoặc thiếu hiểu biết dẫn đến kê khai sai/ thiếu thông tin nên bị cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo sửa đổi hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Bước 2: Nộp hồ sơ và Thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

  Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn cần nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi công ty của bạn dự định đặt trụ sở chính. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty thiết kế website.

  Hiện nay, tất cả các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đều được thực hiện thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Bạn chỉ cần truy cập vào website và thực hiện các bước theo hướng dẫn.

  Sau khi hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp được chấp thuận, thông tin về doanh nghiệp sẽ được công bố trong 30 ngày kể từ ngày được công khai.

  Nội dung công bố thực hiện theo Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm:

  Điều 32. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

  1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

  a) Ngành, nghề kinh doanh;

  b) Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).

  Bước 3: Công ty tiến hành khắc dấu cho doanh nghiệp

  Công ty liên hệ với đơn vị khắc dấu để khắc con dấu. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp có dấu ban hành; doanh nghiệp không phải thông báo về mẫu con dấu cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

  Bước 4: Thực hiện các công việc sau khi thành lập công ty thiết kế website thành công

  Kinh nghiệm thành lập công ty thiết kế website thành công cho thấy nhiều khách hàng thường không chú ý các công việc sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, dẫn đến thực hiện sai quy định, không hoạt động được trên thực tế. Để được chính thức hoạt động, công ty thiết kế website phải thực hiện thêm các công việc sau:

  • Treo bảng hiệu công ty: Công ty thiết kế website đặt làm bảng hiệu của công ty. Sau đó treo bảng hiệu tại trụ sở chính. Kích thước cũng như hình thức bảng hiệu sẽ do doanh nghiệp tự quyết định. Tuy nhiên, nội dung phải đảm bảo đầy đủ về tên công ty, địa chỉ, số điện thoại…
  • Đăng ký tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số

  Đăng ký tài khoản ngân hàng: Chủ công ty thiết kế website mang theo giấy đăng ký doanh nghiệp, con dấu và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân đến ngân hàng để đăng ký mở tài khoản giao dịch cho công ty.

  Mua chữ ký số điện tử: Công ty thiết kế website cần phải tiến hành đăng ký mua chữ ký số online để phục vụ mục đích đóng thuế cũng như nộp tờ khai thuế trực tuyến. Doanh nghiệp hãy yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế cho tài khoản ngân hàng của công ty. Kế toán của công ty sẽ dùng tài khoản chữ ký số đã mua để thực hiện đóng thuế online cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

  • Thuê hoặc sử dụng dịch vụ kế toán thuê: Nếu doanh nghiệp có điều kiện thì có thể thuê cho công ty một kế toán viên hoặc để giải quyết những vấn đề về sổ sách, quyết toán thuế cho công ty, doanh nghiệp có thể thuê dịch vụ kế toán của Nam Việt Luật để tiết kiệm chi phí.

  Tham khảo thêm: Dịch vụ báo cáo thuế

  • Góp vốn vào doanh nghiệp: Thời hạn góp vốn tối đa trong công ty là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bạn cùng các thành viên/ cổ đông khác (nếu có) phải góp đủ số vốn đã cam kết. Trường hợp không góp đủ vốn, doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính.

  Xem thêm: Quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp

  • Tiến hành thông báo phát hành hóa đơn: Doanh nghiệp thực hiện thông báo phát hành hóa đơn lên cơ quan quản lý có thẩm quyền, khi được cho phép thì tiến hành in, đặt in hóa đơn để sử dụng đúng mục đích. Hoặc doanh nghiệp có thể mua hóa đơn để sử dụng thay vì in.
  • Tiến hành kê khai và đóng thuế: Doanh nghiệp cần tiến hành kê khai và đóng thuế đầy đủ sau khi mở công ty thiết kế website. Các loại thuế cụ thể bao gồm:

  + Thuế thu nhập doanh nghiệp, đóng sau khi kết thúc năm tài chính.

  + Thuế giá trị gia tăng, đóng theo quý báo cáo của doanh nghiệp.

  + Thuế môn bài: Công ty thiết kế website phải đóng thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Đăng ký doanh nghiệp thiết kế website sẽ không quá khi có Nam Việt Luật giúp bạn

  Giai đoạn 2: Xin Giấy phép thiết lập website cho công ty thiết kế website

  Giai đoạn này chỉ áp dụng đối với các công ty thiết kế website có hoạt động kinh doanh thiết lập các website tổng hợp.

  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm các giấy tờ theo Điều 23đ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, được bổ sung bởi khoản 12 Điều 11 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, cụ thể:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
  • Bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập (hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận, giấy phép tương đương hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13); Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể).
   Quyết định thành lập hoặc Điều lệ hoạt động phải có chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp;
  • Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép, bao gồm các nội dung chính: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên Mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên Mục chính; phương án nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp…; thông tin địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam;
  • Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

  Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, công ty nộp hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu chính hoặc qua mạng Internet. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành xem xét hồ sơ và cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho công ty.

  Kinh nghiệm thành lập công ty thiết kế website thành công

  1. Kinh nghiệm chuẩn bị thủ tục khi đăng ký thành lập công ty thiết kế website

  Để mở công ty thiết kế website thành công, thì tốt nhất khi mở công ty, bạn cần lưu ý những kinh nghiệm hữu ích sau:

  Cách chọn ngành nghề  đăng ký kinh doanh

  – Để kinh doanh lĩnh vực thiết kế website thì doanh nghiệp cần đăng ký ngành nghề liên quan, như vậy mới thực hiện được mục đích kinh doanh của mình. (Tham khảo chi tiết: Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh).

  – Ngành nghề cùng mã ngành tương ứng doanh nghiệp có thể đăng ký kinh doanh là QUẢNG CÁO VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

  Ngành này gồm: Việc tạo ra những chiến dịch quảng cáo và sắp xếp các quảng cáo đó trên báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông khác cũng như việc thiết kế trình bày trên trang web. Cụ thể có thể đăng ký ngành nghề Quảng cáo (Mã ngành: 731 – 7310 – 73100): Nhóm này gồm: Việc cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng cáo (thông qua năng lực của tổ chức hoặc hợp đồng phụ), bao gồm tư vấn, dịch vụ sáng tạo, sản xuất các nguyên liệu cho quảng cáo, kế hoạch truyền thông, gồm:

  + Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo: Sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng bày, ô tô con và ôtô buýt…; quảng cáo trên không; phân phối các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo; cung cấp các chỗ trống quảng cáo trên bảng lớn; thiết kế vị trí và trình bày trên trang web;

  + Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khuếch trương quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực tuyến; tư vấn marketing.

  – Trường hợp công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề không yêu cầu điều kiện thì không cần đáp ứng điều kiện mà có thể trực tiếp hoạt động kinh doanh ngay sau khi có giấy phép.

  – Trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề yêu cầu điều kiện thì sẽ cần đáp ứng những điều kiện về vốn, về chứng chỉ hành nghề, về giấy phép… mới được đi vào kinh doanh. (Tham khảo ngay: Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu điều kiện).

  Chọn loại hình đăng ký doanh nghiệp sao cho phù hợp

  – Doanh nghiệp cần chọn loại hình công ty phù hợp với công ty thiết kế website của mình để có thể đăng ký kinh doanh. Mỗi loại hình đều có những đặc điểm riêng, thích hợp với từng điều kiện về vốn cũng như số lượng thành viên… của công ty. Do đó, doanh nghiệp hãy lưu ý và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

  – Một số loại hình công ty phổ biển hiện nay gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, công ty tư nhân, công ty cổ phần, công ty hợp danh. (Tham khảo thêm: Ưu điểm và nhược điểm các loại hình doanh nghiệp).

  Kinh nghiệm chọn người đại diện pháp luật

  – Doanh nghiệp phải chuẩn bị chọn một người phù hợp để làm người đại diện theo pháp luật cho công ty. Đây là người có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Do đó, cần chọn người có đủ năng lực, kinh nghiệm.

  – Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Người đại diện của công ty thiết kế website có thể là giám đốc, chủ tịch, người quản lý… Tuy nhiên phải đảm bảo là người đảm nhận vai trò này cần tuần tuân thủ tốt những quy định chung về người đại diện.

  >> Tham khảo thêm: Quy định về người đại diện theo pháp luật

  Cách đặt tên cho công ty thiết kế website

  – Không được sử dụng từ ngữ, ký tự thiếu văn hóa trong tên. Cấm sử dụng tên lực lượng vũ trang, cơ quan quản lý có thẩm quyền của nhà nước để làm tên công ty. Tên của công ty thiết kế website phải đảm bảo những yêu cầu như không được trùng lặp, không được gây nhầm lẫn, không giống với bất cứ công ty nào đã đăng ký kinh doanh trước đó.

  – Tên công ty thiết kế website có thể viết bằng tiếng anh hoặc viết tắt. Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin về tên trước để tránh tình trạng tên không hợp lệ khi đăng ký kinh doanh.

  >>> Tham khảo chi tiết hơn: Cách đặt tên công ty

  Kinh nghiệm chọn nơi đặt địa chỉ công ty

  – Công ty thiết kế website cần có địa chỉ hoạt động kinh doanh thì mới được phép đăng ký kinh doanh. Địa chỉ của công ty có thể đặt ở nhà riêng có địa chỉ rõ ràng, cụ thể, bạn có thể tận dụng nhà của người thân, bạn bè.

  – Tuy nhiên, không được đặt công ty ở khu chung cư hay tập thể phục vụ mục đích để ở. Địa chỉ công ty phải nằm trong lãnh thổ Việt Nam và cấm sử dụng địa chỉ giả. (Tham khảo thêm: Cách đặt địa chỉ công ty).

  Kinh nghiệm kê khai vốn điều lệ hợp lý

  – Doanh nghiệp cần lưu ý là phải chuẩn bị đủ vốn tối thiểu. Vốn tối thiểu này sẽ tùy thuộc vào điều kiện tài chính hay vốn góp của từng doanh nghiệp, hơn nữa, một số trường hợp còn phụ thuộc vào quy định về vốn của từng ngành nghề. (Tham khảo ngay: Vốn tối thiểu khi thành lập công ty là bao nhiêu?).

  – Khi mở doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thiết kế website thì kinh nghiệm thành lập công ty thiết kế website mà bạn cần lưu ý đó là việc cần kê khai vốn điều lệ phù hợp theo khả năng hoặc quy định mỗi ngành nghề sẽ kinh doanh:

  + Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề không có yêu cầu về vốn thì có thể tiến hành kê khai vốn điều lệ tùy ý, tức là tùy vào khả năng tài chính hay mong muốn doanh nghiệp. Ví dụ, doanh nghiệp có thể kê khai vốn điều lệ ở mức 5 triệu đồng hoặc 5 tỷ đồng. Bởi vì pháp luật không có quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu hoặc tối đa trong trường hợp này. Tuy nhiên, doanh nghiệp đừng kê khai vốn điều lệ quá thấp, vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín công ty trong mắt khách hàng và đối tác. (Tham khảo thêm: Vốn điều lệ là gì?).

  + Nếu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề có yêu cầu về vốn, mà cụ thể là vốn pháp định thì sẽ cần đăng ký vốn điều lệ tối thiểu bằng hoặc hơn với mức vốn pháp định được quy định.(Tham khảo ngay: Danh sách ngành nghề yêu cầu vốn pháp định).

  2. Kinh nghiệm hoàn tất thủ tục sau khi thành lập công ty thiết kế website

  Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty dịch vụ thiết kế website cần hoàn tất các thủ tục dưới đây để đi vào hoạt động kinh doanh một cách bình thường. dưới đây là chi tiết kinh nghiệm thực hiện các thủ tục này:

  Kê  khai và đóng thuế lần đầu

  Doanh nghiệp cần tiến hành kê khai và đóng thuế đầy đủ sau khi mở công ty thiết kế website. Các loại thuế cụ thể bao gồm:

  – Thuế thu nhập doanh nghiệp, đóng sau khi kết thúc năm tài chính.

  – Thuế giá trị gia tăng, đóng theo quý báo cáo của doanh nghiệp.

  – Thuế môn bài, công ty thiết kế website phải đóng thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Mua chữ ký số điện tử để đóng thuế online

  – Doanh nghiệp cần phải tiến hành đăng ký mua chữ ký số online để phục vụ mục đích đóng thuế cũng như nộp tờ khai thuế trực tuyến, online. Doanh nghiệp hãy yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế cho tài khoản ngân hàng của công ty. Kế toán của công ty sẽ dùng tài khoản chữ ký số đã mua để thực hiện đóng thuế online cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

  Kinh nghiệm góp vốn vào công ty

  – Công ty thiết kế website có thể tiến hành góp vốn bằng tải sản, tiền Việt Nam, ngoại tệ hay bằng các tài sản sở hữu trí tuệ, bí quyết kinh doanh… được định giá phù hợp.

  – Thời hạn góp vốn tối đa trong công ty thiết kế website là 90 ngày kể từ ngày có giấy phép đăng ký doanh nghiệp. Các thành viên cổ đông phải góp đủ số vốn đã cam kết. Trường hợp không góp đủ vốn, doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ để tránh bị xử phạt hành chính.

  >>> Tham khảo ngay: Quy định về việc góp vốn trong doanh nghiệp

  Khắc và công bố con dấu của công ty

  – Công ty thiết kế website sẽ cần có con dấu riêng cho công ty mình. Do đó, doanh nghiệp phải nhanh chóng khắc con dấu sau khi có mã số thuế. Hình thức con dấu do doanh nghiệp quyết định, tuy nhiên phải đảm bảo có đủ những thông tin cần thiết về tên công ty cũng như mã số doanh nghiệp. Sau khi khắc con dấu, doanh nghiệp công bố mẫu dấu sẽ sử dụng công khai lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

  Kinh nghiệm thuê hoặc sử dụng dịch vụ kế toán

  – Nếu doanh nghiệp có điều kiện thì có thể thuê cho công ty một kế toán  viên. Hoặc để giải quyết những vấn đề về sổ sách, quyết toán thuế cho công ty, doanh nghiệp có thể thuê dịch vụ kế toán của Nam Việt Luật để tiết kiệm chi phí. (Tham khảo thêm: Dịch vụ thiết kế website trọn gói của Nam Việt Luật).

  Treo bảng hiệu và phát hành hóa đơn

  – Doanh nghiệp đặt làm bảng hiệu của công ty mình, sau đó treo bảng hiệu công ty để thuận tiện cho việc quản lý. Kích thước cũng như hình thức bảng hiệu sẽ do doanh nghiệp tự quyết định, tuy nhiên, nội dung phải đảm bảo đầy đủ về tên công ty, địa chỉ, số điện thoại…

  – Công ty thiết kế website thực hiện thông báo phát hành hóa đơn lên cơ quan quản lý có thẩm quyền, khi được cho phép thì tiến hành in, đặt in hóa đơn để sử dụng đúng mục đích. Hoặc doanh nghiệp có thể mua hóa đơn để sử dụng thay vì in.

  Kinh nghiệm đáp ứng các điều kiện kinh doanh

  Doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện cần thiết của ngành nghề, sau đó xin giấy phép để thiết lập các trang thông tin. Khi được cấp phép mới được đi vào hoạt động kinh doanh. Một số điều kiện cụ thể như:

  – Có đủ bộ máy nhân sự đảm nhận công việc thiết kế website.

  – Đã thực hiện việc đăng ký tên miền cho việc thiết lập các trang thông tin

  – Khả năng tài chính, tổ chức, kỹ thuật phù hợp với quy mô kinh doanh.

  – Có phương án để bảo vệ an toàn, an ninh thông tin.

  – Ngoài ra, còn một số điều kiện khác được quy định tại Thông tư số 09/2014/ TT-BTTTT.

  >>> Giấy phép có thời hạn tối đa 10 năm, nên doanh nghiệp cần lưu ý kỹ.

  Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

  – Thời hạn quy định để một doanh nghiệp tiến hành công bố nội dung đăng ký thông tin công ty là 30 ngày kể từ ngày có giấy phép thành lập công ty.  Cụ thể, doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm: Ngành, nghề kinh doanh; Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

  – Nếu không thực hiện đúng quy định về nội dung và thời hạn, doanh nghiệp thiết kế website sẽ bị xử phạt tùy vào mức độ vi phạm từ 1 triệu VNĐ – 2 triệu VNĐ.

  Kinh nghiệm đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty

  – Chủ công ty thiết kế website mang theo giấy đăng ký doanh nghiệp, con dấu và chứng minh nhân dân đến ngân hàng để đăng ký mở tài khoản giao dịch cho công ty. Sau đó, làm thủ tục báo cáo số tài khoản ngân hàng lên cho Sở Kế hoạch và đầu tư theo quy định.

  Dịch vụ kinh nghiệm thành lập công ty thiết kế website thành công tại Nam Việt Luật

  Nam Việt Luật là nơi quy tụ đội ngũ Luật sư, chuyên viên Luật vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm, am hiểu về thủ tục, hồ sơ, trình tự thành lập công ty. Có khả năng tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ mọi vấn đề khi mở công ty cho bạn. Đặc biệt, với kinh nghiệm thành lập công ty thiết kế website thành công cho rất nhiều khách hàng, Nam Việt Luật chuyên tư vấn những vấn đề liên quan nhằm giúp bạn nắm rõ những quy định trước khi thành lập công ty thiết kế website như:

  • Tư vấn trước khi thành lập công ty: Chọn tên công ty, ngành nghề kinh doanh, loại hình, chọn địa điểm, người đại diện theo pháp luật…;
  • Tư vấn chi tiết về điều kiện thành lập và các điều kiện cần đến giấy phép con có liên quan trước khi công ty đi vào hoạt động;
  • Tư vấn và Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép con cần thiết;
  • Tư vấn các bước làm thủ tục thành lập công ty thiết kế website thành công.
  • Các vấn đề cần quan tâm sau khi thành lập công ty: Tư vấn pháp luật về thuế; dịch vụ kế toán cũng như các vấn đề phát sinh khác…

  Đơn vị tư vấn nhiều kinh nghiệm thành lập công ty thiết kế website thành công

  -----------------------------------------------------

  Trên đây là tư vấn của công ty Nam Việt Luật về điều kiện tạo nên kinh nghiệm thành lập công ty thiết kế website thành công và thủ tục đăng ký thành lập công ty thiết kế website thành công dựa trên quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng, trong giới hạn bài viết này sẽ không thể thỏa mãn được hết những nhu cầu, thắc mắc của người xem. Để được tư vấn trực tiếp hơn hoặc có nhu cầu thực hiện thủ tục, bạn hãy liên hệ Nam Việt Luật để được đội ngũ Luật sư, nhân viên của Nam Việt Luật giải đáp thắc mắc, gỡ rối những vấn đề bạn đang gặp phải nhé.

Thông báo
Gọi điện thoại