• Kinh nghiệm thành lập công ty điện ảnh có vốn nước ngoài

  • Thành lập công ty theo ngành nghề
  • Main Nguyen Tác giả: Main Nguyen
   5 /5 của 1 đánh giá

  Cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, ngành điện ảnh là ngành ngày càng được chú trọng phát triển.  Nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia đầu tư vào thị trường Việt Nam với mong muốn có được nguồn thu lớn. Trước đây kinh doanh điện ảnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, sự ra đời của Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021 đã bỏ ngành nghề này ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì vậy có rất nhiều doanh nghiệp đã thành lập công ty điện ảnh vốn nước ngoài để hoạt động kinh doanh lĩnh vực này. Hãy cùng Nam Việt Luật tìm hiểu điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh vốn nước ngoài là gì? Thủ tục mở công ty điện ảnh vốn nước ngoài quy định ra sao thông qua bài viết sau đây nhé!

  I/ Điều kiện thành lập công ty điện ảnh vốn nước ngoài:

  Ngành nghề kinh doanh điện ảnh đã được bãi bỏ khỏi danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 khi chính thức có hiệu lực Luật đầu tư 2020. Như vậy để mở công ty điện ảnh vốn nước ngoài, doanh nghiệp không còn phải đáp ứng những điều kiện về vốn pháp định hay điều kiện tiêu chuẩn về giám đốc hay phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim như trước đây. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 13 Luật Điện ảnh của Văn phòng quốc hội ban hành ngày 15 tháng 07 năm 2020 thì để mở công ty điện ảnh vốn nước ngoài thực hiện dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hình thức liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam với tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 51% vốn điều lệ.

  thành lập công ty điện ảnh có vốn nước ngoài

                           thành lập công ty điện ảnh có vốn nước ngoài

  – Công ty để có thể thực hiện hoạt động thì phải đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp, liên quan đến hoạt động . Phải thực hiện tra cứu mã ngành nghề để có thể đăng ký kinh doanh.

  >> Tham khảo chi tiết: Danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh

  Doanh nghiệp điện ảnh bắt buộc phải đăng ký ngành nghề liên quan, phù hợp với linh vực điện ảnh. Cụ thể, doanh nghiệp có thể đăng ký một sô ngành nghề như:

  + Mã ngành 5913: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

  + Mã ngành 5911: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.(Hoạt động sản xuất phim điện ảnh có điều kiện)

  – Ngoài ra, doanh nghiệp khi chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh phải lưu ý là nếu chọn ngành nghề không yêu cầu điều kiện thì có thể đi vào hoạt động kinh doanh ngay sau khi thành lập công ty mà không phải chuẩn bị những điều kiện liên quan hay xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Nếu chọn ngành nghề yêu cầu điều kiện thì phải tiến hành đảm bảo các yêu cầu cần thiết, tiếp đó, tiến hành xin giấy phép kinh doanh rồi mới được đi vào hoạt động kinh doanh.

  >> Tham khảo ngay: Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu điều kiện

  II/ Thủ tục thành lập công ty điện ảnh vốn nước ngoài:

  Để mở công ty điện ảnh vốn nước ngoài, có thể thực hiện dưới hình thức liên doanh tức là thực hiện thông qua một trong hai hình thức là thành lập công ty điện ảnh vốn nước ngoài tại Việt Nam trực tiếp hoặc nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký Góp vốn/ mua cổ phần/ phần vốn góp vào một công ty điện ảnh tại Việt Nam. Chi tiết, quý khách hàng có thể tham khảo dưới đây:

  Cách 1: Thành lập công ty điện ảnh vốn nước ngoài tại Việt Nam trực tiếp

  Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư điện ảnh

  – Hồ sơ bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư điện ảnh theo mẫu có sẵn;
  2. Đề xuất dự án đầu tư trong đó nêu rõ các thông tin về dự án đầu tư theo mẫu có sẵn;
  3. Giấy tờ chứng minh địa điểm đặt trụ sở để mở công ty điện ảnh vốn nước ngoài tại Việt Nam là hợp pháp như Hợp đồng thuê văn phòng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở của bên cho thuê….

  Nếu nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân thì cung cấp thêm các giấy tờ sau:

  1. Bản sao y công chứng còn hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; 
  2. Bản sao kê số dư tài khoản ngân hàng có xác nhận tương ứng với số vốn đầu tư được đăng ký trong bản đề xuất thành lập công ty điện ảnh vốn nước ngoài tại Việt Nam;

  Nếu nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức thì cung cấp thêm các tài liệu sau:

  1. Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự công chứng bản dịch Giấy tờ tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
  2. Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự công chứng bản dịch giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài như: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính….
  3. Văn bản giải trình về việc sử dụng công nghệ đối với trường hợp đặc biệt là dự án  sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao.

  – Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính của công ty.

  – Thời gian xử lý: 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ như liệt kê tại mục trên, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty điện ảnh vốn nước ngoài . Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho công ty điện ảnh vốn nước ngoài.

  Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

  – Hồ sơ mở công ty điện ảnh vốn nước ngoài bao gồm:

  1. Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty điện ảnh vốn nước ngoài theo mẫu có sẵn;
  2. Điều lệ công ty điện ảnh vốn nước ngoài có ghi mã ngành nghề công ty điện ảnh vốn nước ngoài;
  3. Danh sách thành viên góp vốn nếu mở công ty điện ảnh vốn nước ngoài loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách cổ đông sáng lập nếu mở công ty điện ảnh vốn nước ngoài loại hình công ty cổ phần;
  4. Bản sao y công chứng còn hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác còn hiệu lực của tất cả thành viên mở công ty điện ảnh vốn nước ngoài là cá nhân; Bản sao y công chứng còn hạn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tất cả thành viên mở công ty điện ảnh vốn nước ngoài là tổ chức đi kèm với Bản sao y công chứng hộ chiếu còn hiệu lực hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức đó;
  5. Văn bản ủy quyền nếu doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ;
  6. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp cho công ty điện ảnh vốn nước ngoài  ở bước 1 

  – Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi dự định thành lập công ty điện ảnh vốn nước ngoài.

  – Thời hạn phản hồi: 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

  Bước 3: Thực hiện công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu và thông báo mẫu con dấu cho công ty điện ảnh vốn nước ngoài

  Bước tiếp theo sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là công ty điện ảnh vốn nước ngoài phải thông báo công khai thông tin doanh nghiệp mình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong khoảng thời gian 30 ngày và nộp lệ phí theo đúng quy định.

  Sau đó, công ty điện ảnh vốn nước ngoài tự quyết con dấu về số lượng và hình thức và liên hệ đơn vị khắc dấu để khắc con dấu tròn. Công ty điện ảnh vốn nước ngoài thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu tròn cho Sở Kế hoạch và đầu tư theo đúng quy định trước khi bắt đầu sử dụng. Sau khi nhận được thông báo về mẫu con dấu tròn, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi Giấy biên nhận và đăng tải thông báo mẫu con dấu của công ty điện ảnh vốn nước ngoài lên Cổng thông tin quốc gia.

  Cách 2: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký Góp vốn/ mua cổ phần/ phần vốn góp vào một công ty điện ảnh tại Việt Nam 

  – Nhà đầu tư tiết kiệm được thời gian, chi phí mà những yêu cầu lại đơn giản hơn so với cách 1 là đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. mà chỉ cần đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, theo quy định Điều 13 Luật Điện ảnh của Văn phòng quốc hội ban hành ngày 15 tháng 07 năm 2020 thì nhà đầu tư nước ngoài chỉ được góp vốn tối ta là 51% vốn điều lệ để thành lập công ty điện ảnh vốn nước ngoài

  Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/ phần vốn góp vào công ty điện ảnh 100% vốn Việt Nam.

  Trong trường hợp chưa có công ty điện ảnh 100% vốn Việt Nam thi nhà đầu tư sẽ tiến hành thêm 1 bước là mở công ty điện ảnh 100% vốn Việt Nam rồi thực hiện bước này

  Hồ sơ thành lập công ty điện ảnh vốn nước ngoài bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/ phần vốn góp vào công ty điện ảnh 100% vốn Việt Nam trong đó thể hiện đầy đủ thông tin của nhà đầu tư nước ngoài và tỷ lệ góp vốn của các nhà đầu tư đáp ứng quy định của pháp luật;
  2. Bản sao y công chứng còn hạn chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với nhà đầu tư nước ngoài góp vốn thành lập công ty điện ảnh vốn nước ngoài là cá nhân; bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy tờ xác nhận tư cách pháp nhân đối với nhà đầu tư thành lập công ty điện ảnh vốn nước ngoài là tổ chức.

  – Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh nơi dự định mở công ty điện ảnh vốn nước ngoài.

  – Thời gian xử lý: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ được liệt kê ở trên và đáp ứng điều kiện tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty điện ảnh vốn nước ngoài thì sẽ được cấp văn bản chấp thuận góp vốn/ mua cổ phần/ phần vốn góp theo quy định. Nếu từ chối,  cơ quan đăng ký đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn/ cổ đông của công ty điện ảnh   

  Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục ở phòng đăng ký kinh doanh để thay đổi thông tin thành viên/cổ đông trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định.

  – Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh nơi dự định đặt trụ sở chính công ty.

  – Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc. 

  >>> Quý khách hàng có thể tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói của Nam Việt Luật

   

  Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết “Kinh nghiệm thành lập công ty điện ảnh có vốn nước ngoài” do công ty Nam Việt Luật chúng tôi biên soạn. Hãy liên hệ ngay với Nam Việt Luật để được hỗ trợ tư vấn về điều kiện thành lập công ty điện ảnh vốn nước ngoài hay thủ tục thành lập công ty điện ảnh vốn nước ngoài nếu quý vị vẫn còn thắc mắc nhé!

Thông báo
Gọi điện thoại