Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Khi thay đổi địa chỉ công ty chúng ta cần phải làm các thủ tục gì ? Cần chuẩn bị hồ sơ ra sao và thực hiện theo các bước trình tư như thế nào ? Để giúp các bạn hiểu rõ các vấn đề này công ty Nam Việt Luật mời các bạn theo dõi bài viết hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty được trình bày dưới đây.

Hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Để có thể hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty một cách rõ ràng trước tiên phải phân biệt các trường hợp thay đổi địa chỉ khác nhau mà thủ tục thực hiện cũng có sự khác nhau.

Các trường hợp thay đổi địa chỉ và thủ tục tương ứng

– Thay đổi địa chỉ cùng quận/huyện : công ty chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh.

– Đổi địa chỉ qua quận/huyện khác : phải thay đổi giấy phép kinh doanh trước rồi sau đó thực hiện thủ tục chuyển cơ quan thuế theo thứ tự ở Chi cục thuế quản lý cũ trước rồi đến Chi cục thuế quản lý mới.

– Chuyển đến tỉnh/thành phố khác : trước tiên phải thực hiện thủ tục bên Chi cục thuế quản lý cũ, rồi mới đăng ký thay đổi giấy phép ở tỉnh/thành phố chuyển đến. Khi có giấy phép mới thì mới thông báo cho Chi cục thuế quản lý mới.

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Trong các bước về hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty thì thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh phải thực hiện theo trình tự như sau :

1. Soạn thảo hồ sơ

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty sẽ gồm có:

– Thông báo thay đổi thông tin doanh nghiệp về thay đổi địa chỉ.

– Quyết định thay đổi địa chỉ công ty của :

+ Chủ sở hữu nếu là công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghệp tư nhân.

+ Hội đồng thành viên nếu là công ty TNHH 2 thành viên hoặc hợp danh.

+ Đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần

– Biên bản họp của :

+ Hội đồng thành viên nếu là công ty TNHH 2 thành viên hoặc hợp danh.

+ Đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần

– Các giấy tờ cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi địa chỉ công ty.

2. Nộp bộ hồ sơ

Nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố.

Tại đây chuyên viên sẽ xem xét hồ sơ và trả Biên nhận hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định.

3. Trả kết quả

Theo ngày hẹn trên Biên nhận hồ sơ công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh để nhận Giấy phép đăng ký doanh nghiệp mới.

Trường hợp nếu hồ sơ còn cần bổ sung, sửa đổi thì sẽ có văn bản trả lời và hướng dẫn để công ty thực hiện tiếp hồ sơ.

4. Khắc con dấu mới và thông báo thay đổi mẫu dấu

Nếu đổi địa chỉ công ty sang quận/huyện khác hoặc đổi địa chỉ sang tỉnh/thành khác thì mới có thể cần thay đổi con dấu của công ty.

Sau khi có dấu mới phải thông báo mẫu con dấu đã thay đổi cho Phòng đăng ký kinh doanh thì con dấu mới có hiệu lực pháp lý.

5. Đăng bố cáo thay đổi

Khi công ty đã thay đổi địa chỉ và được thay đổi giấy phép kinh doanh mới thì phải thực hiện đăng bố cáo thay đổi giấy phép kinh doanh.

Bước này hiện nay Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện cho doanh nghiệp bằng cách cập nhật thông tin thay đổi mới nhất lên trên Cổng thông tin về đăng ký kinh doanh của chính phủ.

Các thủ tục tại cơ quan thuế

Chi cục thuế quản lý cũ

Thông báo công ty đã chuyển trụ sở bằng cách nộp hồ sơ gồm có:

– Mẫu 08 của Thông tư 95/2016/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký thuế.

– Giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất ( bản sao).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ Chi cục thuế sẽ kiểm tra về tình trạng nộp thuế và các báo cáo thuế của công ty đã đầy đủ và đúng theo quy định thì mới cho phép công ty chuyển cơ quan thuế quản lý.

Và Chi cục thuế sẽ ra công văn “Thông báo người nộp thuế đã chuyển địa chỉ”

Chi cục thuế quản lý mới

Sau khi hoàn tất thủ tục bên Chi cục thuế quản lý cũ thì công ty chỉ cần nộp “Thông báo người nộp thuế đã chuyển địa chỉ” cho Chi cục thuế quản lý mới là hoàn thành thủ tục chuyển thuế.

>> Xem thêm Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty nước ngoài <<

Công ty Nam Việt Luật

Trên đây là các thủ tục cơ bản nhất trong bài viết hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty của Nam Việt Luật muốn gửi đến các bạn.

Nếu các bạn vẫn còn thắc mắc có thể liên hệ chúng tôi để nhận được sự trợ giúp từ các chuyên viên tư vấn của Nam Việt Luật.

Thông tin liện hệ các bạn có thể nhìn thấy bên dưới của trang web.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}