Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty mới nhất.

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Nam Viet Luat VN
  • Chuyên mục: Thông tin thành lập

I/ Những vấn đề cần phải biết khi tiến hành về thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp:

1/ Khi xác định về những loại hình của công ty/doanh nghiệp:

Có bốn loại hình của doanh nghiệp/công ty như sau:

** Doanh nghiệp/công ty tư nhân: là do 01 cá nhân đảm nhận trách nhiệm không thời hạn và làm chủ bằng tất cả tài sản cá nhân.

** Doanh nghiệp/công ty TN HH 01 thành viên (phổ biến): có thể do 01 tổ chức hay 01 cá nhân làm chủ và sẽ đảm nhận trách nhiệm có thời hạn chỉ trong phạm vi số vốn đã góp.

** Doanh nghiệp/Công ty TN HH 02 thành viên: sẽ bao gồm từ 02 cho tới 50 thành viên góp vốn (là tổ chức hoặc cá nhân) và đảm nhận trách nhiệm có thời hạn trong mức vốn đã góp.

** Công ty/doanh nghiệp cổ phần: bắt đầu từ 03 cá nhân hay tổ chức, mà không bị hạn chế đến mức tối đa số cổ đông đã góp vốn và đảm nhận trách nhiệm có thời hạn trong mức số vốn đã góp. Và ưu điểm của công ty/doanh nghiệp cổ phần chính là có thể tự phát hành được các cổ phiếu.

2/ Cách đặt tên cho công ty/doanh nghiệp:

Tên của công ty/doanh nghiệp khi viết bằng ngôn ngữ tiếng việt: bắt buộc yêu cầu là viết bằng ngôn ngữ tiếng việt, sẽ có kèm theo ký hiệu và chữ số tuy nhiên phải phát âm được, có ít nhất là 02 thành phần:

** Tên riêng và loại hình của công ty/doanh nghiệp: tên của công ty/doanh nghiệp khi viết bằng ngôn ngữ nước ngoài là tên phải được dịch theo tên của ngôn ngữ Tiếng Việt chuyển sang ngôn ngữ nước ngoài. Trong khi dịch tên riêng công ty/doanh nghiệp thì có thể giữ nguyên hay sẽ được dịch theo nghĩa tương đương qua ngôn ngữ nước ngoài.

** Chi tiết về tên viết tắt: là tên viết tắt bằng ngôn ngữ Tiếng Việt hay tên viết theo ngôn ngữ nước ngoài.

Chú ý: Tên không được đặt trùng nhau hoặc là tên dễ gây sự nhầm lẫn giữa các tên mà doanh nghiệp/công ty đã đăng ký.

3/ Lưu ý trong khi lựa chọn địa chỉ hoạt động kinh doanh công ty/doanh nghiệp:

Địa chỉ hoạt động kinh doanh của công ty/doanh nghiệp chính là nơi giao dịch, liên hệ của công ty/doanh nghiệp. Địa chỉ phải ở trong nước Việt Nam và địa chỉ được xác định bao gồm: tên phố(ngõ phố), số nhà hoặc tên thị trấn, phường, xã, quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc thành phố, tỉnh thuộc sự quản lý của trung ương.

Chú ý: Là không nên chọn địa chỉ nơi căn hộ, chung cư, khu DC hoặc tòa nhà vì khi muốn đăng ký cần có các giấy tờ xác nhận nơi đó không được dùng để ở và sẽ dùng làm khu cho văn phòng, cần phải có quyết định của chủ đầu tư nên điều này rất mất thời gian và phức tạp.

4/ Đối với ngành/nghề kinh doanh:

Tất cả những ngành nghề dự định hoạt động kinh doanh và các ngành nghề có liên quan và có trong tương lai sẽ dự định hoạt động thì cần chuẩn bị thật kỹ bởi vì số lượng các ngành nghề không bị hạn chế. Nên chọn ra 1 ngành chính trong danh sách các ngành nghề hoạt động kinh doanh.

5/ Đăng ký vốn điều lệ của công ty/doanh nghiệp:

Đây là vốn do công ty/doanh nghiệp sẽ tự đăng ký và không cần phải chứng minh bằng tài khoản, tiền mặt hay dưới bất kỳ hình thức nào khác, sẽ không quy định đến số vốn tối đa và tối thiểu trừ trường hợp các ngành nghề hoạt động kinh doanh có yêu cầu về vốn pháp định.

Thí dụ: đối với ngành kinh doanh về bất động sản thì vốn phải có ít nhất 20 tỷ trở lên. Theo nội dung của Thông tư số 42/2003/TT-BTC của Bộ tài chính đã quy định: bắt đầu từ năm 2017 các công ty/doanh nghiệp nộp thuế MB sẽ căn cứ vào vốn điều lệ như sau: Nếu từ 10 tỷ đồng trở lên: thì thuế MB sẽ là 03 triệu đồng / 01 năm và từ 10 tỷ đổ xuống sẽ là 02 triệu / 01 năm.

6/ Người đứng ra đại diện pháp luật:

Người quản lý trực tiếp và điều hành mọi hoạt động kinh doanh cảu công ty/doanh nghiệp, là người đại diện cho công ty/doanh nghiệp khi ký kết giấy tờ, làm việc và tiến hành với các tổ chức khác, cá nhân hoặc các cơ quan nhà nước. Người đứng ra đại diện pháp luật sẽ có chức danh là Chủ tịch HĐ quản trị, Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc, Chủ tịch HĐ thành viên.

Người đại diện sẽ có các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

** Là người phải có năng lực và hành vi dân sự, không thuộc những đối tượng hay thành phần bị cấm quản lý và thành lập công ty/doanh nghiệp.

** Là cổ đông, thành viên của công ty/doanh nghiệp có góp vốn hoặc cổ phần được Nhà nước giữ trên 50% của vốn điều lệ và yêu cầu không được cử cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, anh chị em ruột, con đẻ con nuôi của người quản lý và của người mà có thẩm quyền để bổ nhiệm người quản lý của công ty/doanh nghiệp đứng ra làm người đại diện theo sự ủy quyền của công ty/doanh nghiệp khác (căn cứ vào Luật công ty/doanh nghiệp 2014, khoản 05, điều 15)

II/ Nội dung hồ sơ khi tiến hành thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp từ tháng 01/2019 sẽ bao gồm:

** Soạn nội dung điều lệ của công ty/doanh nghiệp (soạn theo mẫu điều lệ sẵn có)

** Giấy đề nghị đăng ký của công ty/doanh nghiệp

** Với các công ty/doanh nghiệp TN HH từ 02 thành viên phải có kèm theo danh sách của các thành viên và đối với các công ty/doanh nghiệp cổ phần thì cần có danh sách của các cổ đông sáng lập.

** Giấy ủy quyền cho người đi xử lý (điều kiện nếu đại diện pháp luật không nộp hồ sơ được)

** Khi kèm theo danh sách cần phải có đầy đủ các giầy tờ sau: bản sao có công chứng không vượt quá 03 tháng của CMND, hộ chiếu hay căn cước công dân và còn hiệu lực của các đại diện pháp luật, thành viên và người được ủy quyền đi nộp hồ sơ. Ngoài ra, cần chuẩn bị thêm bìa hồ sơ &  mục lục hồ sơ.

III/ Thời gian xử lý hồ sơ, lệ phí và nơi nộp hồ sơ:

Thông tin về lệ phí để nộp hồ sơ thành lập công ty/doanh nghiệp là 200.000 vnđ. Chi phí để đăng công bố về việc thành lập công ty/doanh nghiệp là  300.000vnđ, lệ phí khắc dấu tròn pháp lý 450.000vnđ.

Các công ty/doanh nghiệp tới 01 bộ nộp hồ sơ về thành lập công ty/doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Thời gian để xử lý hồ sơ thành lập công ty/doanh nghiệp tối đa là 03 ngày làm việc. Với điều kiện hồ sơ hợp lệ thì sau 03 ngày làm việc sẽ đươc cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty/doanh nghiệp, còn nếu hồ sơ không hợp lệ thì Sở KHĐT sẽ đưa ra thông báo cho việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký của công ty/doanh nghiệp.

IV/ Nhược điểm và ưu điểm trong việc thành lập công ty/doanh nghiệp

** Nhược điểm:

Các công ty/doanh nghiệp cần phải làm sổ sách về kế toán, làm báo cáo thuế, đóng thuế hàng quý, thuế MB thường niên theo quy định của luật pháp.

Cần phải thực hiện đầy đủ và chấp hành những quy định của luật công ty/doanh nghiệp.

** Ưu điểm:

Sẽ xuất được hóa đơn GTGT (hóa đơn đỏ) cho khách hàng trong khi các hộ kinh doanh không có. Nếu đối với viêc đăng kí của hộ kinh doanh thì khi thành lập doanh nghiệp/công ty sẽ có được quy mô rộng hơn về ngành nghề, địa điểm kinh doanh, vốn và sẽ được phép về xuất, nhập khẩu.

Về số lượng lao động sẽ không bị giới hạn trong khi với các hộ kinh doanh thì quy định không được quá giới hạn là 10 người. Các công ty/doanh nghiệp đảm nhận trách nhiệm có thời hạn trong phạm vi của vốn góp vào công ty/doanh nghiệp (ngoại trừ các công ty/doanh nghiệp tư nhân đảm nhận trách nhiệm vô thời hạn)

V/ Sau đây là một số lưu ý khi tiến hành về thủ tục khi thành lập doanh nghiệp/công ty:

** Khi tiến hành soạn hồ sơ thành lập cần phải cập nhật đầy đủ các thông tin địa chỉ hiện tại, địa chỉ thường trú của cổ đông, đại diện pháp luật và thành viên của công ty/doanh nghiệp đủ 04 cấp: tên đường, số nhà, hoặc thôn, xóm. Phường, thị trấn, xã. Thị xã, huyện, quận. Thành phố và các tỉnh.

** Trong 1 số trường hợp thì Sở Kế hoạch và đầu tư đưa ra các ra thông báo điều chỉnh, bổ sung hồ sơ của công ty/doanh nghiệp với lý do như sau: Tên của công ty/doanh nghiệp bị trùng, gây sự nhầm lẫn, địa chỉ không được đăng kí hoặc địa chỉ không có thực , việc điều chỉnh lại chi tiết của các ngành nghề.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

]}