Hợp đồng, giao dịch của công ty tnhh 1 tv và người liên quan

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan trong công ty TNHH một thành viên.

Các bạn đã biết quy định về hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan trong công ty TNHH một thành viên hay chưa? Hợp đồng, giao dịch nào phải được thông qua bởi cấp quản lý của công ty?  Điều kiện để các hợp đồng, giao dịch này được thông qua là gì? Thời gian mà các cấp quản lý phải thông qua hợp đồng, giao dịch kể từ ngày nhận thông báo là bao lâu? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên một cách chi tiết.

I/ Hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan trong công ty TNHH 1 TV

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, công ty cần phải tổ chức cơ cấu quản lý tùy theo chủ sở hữu. Trong cơ cấu quản lý sẽ có các cấp quản lý như Hội đồng thành viên hay Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Quá trình công ty hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên sẽ cần ký kết hợp đồng kinh tế, thực hiện các giao dịch. Các hợp đồng, giao dịch có thể là giữa công ty với đối tác, với khách hàng nhưng cũng có thể giữa công ty với chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên và những người có liên quan.

Trong trường hợp giao dịch, hợp đồng giữa công ty với chủ sở hữu, các cấp quản lý và người có liên quan thì không thể ký kết, thực hiện như các hợp đồng giao dịch bình thường khác mà phải trải qua xem xét quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên và phải đủ các điều kiện mới được chấp thuận.

Cụ thể, đối với vấn đề hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan trong công ty TNHH một thành viên thì điều 86, trong Luật doanh nghiệp 2014 đã quy định rất rõ. Cụ thể như sau:

Điều 86. Hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan

1. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu với những người sau đây phải được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên xem xét quyết định:

a) Chủ sở hữu công ty và người có liên quan của chủ sở hữu công ty;

b) Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

c) Người có liên quan của những người quy định tại điểm b khoản này;

d) Người quản lý của chủ sở hữu công ty, người có thẩm quyền bổ nhiệm những người quản lý đó;

đ) Người có liên quan của những người quy định tại điểm d khoản này.

Người ký kết hợp đồng phải thông báo cho Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch đó.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo theo nguyên tắc đa số, mỗi người có một phiếu biểu quyết; người có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

3. Hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được chấp thuận khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Các bên ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch là những chủ thể pháp lý độc lập, có quyền, nghĩa vụ, tài sản và lợi ích riêng biệt;

b) Giá sử dụng trong hợp đồng hoặc giao dịch là giá thị trường tại thời điểm hợp đồng được ký kết hoặc giao dịch được thực hiện;

c) Chủ sở hữu công ty tuân thủ đúng nghĩa vụ quy định tại khoản 4 Điều 76 của Luật này.

4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật nếu được ký kết không đúng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, gây thiệt hại cho công ty. Người ký hợp đồng và người có liên quan là các bên của hợp đồng liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại phát sinh và hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

5. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu với chủ sở hữu công ty hoặc người có liên quan của chủ sở hữu công ty phải được ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng của công ty.

>>> Kết luận:

– Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức thì các hợp đồng, giao dịch phải được thông qua Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên là các hợp đồng, giao dịch liên quan đến những đối tượng gồm : chủ sở hữu công ty; thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên; người quản lý của chủ sở hữu công ty, người có thẩm quyền bổ nhiệm những người quản lý đó; và những người liên quan đến các đối tượng này.

– Hợp đồng, giao dịch trên được chấp thuận khi có đủ các điều kiện :

+ Các bên ký kết hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch là những chủ thể pháp lý độc lập, có quyền, nghĩa vụ, tài sản và lợi ích riêng biệt.

+ Giá sử dụng trong hợp đồng hoặc giao dịch là giá thị trường tại thời điểm hợp đồng được ký kết hoặc giao dịch được thực hiện.

+  Chủ sở hữu công ty phải tuân theo quy định nghĩa vụ của Chủ sở hữu công ty.

– Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo theo nguyên tắc đa số, mỗi người có một phiếu biểu quyết; người có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

– Tất cả các hợp đồng, giao dịch ký kết, thực hiện không đúng các quy định trên thì đều vô hiệu và xử lý theo pháp luật liên quan. Người ký hợp đồng và người có liên quan phải chịu trách nhiệm và đền bù thiệt hại.

– Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân thì hợp đồng giữa công ty với chủ sở hữu hoặc người có liên quan của chủ sở hữu công ty phải được ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng của công ty.

II/ Nhận tư vấn CHI TIẾT – MIỄN PHÍ tại Nam Việt Luật

Để nhận tư vấn miễn phí, chi tiết, chuyên sâu hơn về các quy định liên quan đến hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan trong công ty TNHH 1 TV bạn có thể liên hệ đến Nam Việt Luật.

– Nam Việt Luật quy tụ đội ngũ chuyên viên, luật sư được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, am hiểu về luật có khả năng tư vấn chi tiết những vấn đề liên quan một cách chi tiết cho bạn.

– Không chỉ tư vấn chi tiết mà Nam Việt Luật còn tư vấn tận tình miễn phí 100%, giúp doanh nghiệp năm rõ những quyền và nghĩa vụ của mình. Từ đó có thể quản lý công ty tốt nhất.

Hy vọng những chia sẻ về quy định cụ thể về hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan trong công ty TNHH 1 TV trên đây sẽ hữu ích với bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ đến Nam Việt Luật để nhận tư vấn chi tiết hơn. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tận tình.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua