Hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh mới nhất

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh mới nhất

 • 13/06/2020
 • Bởi: namvietluat.vn
 • Chuyên mục: Thông tin ngành nghề

Bạn đang muốn làm hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp để đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh đồng thời mở rộng, phát triển lĩnh vực hoạt động.

Căn cứ vào chiến lược hoạt động của mình, doanh nghiệp có thể sử dụng phương pháp bổ sung hoặc rút bỏ ngành nghề kinh doanh trong Giấy đăng ký doanh nghiệp đã được cấp.

Hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh

bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh

 

 

Theo Điều 34 trong Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định về đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, hồ sơ đăng ký như sau:

 • Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. Nội dung của thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm:
  • Tên doanh nghiệp, mã số thuế hoặc mã số doanh nghiệp, số đăng ký kinh doanh
  • Ngành nghề đăng ký bổ sung cho doanh nghiệp
  • Họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật
  • Nếu như doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định thì cần phải cấp thêm văn bản xác nhận vốn pháp định do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  • Nếu như doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh cần có chứng chỉ hành nghề thì doanh nghiệp phải cấp có thêm bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của các cá nhân theo đúng quy định của pháp luật chuyên ngành.
 • Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên và có chữ ký của chủ tịch HĐQT.
 • Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên và có chữ ký của chủ tich HĐQT. Trong quyết định và biên bản họp cần phải nêu rõ ngành nghề được bổ sung thêm trong Điều lệ công ty.
 • Nếu như doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định thì khi làm hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh thì phải nộp thêm văn bản xác nhận vốn pháp định.
 • Nếu như doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì khi làm hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ phải cấp thêm bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề, chứng minh thư nhân dân của người có chứng chỉ hành nghề đó.
 • Bản chính giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký thuế.

Các bước xin bổ sung ngành nghề kinh doanh

 • Bước 1: doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh đã nêu trên
 • Bước 2: doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Bước 3: phòng đăng ký kinh doanh tiến hành kiểm tra hồ sơ và giải quyết hồ sơ
 • Bước 4: doanh nghiệp đến nhận kết quả giải quyết hồ sơ theo ngày tháng trên giấy biên nhận.

Với những thông tin mà Nam Việt Luật cung cấp về hồ sơ xin bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên, hy vọng bạn sẽ có thể chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác nhất.

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua