Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

Doanh nghiệp bạn đang muốn thay đổi vốn điều lệ? Bạn là người đại diện theo pháp luật của công ty và bạn không biết phải chuẩn bị hồ sơ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp như thế  nào? Đừng bỏ qua bài tư vấn dưới đây của Nam Việt Luật nhé!

Hồ sơ tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Nếu Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ thì hồ sơ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp gồm:

 • Thông báo thay đổivốn điều lệ;
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ ;
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền kèm bản photo chứng minh nhân dân của người đi nộp hồ sơ.

Nếu Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán thì hồ sơ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo tăng vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán, nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền và bản photo chứng minh nhân dân của người đi nộp hồ sơ.

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Đối với việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên thì hồ sơ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp gồm:

 • Thông báo tăng vốn điều lệ công ty;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc tăng vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền và bản photo chứng minh nhân dân của người đi nộp hồ sơ.

Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp trong trường hợp này bao gồm:

 • Thông báo tăng vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Quyết định của hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên về việc tăng vốn điều lệ;
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của thành viên mới là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu thành viên mới là tổ chức; Thẻ căn cước công dân của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền và bản photo chứng minh nhân dân của người đi nộp hồ sơ.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ doanh nghiệp

Giảm vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp trong trường hợp này bao gồm:

 • Thông báo giảm vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Quyết định của hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên về việc giảm vốn điều lệ;
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân bản photo của người đi nộp hồ sơ.

Giảm vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp trong trường hợp này bao gồm:

 • Thông báo giảm vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc giảm vốn điều lệ doanh nghiệp;
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân bản photo của người đi nộp hồ sơ.

Giảm Vốn Công ty cổ phần

 • Thông báo giảm vốn điều lệ;
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ;
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ;
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân bản photo của người đi nộp hồ sơ.

Hy vọng với các thông tin trên đây giúp bạn có thể tự chuẩn bị hồ sơ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp đầy đủ và hợp lệ!

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !