Hồ sơ thay đổi tên công ty mới nhất.

Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Hồ sơ thay đổi tên công ty mới nhất.

  • 13/06/2020
  • Bởi: namvietluat.vn
  • Chuyên mục: Thay đổi tên, Thông tin tên doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật thì tên công ty chính là 01 phần bắt buộc của pháp nhân là doanh nghiệp. Do đó khi mà công ty có nhu cầu muốn thực hiện thay đổi tên của doanh nghiệp thì công ty sẽ cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ giấy tờ và theo đúng quy định của pháp luật.

Nhằm để tránh được các khó khăn của những công ty đang trong quá trình tiến hành chuẩn bị bộ hồ sơ thì nội dung của bài viết mà Công ty Nam Việt Luật nêu ra sau đây sẽ góp phần nào vào việc hỗ trợ công ty thực hiện đúng quy định, bên cạnh đó cũng để bảo đảm quá trình thực hiện thay đổi tên của công ty được hiệu quả nhất.

Trước khi tiến hành đổi tên thì các công ty cần phải kiểm tra về tên công ty của mình đang dự kiến thực hiện thay đổi là có gây ra sự nhầm lẫn hay bị trùng lặp so với tên của công ty khác mà đã được đăng ký ở trong phạm vi của toàn quốc hay chưa? Nội dung kiểm tra gồm có tên viết tắt, tên tiếng anh, tên công ty mới.

I/ Thành phần bộ hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần gồm có:

+ Bản quyết định từ HĐ quản trị trong công ty cổ phần.

+ Bản thông báo của việc thay đổi nội dung thông tin trong đăng ký kinh doanh.

+ Bản thông báo của việc cập nhật về số điện thoại (sẽ bắt buộc trong trường hợp khi đăng ký vào lần đầu tiên).

+ Biên bản cuộc họp từ HĐ quản trị trong công ty cổ phần.

+ Giấy tờ ủy quyền.

+ Bản thông báo của mẫu dấu.

II/ Thành phần hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH có 02 thành viên trở lên gồm có:

+ Bản quyết định từ HĐ thành viên trong công ty TNHH 02 thành viên trở lên.

+ Bản thông báo của việc thay đổi nội dung thông tin trong đăng ký kinh doanh.

+ Bản thông báo của việc cập nhật về số điện thoại (sẽ bắt buộc trong trường hợp khi đăng ký vào lần đầu tiên).

+ Biên bản cuộc họp từ HĐ thành viên trong công ty TNHH 02 thành viên trở lên.

+ Giấy tờ ủy quyền.

+ Bản thông báo của mẫu dấu.

III/ Thành phần hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH MTV gồm có:

+ Bản quyết định từ chủ sở hữu của công ty TNHH MTV.

+ Bản thông báo của việc thay đổi nội dung thông tin trong đăng ký kinh doanh.

+ Giấy tờ ủy quyền.

+ Bản thông báo của mẫu dấu.

+ Bản thông báo của việc cập nhật về số điện thoại (sẽ bắt buộc trong trường hợp khi đăng ký vào lần đầu tiên).

Khi bộ hồ sơ đã được hoàn thành thì sẽ tiến hành nộp đến Sở KH và Đầu tư trong thời gian là sau 03 ngày làm việc , tên công ty sẽ được thay đổi và sau đó sẽ tiến hành việc đăng lại nội dung thông báo của mẫu con dấu mới.

Khi đã có giấy phép kinh doanh mới và đã thực hiện thay đổi xong tên công ty ở Sở KH và Đầu tư thì sẽ thực hiện làm mẫu số 08 nhằm tiến hành cập nhập nội dung thông tin đến Chi cục thuế ở nơi mà đã đăng ký kinh doanh, trong khi thực hiện nộp cần phải kèm theo bảng photo của giấy phép kinh doanh.

IV/ Những điều cần chú ý khi làm hồ sơ thay đổi tên công ty:

_ Bản quyết định và nội dung của biên bản cuộc họp cần phải có ghi rõ ràng các nội dung đã được thay đổi ở trong điều lệ của doanh nghiệp.
_ Về số lượng của bộ hồ sơ cần phải thực hiện nộp là 01 bộ, thời gian được quy định là trong vòng 10 ngày làm việc, tính từ ngày đưa ra quyết định thực hiện đổi tên công ty.
_ Những trường hợp khi gặp phải lỗi thường hay bị trả hồ sơ về như sau:

+ Khi có 01 số tên của công ty đang ở trong quá trình thực hiện giải thể mà mình không có thể kiểm tra được một cách chính xác, vì vậy trong khi thực hiện kiểm tra tên công ty có thể nhận được kết quả là không bị trùng, tuy nhiên khi tiến hành nộp đến sở KH và đầu tư thì lại không cho phép đổi tên vì những tên công ty đó đang ở trong quá trình thực hiện giải thể mà mình không có thể được đặt.

+ Đối với tên tiếng anh của công ty sẽ thường bị dịch sai và công ty nếu muốn được đặt tên đó bằng tiếng anh thì sẽ phải thực hiện chứng minh được là tên đó có ý nghĩa một cách tương ứng khi từ tiếng việt dịch sang tiếng anh.

_ Bên cạnh đó, vì tên công ty còn được thể hiện ở trên giấy tờ, hóa đơn, con dấu của công ty nên khi thực hiện thay đổi tên công ty thì doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện những thủ tục cụ thể sau:

+ Tiến hành làm lại biển và đặt ở tại trụ sở của doanh nghiệp.

+ Thực hiện thủ tục thay đổi con dấu pháp nhân.

+ Tiến hành các thủ tục có liên quan đến những đơn vị như là: bảo hiểm, ngân hàng.

+ Thực hiện gửi công văn đến cơ quan của thuế trong việc thay đổi nội dung trên hóa đơn của doanh nghiệp.

+ Tiến hành gửi công văn của việc thay đổi tên của doanh nghiệp đến những đối tác.

+ Thực hiện các thủ tục của việc thay đổi tên cho những giấy phép con mà doanh nghiệp đang sở hữu như là: Giấy CN bảo hộ nhãn hiệu/ Giấy phép hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, ….

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau