Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất.

Với tình hình kinh tế khủng hoảng hiện nay thì các doanh nghiệp/công ty muốn tồn tại được thì phải luôn vận động và cần thay đổi nhằm mục đích sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng và với thị trường kinh tế hiện nay. Khi doanh nghiệp/công ty và khách hàng thay đổi thì cũng đồng nghĩa đối với việc cần  phải tiến hành thay đổi giấy phép kinh doanh. Sau đây, Nam Việt Luật chúng tối sẽ hướng dẫn cho các khách hàng khi thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh thì cần phải làm thế nào cho đúng theo quy định:

I/ CÁC THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHI THAY ĐỔI ĐK KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP/CÔNG TY:

Thực hiện các nước hoàn thiện về hồ sơ trong thay đổi ĐK kinh doanh và thực hiện nộp lên Sở KH và đầu tư , sau đó sẽ được nhận giấy đăng ký kinh doanh mới.

* Thực hiện việc nộp đầy đủ nội dung của hồ sơ khi thay đổi giấy phép đến Sở KH và đầu tư

* Các khách hàng cần phải tiến hành làm bộ hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh dựa theo mẫu đang hiện hành và phải có đầy đủ chữ ký của Các cổ đông/thành viên/Đại diện của pháp luật.

* Trong thời hạn là 07 ngày thì Sở KH và đầu tư sẽ thực hiện việc cấp Giấy tờ được chứng nhận ĐK kinh doanh mới.

* Đại diện của pháp luật sẽ đến Sở KH và đầu tư để nhận Giấy tờ được chứng nhận ĐK kinh doanh mới sau thời gian là 07 ngày.

II/ HỒ SƠ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT GỒM CÓ:

* Nội dung của quyết định trong thay đổi về đại diện luật pháp của doanh nghiệp/công ty.

* Nội dung của thông báo trong thay đổi về đại diện luật pháp của doanh nghiệp/công ty.

* Cần có bản sao của hộ chiếu/CMND của người đứng ra đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/công ty.

* Bản gốc của Giấy tờ được chứng nhận ĐK kinh doanh doanh nghiệp/công ty.

* Nội dung của biên bản họp trong thay đổi về đại diện luật pháp của doanh nghiệp/công ty

III/ NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ THAY ĐỔI VỀ ĐỊA CHỈ CỦA TRỤ SỞ HOẠT ĐỘNG CHÍNH DOANH NGHIỆP/CÔNG TY GỒM CÓ:

* Nội dung của quyết định trọng việc chuyển đổi về địa chỉ của trụ sở hoạt động chính doanh nghiệp/công ty.

* Nội dung của thông báo của thay đổi về địa chỉ của trụ sở hoạt động chính doanh nghiệp/công ty.

* Cần có bản gốc của Giấy tờ được chứng nhận ĐK kinh doanh doanh nghiệp/công ty.

* Nội dung của biên bản họp đối với việc chuyển đổi về địa chỉ của trụ sở hoạt động chính doanh nghiệp/công ty

IV/ CHI TIẾT VỀ HỒ SƠ ĐỂ THAY ĐỔI CÁC CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN  TRONG DOANH NGHIỆP/CÔNG TY GỒM CÓ:

* Nội dung của quyết định trong thay đổi về các các cổ đông/thành viên trong doanh nghiệp/công ty.

* Nội dung của thông báo của thay đổi về các các cổ đông/thành viên trong doanh nghiệp/công ty.

* Cần có bản gốc của Giấy tờ được chứng nhận ĐK kinh doanh của doanh nghiệp/công ty.

* Nội dung của biên bản họp trong thay đổi về các các cổ đông/thành viên trong doanh nghiệp/công ty

* Nội dung về chứng nhận việc góp vốn của các các cổ đông/thành viên mới trong doanh nghiệp/công ty.

* Cần có bản sao của hộ chiếu/CMND của các các cổ đông/thành viên mới.

* Nội dung của danh sách về các các cổ đông/thành viên mới trong doanh nghiệp/công ty.

V/ NỘI DUNG TRONG HỒ SƠ VỀ VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TRONG DOANH NGHIỆP/CÔNG TY GỒM CÓ:

* Nội dung của quyết định thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp/công ty.

* Nội dung của thông báo của thay đổi về vốn điều lệ của doanh nghiệp/công ty.

* Nội dung của chứng nhận về việc góp vốn của các các cổ đông/thành viên trong doanh nghiệp/công ty.

* Cần có bản gốc của Giấy tờ được chứng nhận ĐK kinh doanh của doanh nghiệp/công ty.

* Nội dung của biên bản họp trong việc thay đổi vốn điều lệ trong doanh nghiệp/công ty.

VI/ NỘI DUNG TRONG HỒ SƠ KHI THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP/CÔNG TY GỒM CÓ:

* Nội dung của quyết định thay đổi ngành nghề hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp/công ty.

* Nội dung của thông báo của thay đổi về các ngành nghề hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp/công ty.

* Cần có các giấy tờ liên quan đến các ngành nghề hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp/công ty.

* Cần có bản gốc của Giấy tờ được chứng nhận ĐK kinh doanh của doanh nghiệp/công ty.

* Nội dung của biên bản họp trong việc thay đổi ngành nghề hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp/công ty.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]