Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư bao gồm những thành phần nào? Việc chuẩn bị hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư có phức tạp không? Bài viết này Nam Việt Luật xin tư vấn cho bạn!

Dự án đầu tư không phải xin cấp quyết đinh chủ trương đầu tư

Đối với trường hợp này, Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư bao gồm các thành phần sau:

 • Văn bản đề nghị thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án tính đến thời điểm điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án của nhà đầu tư;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối còn hiệu lực với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập bản sao hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao hộ chiếu, thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú của người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Đề xuất dự án bao gồm các nội dung: nhà đầu tư, quy mô, mục tiêu dự án, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, thời hạn, địa điểm, tiến độ đầu tư, nhu cầu sử dụng lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư;
 • Văn bản chứng minh tài chính: Bản sao Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính hoặc tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp thỏa thuận thuê địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Dự án đầu tư phải cấp quyết định chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp này bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập bản sao hoặc tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung cơ bản sau: thông tin nhà đầu tư, quy mô, mục tiêu dự án, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, thời hạn, địa điểm, tiến độ đầu tư, nhu cầu sử dụng lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư;
 • Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
 • Giải trình về việc sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.

Dự án đầu tư phải cấp quyết định chủ trương của Chính phủ

Đối với các dự án cần phải có quyết định chủ trương của chính phủ thì Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư gồm các thành phần sau:

 • Hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

Hy vọng những thông tin trên đây giúp bạn tự chuẩn bị được Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư!

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !