Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH một thành viên

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Thay đổi ngành nghề, Thông tin ngành nghề

Trong giai đoạn kinh tế phát triển như hiện nay các doanh nghiệp phải thay đổi các ngành nghề để có thể tồn tại để có thể phù hợp với thị trường và các nhu cầu của khách hàng.Khi doanh nghiệp muốn thay đổi đồng nghĩa với việc bạn phải thay đổi giấy phép kinh doanh.Vậy hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh cần những gì,thủ tục như thế nào? Công ty Nam Việt Luật với đội ngũ chuyên viên tư vấn về pháp luật giàu kinh nghiệm sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho bạn.

Theo điều 49 thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh(nghị định số 78-nd-cp-thay đổi đăng ký kinh doanh)

1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị khi nộp lên sở KH-ĐT bao gồm những thứ sau:

1.Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nghiệp.

2.Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

3.Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

4. Mục lục hồ sơ

5.Bìa hồ sơ

6.Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

Với nhiều năm kinh nghiệm trong luật doanh nghiệp Nam Việt luật bạn có thể liên hệ qua email hoặc số điện thoại của công ty.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua