Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Tp HCM

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư.

Theo luật doanh nghiệp 2014:

Điều 110. Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn

 

Khác với các công ty TNHH một thành viên và TNHH hai thành viên trở lên công ty cổ gần gồm rất nhiều các chức danh khác nhau như:

 •  Đại hội đồng cổ đông.
 •  Hội đồng quản trị.
 •  Ban Kiểm soát, không bắt buộc phải có đối với công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông.
 • Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.

Vì vậy khi công ty cổ phần muốn làm hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh gặp khá nhiều những khó khăn khi tiến hành họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông sao cho phù hợp với pháp luật hiện nay.Do đó công ty Nam Việt Luật với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm chuyên nghiệp sẽ giải đáp các thắc mắc về hồ sơ cần chuẩn bị khi làm hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty cổ phần qua bài viết dưới đây.

Về việc chuẩn bị hồ sơ cần bao gồm những thứ sau:

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định đối với từng nội dung đăng ký thay đổi, quy định tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

 •  Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị về việc thay đổi đăng ký kinh doanh.
 •  Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị về việc thay đổi đăng ký kinh doanh.
 • Các giấy tờ, tài liệu có liên quan tương ứng với từng nội dung thay đổi.

Khi đã chuẩn bị xong hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh doanh bạn cần phải tiến hành họp với Đại hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông của công ty để thông báo về việc thay đổi theo quy định tại Điều 135, Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 về quyền và nghĩa vụ của Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong công ty, và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký kinh doanh:

Đầu tiên  là đại hội đồng quản trị sẽ họp và quyết định nhưng việc thay đổi sau :

 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu việc thay đổi không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung về: họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật;
 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn và gia hạn tạm ngừng
 • Thành lập,chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh.

Tiếp theo là đại hội đồng cổ đông:

 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Thay đổi tên doanh nghiệp.
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu việc thay đổi dẫn đến thay đổi nội dung Điều lệ công ty.
 • Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp.
 • Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
 • Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết.
 • Thay đổi cổ đông sáng lập trong công ty do chuyển nhượng cổ phần

Trên đây là những thứ cần thiết khi bạn muốn thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần nếu còn băn khoăn hay thắc mắc các bạn có để công ty Nam Việt Luật hoặc gọi đến tổng đài tư vấn của chúng tôi để được có thể hiểu rõ hơn.

 

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]