Hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, công ty của bạn cần thực hiện thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh hoặc rút ngành nghề kinh doanh. Nhưng công ty bạn chưa biết thực hiện như thế nào? Hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh ra sao? Bạn cần tư vẫn hỗ trợ thủ tục này một cách nhanh nhất, tiết kiệm nhất?

Hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị để nộp cho phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư bao gồm các thành phần sau:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  • Quyết định của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; hoặc của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên; hoặc của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.
  • Biên bản của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; hoặc của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên, hoặc của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên;.
  • Kèm theo hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm: bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế theo quy định.

Thủ tục đăng ký thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, công ty sẽ gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo này bao gồm:

  • Tên, mã số công ty, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu công ty chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Ngành, nghề đăng ký thay đổi, bổ sung;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của côn ty.
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên; hoặc của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; hoặc của Đại hội đồng cổ đông đối cới công ty cổ phần; hoặc của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Sau khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu công ty có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký cho công ty.

Nếu hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày.

Công ty có trách nhiệm thông báo thay đổi  bổ sung ngành, nghề với Phòng Đăng ký kinh doanh trong 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Nếu không sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Nam Việt Luật chúng tôi cung cấp dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh, giúp công ty chuẩn bị hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh đầy đủ, nhanh chóng, thực hiện thủ tục thay đổi một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí.

 

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

[contact-form-7 404 "Not Found"]