Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài

 • Tháng Sáu 13, 2020
 • Bởi: Nam Viet Luat VN
 • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 thì những nhà đầu tư nước ngoài nếu như muốn thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam thì cần phải có Giấy chứng nhận đầu tư cũng như Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đồng thời phải chuẩn bị đầy đủ và chính xác hồ sơ thành lập côn ty nước ngoài.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Nếu như nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài: bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 • Nếu như nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài: bản sao hợp lệ giấy chứng nhận thành lập hay một số tài liệu có giá trị tương đương và có xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các nội dung sau: tên nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu thực hiện, quy mô dự án, vốn đầu tư dự án, phương án huy động vốn, thời hạn, địa điểm, tiến độ đầu tư dự án, nhu cầu về lao động của dự án, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá hiệu quả, tác động kinh tế xã hội của dự án đầu tư;
 • Bản sao một trong những tài liệu sau của tổ chức: báo cáo tài chính trong vòng 02 năm gần nhất trở lại đây, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính hoặc công ty mẹ, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính và bảo lãnh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất về nhu cầu sử dụng đất; nếu như dự án không yêu cầu Nhà Nước Việt Nam giao đất hay cho thuê đất hoặc cho chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tư phải nộp bản sao chứng thực thỏa thuận thuê địa điểm hay những tài liệu khác xác nhận quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Giải trình về công nghệ của dự án đầu tư bao gồm tên công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ, xuất xứ, thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng thiết bị, máy móc và dây chuyền công nghệ đối với những dự án được Nhà nước Việt Nam giao đất hoặc cho thuê đất không phải đấu thầu, đấu giá hay nhận chuyển nhượng; dự án đầu tư có yêu cầu phải chuyển mục đích sử dụng đất; Có sử dụng các công nghệ nằm trong Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.
 • Nếu như dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức hợp đồng BCC thì cần phải cung cấp hợp đồng BCC.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài sẽ phụ thuộc vào loại hình thành lập doanh nghiệp, tuy nhiên nó luôn gồm những tài liệu cơ bản sau:

 • Đề nghị thành lập công ty nước ngoài;
 • Dự thảo Điều lệ của công ty;
 • Danh sách các cổ đông (trong nước và nước ngoài) đối với công ty cổ phần hoặc danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Với thành viên/ cổ đông là cá nhân nước ngoài cần cung cấp thẻ căn cước hoặc hộ chiếu hay chứng minh nhân dân còn hạn;
 • Với thành viên/ cổ đông là tổ chức nước ngoài cần cung cấp quyết định thành lập tổ chức, Giấy CNĐKDN hay những tài liệu tương đương khác có xác nhận tư cách pháp lý; thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu/ chứng minh nhân dân, giấy ủy quyền của người đại diện tổ chức theo ủy quyền.
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài cần cung cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Tư vấn thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài

Nam Việt Luật sẽ tư vấn thông tin về các chủ trương và chính sách của Nhà nước Việt Nam có liên quan đến việc thành lập công ty nước ngoài trong những ngành nghề kinh doanh cụ thể; cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn và phân tích các tác động tích cực của những rủi ro đó đối với các dự án đầu tư cụ thể thực hiện tại Việt Nam. Các luật sư có kinh nghiệm của Nam Việt Luật chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng của mình tiến hành cuộc khảo sát, nghiên cứu thị trường tại Việt Nam và những quốc gia khác.

Tư vấn về những vấn đề có liên quan đến việc xin giấy phép đầu tư, các quy định hạn chế cùng những điều kiện ràng buộc đối với nhà đầu tư nước ngoài, tư vấn đưa ra những giải pháp phù hợp nhất cho việc đầu tư tại Việt Nam.

Chuẩn bị toàn bộ những tài liệu cần thiết có liên quan để thực hiện xin cấp giấy phép đầu tư, giấy đăng ký kinh doanh và những giấy phép hành nghề khác; thay mặt khách hàng đến làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hỗ trợ đàm phán và giải quyết những vấn đề về pháp lý có liên quan trong suốt quá trình xin giấy phép đầu tư.

Tư vấn, hỗ trợ đàm phán và chuẩn bị những hợp đồng liên doanh với các bên Việt Nam trong suốt quá trình hợp tác kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài.

Tư vấn về việc mở rộng quy mô đầu tư đồng thời hỗ trợ giải quyết một số vấn đề phát sinh khác có thể xảy ra sau khi nhận được giấy phép đầu tư bao gồm hợp đồng thương mại, vấn đề sử dụng lao động, tư vấn về việc quản lý và thuế khi doanh nghiệp hoạt động.

Nếu như những nhà đầu tư ở nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam nhưng không biết thực hiện hồ sơ thành lập công ty nước ngoài như nào, xin vui lòng liên hệ Nam Việt Luật để được hỗ trợ và tư vấn nhé.

 

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau

]}