Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài

 • Tháng Sáu 13, 2020
 • Bởi: Vu Nguyen
 • Chuyên mục: Thông tin thành lập

Theo quy định của Luật Đầu tư  và các văn bản hướng dẫn thi hành thì hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài sẽ căn cứ vào điều kiện đầu tư, tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài trong mỗi trường hợp khác nhau nhé!

Đối với dự án cần xin chủ trương đầu tư

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Đối với dự án cần xin chủ trương đầu tư với Cơ quan Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, các nhà đầu tư phải chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài ở cả 03 bước thực hiện thủ tục như sau:

Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập/tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu còn hiệu lực
 • Đề xuất dự án đầu tư: nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, thời hạn, địa điểm, tiến độ đầu tư, nhu cầu lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau:
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất;
 • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ: tên công nghệ, xuất xứ, sơ đồ quy trình; thông số kỹ thuật, tình trạng máy móc, thiết bị và dây chuyền
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Các dự án mà nhà đầu tư phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Dự án đầu tư 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư:
 • Có nhà đầu tư nước ngoài giữ từ 51% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài nếu là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài giữ từ 51 % vốn điều lệ.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đối với cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau:
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
 • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài:

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty có vốn nước ngoài
 • Danh sách các thành viên
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước, Giấy chứng minh, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước, Giấy chứng minh, Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì cần có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với dự án cần xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ thành lập công ty nước ngoài

Đối với các dự án phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư phải chuẩn bị 02 bộ hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài:

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu hoặc bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao: nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, vốn và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ, nhu cầu về lao động, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau:
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
 • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Hợp đồng thuê trụ sở và bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê.

Hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài:

Đối với dự án không phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà chỉ thực hiện đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài tương tự như hồ sơ thứ 3 của trường hợp trên. Ngoài ra, nhà đầu tư cần cung cấp thêm nộp kèm hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài các giấy tờ sau:

 • Bản sao một trong các tài liệu sau:
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính;
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Hợp đồng thuê trụ sở công ty, bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê.

Mọi thông tin về hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài xin vui lòng liên hệ Công ty Nam Việt Luật để được tư vấn chi tiết.

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau