Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Giải thể, Thông tin giải thể

Khi các bạn tiến hành thủ tục tại cơ quan thuế, chắc chắn bạn phải biết hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế bao gồm những gì, làm như thế nào và cần làm ra làm sao. Hiểu được tâm lý chung của hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều bị vướng mắc ở hồ sơ giải thể gửi cơ quan thuế, nên trong bài viết này, chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề này. Khi đã có những thông tin cần thiết trong bài viết dưới đây, các bạn sẽ biết làm những gì để có được kết quả nhanh chóng.

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp về các khoản nợ

Liên quan đến hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế là việc bạn tiến hành thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp mình. Theo như điều kiện giải thể doanh nghiệp, bạn cần phải thanh toán hết các khoản nợ đối với các tổ chức, cá nhân thì mới được quyền giải thể. Ngoài ra cũng bao gồm việc doanh nghiệp đó không đang trong quá trình tranh chấp ở Tòa án hoặc cơ quan trọng tài nào khác. 

Mức độ ưu tiên khi giải quyết thủ tục thanh toán nợ của các doanh nghiệp khi giải thể như sau: 

  1. Nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương đối với người lao động tại doanh nghiệp 
  2. Các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước 
  3. Các khoản nợ còn lại khác mà doanh nghiệp cần quyết toán 

Muốn làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế, trước hết bạn phải giải quyết hết các khoản nợ này. Sau đó có xác nhận của các tổ chức cá nhân về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì mới có thể tiếp tục bước hoàn thiện hồ sơ giải thể tiếp theo. 

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế theo từng bước

Hồ sơ 1: 

– Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế, ở bước này, các bạn cần in hai bản quyết định giải thể doanh nghiệp. Nội dung cơ bản của quyết định giải thể doanh nghiệp là: Quyết định giải thể công ty; Lý do giải thể; Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký; Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ; Việc thanh lý tài sản; Người thực hiện thủ tục giải thể….

– Thông báo giải thể doanh nghiệp cần phải in 2 bản với nội dung cơ bản của thông báo này bao gồm: Thông tin doanh nghiệp; Căn cứ quyết định giải thể số…; Lý do giải thể; Đảm bảo cam kết thanh toán các khoản nợ phát sinh; 

– Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế còn cần có Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội cổ đông, chủ doanh nghiệp về việc giải thể công ty. Cái này bạn cũng in thành 2 bản. Đối với việc giải thể công ty TNHH MTV thì không cần biên bản họp, còn công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì cần biên bản họp giải thể.

– Giấy ủy quyền làm thủ tục giải thể: Nếu đại diện pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp tiến hành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế thì phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp làm việc này. 

Sau khi đã có hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế này, các bạn tiến hành nộp đến Cơ quan quản lý thuế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Đợi theo thời gian quy định để được giải quyết. 

Hồ sơ 2: 

Bộ hồ sơ giải doanh nghiệp gửi cơ quan thuế tiếp theo mà bạn cần chuẩn bị gồm những giấy tờ sau:

– Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế/Giấy đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp bản sao

– Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan với hoạt động xuất nhập khẩu nếu doanh nghiệp bạn có hoạt động xuất nhập khẩu.

– Biên bản thanh lý tài sản (nếu có)

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn kèm theo báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tính đến thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể.

– Báo cáo quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thuế Thu nhập cá nhân.

– Nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng  

– Báo cáo tài chính đến thời điểm quyết toán

Thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể gửi cơ quan thuế

Sau khi bạn đã nộp đủ tất cả các loại hồ sơ giải thể gửi cơ quan thuế kể trên thì thời hạn quyết toán thuế là ngày thứ 45 kể từ ngày doanh nghiệp tiến hành nộp đủ hồ sơ giải thể cho cơ quan này. Bạn cần chuẩn bị, hoàn thiện sổ sách kế toán để làm việc với đại diện cơ quan thuế hoàn tất thủ tục giải thể tại cơ quan này.

Nếu như doanh nghiệp của bạn không xảy ra sai sót vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế thì sẽ được cấp 1 phiếu hoàn tất nghĩa vụ thuế. Các bạn chỉ cần cầm hồ sơ giải thể gửi cơ quan thuế để nộp lên Sở KH&ĐT và trả giấy phép kinh doanh/con dấu là hoàn tất việc giải thể doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ những nội dung liên quan đến hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế.  Nếu còn điểm nào chưa rõ, các bạn có thể liên hệ ngay với Nam Việt Luật để được tư vấn 24/7 hoàn toàn miễn phí.

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua