Hồ sơ đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất.

Hiện nay, trong tình hình kinh tế đang khủng hoảng thì công ty/doanh nghiệp nếu muốn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình cần phải luôn luôn thay đổi, vận động và cập nhật nhằm phù hợp với thay đổi về nhu cầu của khách hàng cũng như sự biến động của thị trường. Để thực hiện những thay đổi đó thì các công ty/doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục để thay đổi về giấy phép kinh doanh. Nếu vậy thì trong hồ sơ về thay đổi giấy phép kinh doanh sẽ cần những thông tin nào ? Công ty Nam Việt Luật xin giới thiệu và cung cấp đến khách hàng về dịch vụ trong việc thay đổi giấy phép kinh doanh, Nam Việt Luật chúng tôi sẽ giải đáp và tư vấn miễn phí các thắc mắc của khách hàng.

Để tiến hành thay đổi về giấy phép kinh doanh trong hồ sơ sẽ bao gồm các thông tin sau:

I/ Các thủ tục để thay đổi ĐK kinh doanh:

Tiến hành hoàn tất hồ sơ thay đổi ĐK kinh doanh để nộp hồ sơ lên Sở KH và đầu tư và sau đó sẽ nhận được Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh mới :

** Nộp đầy đủ hồ sơ về thay đổi giấy phép hoạt động kinh doanh tại Sở KH và đầu tư.

** Cử đại diện pháp luật đến Sở KH và đầu tư để nhận giấy chứng nhận ĐK kinh doanh mới sau 07 ngày.

** Sở KH và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận ĐK kinh doanh mới trong thời hạn là 07 ngày.

** Cần phải làm 01 bộ hồ sơ về thay đổi giấy phép hoạt động kinh doanh theo mẫu đang hiện hành và có đầy đủ chữ ký của các thành viên, đại diện pháp luật, cổ đông.

II/ Thông tin về hồ sơ thay đổi địa chỉ đăng ký hoạt động kinh doanh của công ty/doanh nghiệp:

** Quyết định về việc thay đổi địa chỉ của trụ sở chính công ty/doanh nghiệp.

** Các thông báo để thay đổi địa chỉ của trụ sở chính công ty/doanh nghiệp.

** Cần có bản gốc của giấy chứng nhận ĐK kinh doanh của công ty/doanh nghiệp.

** Có biên bản họp trong việc thay đổi địa chỉ của trụ sở chính công ty/doanh nghiệp.

III/ Thông tin về hồ sơ thay đổi người đứng ra đại diện pháp luật cho công ty/doanh nghiệp:

** Cần có quyết định về thay đổi người đứng ra đại diện pháp luật cho công ty/doanh nghiệp.

** Nội dung thông báo về thay đổi đại diện pháp luật của công ty/doanh nghiệp.

** Phải có bản sao của hộ chiếu, chứng minh ND của người đứng ra đại diện pháp luật mới.

** Gồm có bản gốc của giấy chứng nhận ĐK kinh doanh công ty/doanh nghiệp.

** Có biên bản họp trong việc thay đổi người đứng ra đại diện pháp luật cho công ty/doanh nghiệp.

IV/ Nội dung hồ sơ thay đổi về ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty/doanh nghiệp:

** Nội dung quyết định thay đổi về ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty/doanh nghiệp.

** Nội dung thông báo thay đổi về ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty/doanh nghiệp.

** Cần có các giấy tờ liên quan đến những ngành nghề hoạt động kinh doanh có đủ điều kiện.

** Bản gốc của giấy chứng nhận ĐK kinh doanh của công ty/doanh nghiệp.

** Nội dung biên bản họp trong việc thay đổi ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty/doanh nghiệp.

V/ Nội dung hồ sơ về tăng vốn điều lệ của công ty/doanh nghiệp:

** Nội dung của quyết định việc chuyển đổi vốn điều lệ trong công ty/doanh nghiệp.

** Nội dung thông báo để chuyển đổi vốn điều lệ trong công ty/doanh nghiệp.

** Có giấy chứng nhận trong việc góp vốn của các cổ đông, thành viên trong công ty/doanh nghiệp.

** Nội dung biên bản họp để chuyển đổi vốn điều lệ của công ty/doanh nghiệp.

** Cần bản gốc của giấy chứng nhận ĐK kinh doanh của công ty/doanh nghiệp.

VI/ Nội dung hồ sơ thay đổi về cổ đông, thành viên trong công ty/doanh nghiệp:

** Nội dung của quyết đinh về thay đổi cổ đông, thành viên trong công ty/doanh nghiệp.

** Nội dung thông báo về thay đổi cổ đông, thành viên trong công ty/doanh  nghiệp.

** Cần bản gốc của giấy chứng nhận ĐK kinh doanh của công ty/doanh nghiệp.

** Nội dung biên bản họp để thay đổi cổ đông, thành viên trong công ty/doanh nghiệp.

** Có chứng nhận trong việc góp vốn của các cổ đông, thành viên trong công ty/doanh nghiệp.

** Đầy đủ các bản sao của hộ chiếu, chứng minh ND của các cổ đông, thành viên mới trong công ty/doanh nghiệp.

** Bao gồm danh sách của các cổ đông, thành viên trong công ty/doanh nghiệp.

Công ty Nam Việt Luật chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vục tư vấn cho công ty/doanh nghiệp, Nam Việt Luật sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các khách hàng về những thủ tục để thay đổi và sẽ đảm bảo lợi ích tốt nhất cho công ty/doanh nghiệp.

Từ khóa liên quan:


Bạn đang có thắc mắc cần tư vấn ?

Hãy gọi Nam Việt Luật (24/7): 19006164 hoặc để lại lời nhắn

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !