Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Hồ sơ đăng ký giấy phép đầu tư 

Công ty Nam Việt Luật hiện nay cung cấp dịch vụ tư vấn giấy phép đầu tư – Tư vấn đăng ký giấy phép đầu tư. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn luật đầu tư, chúng tôi biết mình sẽ phải làm gì để có thể mang tới những giải pháp thiết thực và hiệu quả tới các nhà đầu tư. Sau đây Nam Việt Luật sẽ tư vấn về việc cấp thông tin về việc đăng ký giấy phép đầu tư cũng như hồ sơ mà các chủ đầu tư cần chuẩn bị!

Dự án không phải đăng ký​ đầu tư

Đối với các dự án đầu tư trong nước có vồn đầu tư dưới 15 tỷ đồng và không thuộc Danh mục lĩnh vực kinh doanh có điều kiện thì các nhà đầu tư sẽ không phải thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép đầu tư. Nếu các nhà đầu tư này có nhu cầu được xác nhận ưu đãi hoặc được cấp Giấy phép đầu tư thì thực hiện đăng ký đầu tư giống với thủ tục đăng ký đầu tư đối của các dự án đầu tư trong nước không phải qua thẩm tra để được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Dự án phải đăng ký đầu tư

Đối với các dự án phải đăng ký đầu tư thì có 2 trường hợp:

Dự án không phải thẩm tra để cấp giấy chứng nhận đầu tư

Các dự án đầu tư sau phải thực hiện đăng ký giấy phép đầu tư nhưng không phải qua thẩm tra:

 • Dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn thấp hơn 300 tỷ đồng Việt Nam và dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện
 • Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng đến 300 tỷ Việt Nam đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Thành phần hồ sơ đăng ký giấy phép đầu tư trong trường hợp này bao gồm:

 • Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài, ngoài các giấy tờ kể trên, hồ sơ đăng ký giấy phép đầu tư còn bao gồm hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng Hợp tác kinh doanh, điều lệ của doanh nghiệp.

Dự án phải thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Dự án phải thẩm tra bao gồm các trường hợp dưới đây:

 • Dự án có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên;
 • Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện
 • Dự án gồm cả hai trường hợp trên

Thành phần hồ sơ đăng ký giấy phép đầu tư bao gồm:

 • Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu nhà đầu tư là cá nhân), bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh (nếu nhà đầu tư là tổ chức);
 • Báo cáo năng lực tài chính của các nhà đầu tư (nhà đầu tư phải tự lập và tự chịu trách nhiệm);
 • Giải trình kinh tế – kỹ thuật với các nội dung về mục tiêu, nhu cầu sử dụng đất, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, quy mô đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, giải pháp công nghệ, giải pháp về môi trường;
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài, bên cạnh các tài liệu trên, hồ sơ đăng ký giấy phép đầu tư còn bao gồm hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng Hợp tác kinh doanh, điều lệ của doanh nghiệp;
 • Đối với dự án gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế mới, nhà đầu tư cần phải nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với từng loại hình công ty.

Mọi thắc mắc, hay có yêu cầu dịch vụ tư vấn đăng ký giấy phép đầu tư, Qúy Khách hàng liên hệ với Nam Việt Luạt để được  tư vấn luật và hỗ trợ dịch vụ một cách đầy đủ và chi tiết.

 1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau

]}