Hãy nhập từ khóa cần tìm !

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên góp vốn

  • Tháng Sáu 13, 2020
  • Bởi: Vu Nguyen
  • Chuyên mục: Tin doanh nghiệp

Công ty bạn có sự thay đổi về thành viên góp vốn? Bạn không biết Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên góp vốn như thế nào đối với từng trường hợp? Hãy cùng Nam Việt Luật tìm hiểu nhé!

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên góp vốn

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư vấn xây dựng

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên góp vốn về cơ bản công ty cần chuẩn bị như sau:

+ Quyết định và Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên góp vốn của công ty.

+ Thông báo thay đổi thành viên thành viên góp vốn với đầy đủ các nội dung về: Tên công ty; Mã số thuế/ Mã số doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Nội dung thay đổi liên quan đến thành viên góp vốn của công ty;

+ Danh sách thành viên góp vốn mới của Công ty theo quy định;

+ Thông báo về tiến độ góp vốn của các thành viên.

+ Các văn bản khác liên quan đến việc thay đổi thành viên góp vốn công ty theo quy định của pháp luật.

Đối với từng trường hợp cụ thể

Tuy nhiên đối với mỗi trường hợp khác nhau thì Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên góp vốn cũng không giống nhau hoàn toàn:

– Trường hợp thay đổi thành viên góp vốn do tiếp nhận thêm thành viên mới:

Đối với trường hợp này, Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên góp vốn cần chuẩn bị thêm:

+ Văn bản xác nhận việc góp vốn của thành viên mới.

+ Văn bản chấp thuận của Sở Kế hoạch & Đầu tư về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp theo quy định.

+ Bản sao giấy tờ chứng thực đối với cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức kèm theo văn bản ủy quyền bản giấy tờ chứng thực đối với cá nhân  được tổ chức đó ủy quyền quản lý phần vốn góp.

– Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng hoặc tặng cho phần vốn góp giữa các thành viên trong công ty hoặc giữa thành viên công ty với cá nhân/tổ chức bên ngoài.

Đối với trường hợp này cần có thêm các loại giấy tờ sau:

+ Hợp đồng chuyển nhượng và Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.

+ Văn bản chấp thuận của Sở Kế hoạch & Đầu tư về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài nếu có.

+ Bản sao giấy tờ chứng thực đối với cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/của tổ chức kèm theo văn bản ủy quyền bản sao giấy chứng thực đối với cá nhân  được tổ chức ủy quyền quản lý phần vốn góp.

– Trường hợp thay đổi thành viên góp vốn do thừa kế

Ngoài các giấy tờ chính bắt buộc phải chuẩn bị, Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên góp vốn đối với trường hợp này cần chuẩn bị thêm:

+ Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của bên được nhận thừa kế.

+ Văn bản chấp thuận của Sở Kế hoạch & Đầu tư về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài nếu có.

+ Bản sao hợp lệ giấy chứng thực đối với cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kèm theo văn bản ủy quyền bản sao giấy chứng thực của cá nhân  được tổ chức đó ủy quyền quản lý phần vốn góp.

– Trường hợp thay đổi thành viên góp vốn do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo đúng quy định: trong Quyết định và Biên bản họp Hội đồng thành viên phải nêu rõ nội dung thay đổi do thành viên góp vốn không thực hiện cam kết góp vốn.

Hy vọng với các thông tin trên đây của Nam Việt Luật, bạn có thể tự chuẩn bị Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên góp vốn một cách đầy đủ và hợp lệ nhé!

  1. Những câu hỏi và câu trả lời bạn nên đọc qua

Bạn đã xem các bài viết sau