Giấy phép lao động

THỦ TỤC XIN CẤP LÝ LỊCH TƯ PHÁP MẪU SỐ 2 CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Cập nhật: 03:18 PM, 26/04/2016 Thủ tục cấp lý lịch tư pháp mẫu số 2 cho người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động Luật lý lịch tư pháp số  28/2009/QH12 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2009 và có hiệu

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam  Thủ tục cấp Work permit cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam I. Văn bản pháp luật quy định về việc xin

Giấy phép lao động cho người nước ngoài sắp hết hạn hoặc đã bị quá hạn do bạn không làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động. Lúc này, bạn sẽ cần một đơn vị chuyên nghiệp chuyên tư vấn về thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Nam

Doanh nghiệp, công ty của bạn đang có nhu cầu tuyển và sử dụng người lao động là nước ngoài để làm việc. Tuy nhiên, người đó lại chưa có giấy phép lao động (hay còn gọi là work permit), giấy phép lao động bị mất, bị hư hỏng, sắp hết hạn hoặc cần phải